GOT LIT?

Go ahead share your stories with us! Create

NEW IN STORE
The Rugged Herdshire

Buong buhay ni Sylvana ay nilaan niya upang matalo ang mortal niyang katunggali, si Santino. Itataya ba niya ang sarili niyang pagkatao para sa pinakahuli nilang laban, siya naman ang magwagi?

Image Description
Makris Orpilla
29 October 2018
The Things I do for Love

He’s the bad boy that everyone’s terrified of. He’s mean, he’s brutal and everything that a good girl should stay away from. But there's a bright side to this bad boy that only she knows about...

Image Description
VixenneAnne
14 January 2019