Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!DISCOVER

Explore the world through stories.

  • Image Description rheimyhan    |   19 January 2018   |    Ebooks, Humor and Comedy, Romance, Young Adult

Paano kakayanin ni Paulette Coreen Tuazon ang lahat ng pagsubok na pagdadaanan nya sa mga kamay ng taong mapapalapit sa buhay nya? Makakaya nya kayang isalba ang sarili nyang kaligayahan?

Di ko alam kung paano patatawarin ang sarili ko. Hindi ba ako karapat-dapat mahalin? Ako ba talaga ang may diperensya dahil iniiwan ako?

WHAT'S POPULAR

  • Image Description Yazuakie   |  20 January 2018  |  Celebrity, Fantasy, Fiction, Humor and Comedy, Romance

  • Si Yuuki ay may mission na dapat gawin, iyon ay ang turuan na magmahal si Nathaniel James. Dahil sa mission na iyon malalaman niyang hindi siya nabibilang sa mga mortal. Because YUUKI is an ANGEL...

NOINK FAVES

  • Image Description MOR 101.9 For Life   |  15 January 2018  |  Romance

  • Gusto kong magising sa katotohanan. At wala akong ibang mapagsabihan kaya sa inyo ako lumapit…
  • Image Description Yazuakie   |  22 January 2018  |  Romance

  • Si Yuuki ay may mission na dapat gawin, iyon ay ang turuan na magmahal si Nathaniel James. Dahil sa mission na iyon malalaman niyang hindi siya nabibilang sa mga mortal. Because YUUKI is an ANGEL...