Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
Diary Ng Multo

Image Description MissOldLady   |   15 January 2020


You was brave enough to stay in one house with a ghost walking, eating, sleeping everywhere But what would happened when a Ghost fall for you Do you bravely accept it Or push him away

.1 ☜

8 years ago...

"Huwag ka nang umiyak," tinig ng isang bata na ikinalingon ng nakaupong si Bea.

Pinunasan naman ni Bea ang mga luhang naglandas sa kanyang makinis na pisngi. "Bakit po kayo umiiyak?" pangungulit pa rin nito nang hindi siya umimik.

"Aalis na po kayo?" Muling tanong ng bata dahil siguro nakita nitong tumayo na siya.

Wala sa sariling napalingon uli siya sa batang nangungulit sa kanya, naagawang kanyang pansin sa boses nitong parang maiiyak. Tingin niya nasa walo o siyam ang edad ng bata at parang nangungusap ang mga mata nang matitigan niya.

"Bakit naliligaw ka ba?" Mababakas ang lungkot sa kanyang boses nang magtanong. Bumalik naman siya sa pagkakaupo. Umiling ito kaya muli siyang nagtanong. "Bakit ka nandito?"

"Sabi kasi ni Mama dito lang daw ako. Babalik daw agad siya, pero hanggang ngayong wala pa rin po siya. Pwede po bang huwag na muna po kayong umalis, natatakot po kasi ako."

Napatingin si Bea sa wristwatch na suot, may darating siyang bisita at sigurado siyang nasa kanilang bahay na iyon.

Ilang saglit siyang hindi umimik, bago muling tumingin at tumango sa bata. Bakas na ang saya sa mukha nito nang umupo sa kanyang tabi.

"Paglaki ko po hahanapin kita, paglaki ko po papakasalan kita at hindi ko po hahayang muli ka pong iiyak," ikinabigla iyon ni Bea.

"Bakit ilang taon ka na ba?" Kahit salitang bata iyon, aaminin niyang kahit papaano na paluwag nito ang kanyang loob.

"9 po."

Ngumiti siya. "Alam mo paglaki mo, makakalimutan mo rin ako, tulad no'ng isang kakilala ko."

"Hindi po mangyayari iyon pangako ko po. Ang ganda niyo po akala ko po angel po kayo na ipinadala sa 'kin ni Papa Jesus, kasi nag-iisa po ako rito kanina."

Wala sa loob na nahaplos ni Bea ang buhok ng bata. Parang may humaplos sa kanyang puso sa sinabi nito. Nasa gano'n silang ayos nang may marinig silang nagsalita mula sa kanilang likuran.

"Nathan," rinig niyang muling sambit ng boses babae. Lumingon ang batang katabi niya kaya napalingon na rin siya.

"Mama," sigaw nito sa babaeng nasa kanilang harapan. At agad itong tumakbo papunta sa babae.

"Sandra." Tanging naibulong ni Bea. Nakatitig siya sa babaeng papalapit sa kinatatayuan niya.

"Bea," rinig niyang anas ni Sandra. Nang makalapit ito sa kanyang kinatatayuan, kita rin niyang alanganin ang pagkakangiti nito. Hindi naman siya kumibo.

"Dumaan lang ako saglit kina Mama," Wika nito. "Hindi pa nilaalam na may anak na ako." Biglang napadako ang mga mata ni Bea sa batang katabi ng kaibigan sa batang nangungulit sa kanyang kanina.

"Anak ko," pakilala nito. Umakbay sa balikat ng bata. Hindi siya kumibo at nanatili lang siyang nakatitig sa mukha ng bata.

"Magkakilala po kayo?" Ang maliit na tinig ng bata ang pumukaw sadiwa ni Bea.

"Anak, kaibigang matalik siya namin ng papa mo. Say hi to tita Bea."

Kumurap si Bea matapos maalala ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang alaalang iyon nangyari 8 years ago. Nakatitig siya sa lalaking nakaupo sa mismong harapan ng gate nang manumbalik ang alaalang iyon. Ang suot ng lalaki ay isang black hoodie jacket na nakarolyo ang manggas hanggang siko at isang black ripped jeans. 

Maliban sa suot na damit ay wala ng ibang dala ang lalaki kaya naisipan niyang ilibot ang paningin. Baka iniwan lang sa kung saan ng lalaki ang dalang luggage ngunit wala talaga siyang nakita kaya muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Nakapikit pa rin ito sa hinuha niya ay malamang nakatulog sa kakahintay. 

Sinadyang umubo ni Bea para magising ang lalaki. Hindi naman siya nabigo dahil ilang segundo lang ay nagising na ito.

Isang malamig at nanunukat na tingin ang ginawa ni Nathan sa nakatayong babae matapos niyang tumayo. 

"Tingin ko alam mo na anak ako ng bestfriend mong si Sandra. Nandito ako dahil dito na ako titira nakalagay iyon sa sulat na iniwan ni Mommy sa 'kin." Tuluy-tuloy at walang anumang wika ni Nathan sa babae. 

Sa paraan nang pagkakasabi ng lalaki naging matiim tuloy ang titig ni Bea rito. Ang layo na ng ugali ng lalaki mula noong una niya itong makilala. Magaspang at walang galang itong magsalita ngayon. 

"Bakit ang tagal mo?" Mayabang na muling bigkas ni Nathan nang hindi kumibo ang babae.

Napabuntong-hininga naman si Bea hahabaan nalang niya ang kanyang pasensya. Ano nga ba ang aasahan niya sa isang 17 years old at laki pa sa America.

"Tititigan mo lang ba ako hindi ka ba magsasalita? Sigurado akong wala akong nakaligtaang mabasa sa sulat ni Mommy. I'm really sure na walang nabanggit roon na pipi ang kaibigan niyang hahanapin ko." Patuloy na wika ni Nathan para malaman niya kung nakikita nga siya ng babae. Kung makatitig kasi ito parang may nakikita.

"Okay, hindi ka nga nagkamali hindi ako pipi." Hindi mapigilang maging sarkastiko ni Bea.

Malamang napikon, sa isip ni Nathan patungkol sa paraan ng pagkakasabi ng babae. Ngunit ikinagulat pa rin niya nang magsalita ito dahil ibig lang sabihin niyon ay nakikita talaga siya ng babae.

"Okay. Papasok na ba tayo? Actually bukas naman ito hindi lang ako pumasok kasi wala namang tao." Tukoy ni Nathan sa gate. At pagkatapos ay nagpatiuna na siyang lumakad at sumunod naman ito. "Saan ba ang magiging kuwarto ko?" tanong agad niya. Matapos buksan ng babae ang pintuan ng bahay.

"Doon," inis na turo ni Bea. Sa isang bakanteng kuwarto na katapat ng kuwarto niya.

"It's too small." Wika ni Nathan habang iginagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Ang layo niyon kumpara sa kinalakihan niyang bahay sa America.

"Maliit lang talaga ang bahay ko, buti nga nagkasya pa ang dalawang kwarto sa liit nito. Hindi mo kasi naitatanong mahirap lang ako." 

"Whatever, i really don't mind. I'm tired matutulog na ako." Lumakad si Nathan papunta sa kwarto habang sinasabi iyon. Alam niyang nainis na naman ito dahil sa parunggit niya kaya ganoong ang naging sagot ng babae.

"You don't mi—- ahhhhh!" Biglang napahiyaw si Bea nang makitang tumagos ang katawan ng lalaki sa pinto. "M-multo!" Hiyaw pa rin niya.

"Ngayon ka lang ba nakakita ng multo kung makasigaw ka." Inis na sabi ni Nathan. Lumabas siya dahil nabibingi siya sa sigaw ng babae.

"Ahhhhh, lumayo ka sa akin!" Umaatras si Bea habang tinatakpan ng dalawang kamay ang kanyang mga mata. "Hindi ka totoo, hindi kita nakikita."

Humakbang naman si Nathan palapit sa babae. "Totoo ako," anas niya sa mismong mukha ng babae. Malamang nakaramdam ito ng lamig kaya sumilip ito sa pagitan ng mga daliri.

"Ahhhhhh!" hiyaw ni Bea. Nang mukha ng lalaki ang bumungad sa kanya.

"Kung sisigaw ka lang nang sisigaw mabuti pang matulog nalang ako."

"Lumabas ka dito. Umalis ka!"

"Ayaw ko. Sinabi ko na, na anak ako ng bestfriend mo at dito na muna ako titira. Iyon ang bilin ni Mommy at tsaka wala na akong mapuntahan."

"B-bakit?" Ang tanging nasabi ni Bea.

"Iyan lang ba ang sasabihin mo?" Nakita ni Nathan na pinakalma muna ng babae ang sarili.

"Bakit dito ka titira eh, multo ka na di 'ba?"

"Sinabi ko na iyon ang bilin ni Mommy."

"Hindi iyon ang ibig kong sabihin multo ka na dapat nasa heaven ka na."

"Hindi ko rin alam basta pagdilat ko nakaupo na ako sa labas ng bahay mo."

Napalunok si Bea kahit wala namang dapat lunukin. "Okay, pinapasok kita kanina dahil sa anak ka ni Sandra at sa pag-aakalang buhay ka. Ngayon pwede ka ng umalis, please naman hindi ka pwede dito mamamatay ako sa takot," pagmamakaawa niya sa lalaki. 

"Dito ako ibinilin ni Mommy, bukod do'n malamang may dahilan kung bakit dito ako napadpad kaya hindi ako aalis." Tumalikod si Nathan matapos niyang sabihin iyon at naglakad siya papunta sa pinto. At bago tumagos ang katawan niya roon ay dali-dali siyang pinigilan ng babae.

"Sandali." Nakita ni Bea na hindi maipinta ang mukha ng lalaki nang muling humarap sa kanya. "Please naman umalis ka na." Pagmamakaawa pa rin niya.

"Grabe ka. Hindi ka ba naaawa sa batang tulad ko."

"Marunong akong maawa sa batang alam kong buhay pero sa katulad mong multo. Hindi ako naaawa kahit anak ka pa ni Sandra dahil hindi ako makakatulog at malamang mamamatay ako sa takot."

"Huwag kang mag-alala hindi kita kakainin," buska ni Nathan.

"Kahit na," ganting asik naman ni Bea. 

Ang kulit ng babaeng ito akala naman niya gusto kong tumira rito, sa isip ni Nathan habang hindi maipinta ang mukha. "Okay, two months. Pagkatapos ng two months aalis na ako. Okay na ba iyon?" Siguro naman sapat na ang two months para mahanap ko ang sagot, bulong niya sa sarili.

"Anong magagawa ko? kahit ipagtabuyan kita. aalis ka ba?"

"Tapos na kung wala ka ng sasabihin matutulog na ako, i'm tired."

Napanganga at tumirik sandali ang mga ni Bea sa sinabi ng lalaki. May multo bang natutulog at napapagod, sa isip niya. "Hindi pa tayo tapos," habol niya nang maalala kung paano siya pinaglaruan ng lalaki kanina. "Multo ka na pala bakit hindi mo man lang sinabi kanina?" Galit niyang singhal.

"Bakit ano ba ang gusto mong sabihin ko? Ganito ba hey, multo ako." Buska ni Nathan sa babae.

"Hindi rin ang gusto ko sana hindi ka nalang nagpakita."

"Hindi ako nagpakita sadyang nakikita mo lang talaga ako. Akala ko alam mong isa akong multo at inakala kong sanay ka nang makakita ng tulad ko pero nagtaka ako nang sumigaw ka."

"Kahit kailan hindi pa ako nakakakita ng multo ngayon pa lang."

Tinitigan lang ni Nathan ang babae. "I'm tired matutulog na ako," aniya.

"May multo bang napapagod at natutulog?" Hindi na napigilan ni Bea ang sarili kaya nasabi na niya ang bagay na kanina pa tumatakbo sa kanyang isip.

"Ako." Sagot naman ni Nathan. Bago tuluyang tumagos ang kanyang katawan sa dahon ng pinto.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
06 September 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
20 August 2019