Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
Best Buddies

Image Description GretSanDiego   |   28 November 2019


Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Sa ibabaw ng lupa mayroong isang guwapong lalaki na humahabol sa mestisahing babae. Kursunada yata niya ang huli. Hindi bale nang muntik-muntikanan na siyang mabangga nang humahagibis na bus. Hindi bale na ring ilang beses siyang nadapa. Ang importante para sa kanya, maabutan niya ang ale. Hindi yata siya makakatulog mamaya kung hindi niya matanong kahit pangalan lamang nito.

Sa kaulapan naman ay mayroong dalawang anghel na nakatunghay sa dalawa. Ang isa ay nagtsi-cheer sa lalaki at ang isa nama'y nakahalukipkip na nakatitig lang sa kaibigan. Mayamaya pa, biglang sumigaw ang isang anghel ng, "Yes!" sabay suntok ng maliit na kamay sa langit.

Nang mapasulyap sa ibaba ang isa nakita nitong napatid ang babae. Dahil doon naabutan siya ng lalaking humahabol sa kanya.

"Ano'ng ginawa mo, Juno? Hindi ba bawal iyon sabi ni God?"

Ngumiti lang nang nakakaloko ang pinagsabihan. Bumaba uli sa dalawa ang mga mata nito at napangiti na nang matamis.

"Juno! Ano ka ba? Nanghimasok ka na naman sa buhay ng may buhay?"

"Sshh," sabi naman ni Juno sa kaibigan. "Tingnan mo, o. Nagpatulong na ang babae sa bida natin. Binigay pa niya ang numero ng telepono niya.

Mayamaya pa, nakita nilang pinangko na ng lalaki ang babae at dinala sa sasakyan.

"O, saan pupunta ang mga iyon?"

"Relaks ka lang. Ipapaospital lang ng mama ang ale dahil namaga ang paa nito," sagot naman ni Juno.

Sinilip ng dalawa ang nangyayari sa kotse. Habang tahimik na nagda-drive ang lalaki, may ngiti sa labing nakatingin sa kanya ang bababe. Dahil doon sumigaw na naman ang isang anghel.

"Yes! Yes!" at sumayaw-sayaw na ito sa mga ulap. Lalong napabusangot ang kasama nitong anghel.

"Ang sabi ni God, hindi tayo dapat nanghihimasok sa buhay ng mga tao. Pupuwede lang natin silang i-guide, pero bawal na tayo ang gumawa ng paraan para gawin nila ang dapat nilang gawin."

"Wala naman akong ginawa, a," pagmamaang-maangan ni Juno.

"Nakita kaya kita kanina. May hinulog ka sa harapan no'ng babae kaya siya natisod. Ikaw talaga!"

Nilagay uli ni Juno sa mga bibig ang hintuturo at pinatahimik ang kasama.

"Huwag kang maingay. Baka kasi may makarinig sa atin at maisumbong pa ako kay God. Mapurnada ang mga plano ko. Naiinip na kasi ako dito, e. Gusto ko nang bumaba sa lupa. Ang saya-saya kaya do'n. At sabi ni God mangyayari lamang iyan kung magkakatuluyan ang dalawang taong posible kong maging mga magulang sa dekadang ito."

Napailing-iling na lang ang kaibigan ni Juno.

"Hindi ka ba naiinip dito sa mga ulap, Gabo?"

Napahinga nang malalim si Gabo.

"Naiinip. Pero ano'ng magagawa ko? Ang posible kong maging mga magulang ay sampong taon pa lamang. Mga isang dekada pa ang hihintayin ko."

"At least sa kaso mo mas madali. Magkababata sila, kaya malaki ang posibilidad na sila ang magkakatuluyan sa bandang-huli. Kita mo naman, para silang kapit-tuko. Tingnan mo, o."

At bumaling naman ang tingin nila sa mga batang naglalaro ng taguan sa kalye. Ang paksa ng kanilang usapan ay magkahawak-kamay na habang tumatakbo at naghahanap ng mapagtataguan. Dahil sa nakita, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Gabo. Ngumiti ito nang ubod-tamis.

Makaraan ang ilang buwan, excited na nagpaalam si Juno kay Gabo. Makakababa na raw siya sa lupa. Isisilang na kasi ang katawang-lupa niya. Nalungkot naman si Gabo. Mawawalan na siya ng kaibigan. Ganunpaman, sinikap niyang maging masaya para kay Juno.

"O sige, Gabo. Mauuna na ako, ha? Hanggang sa muli," at bigla itong nawala.

Walang humpay ang pagtulo ng mga luha ni Gabo. Nainggit siya kay Juno. Lilisanin na sana niya ang kanilang tambayan para maibsan ang nararamdamang lungkot nang makita niya ang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Parang nag-aaway ang mag-asawa – ang mga magulang ni Juno. Teka, teka. Ano'ng gagawin nila? Biglang napa-sign of the cross si Gabo. Pero mukhang huli na ang kanyang dasal. Hayun at hinulog na ng dalawa ang sanggol sa tulay. Lumipad pa sana siya para saluhin ang katawang lupa ng kaibigan, pero bumagsak na ito sa tubig. Dahil kapapanganak pa lamang at malambot pa ang katawan halos nadurog ito sa malakas na impact ng pagkahulog. Napapikit siya. Hindi niya kayang panoorin ang nangyari sa sanggol. Pagdilat niya ng mga mata, nakita niya ang malungkot na mukha ni Juno. Tulad niya'y nakalutang na ito sa alapaap. Hindi na siya nag-isip pa. Masuyo niyang inakbayan ang kaibigan at inalalayan ito sa paglipad pabalik sa langit.

Nagtaka ang mga anghel na nakasalubong nila.

"Akala namin bumaba ka na sa lupa, Juno?" tanong ng isa.

"Oo nga. Hindi ba ngayon ang araw ng kapanganakan mo?" sabat naman ng kasama nito.

"Saka na lang ang kuwentuhan, mga kaibigan. Kailangan muna ni Juno ng pahinga," sagot naman ni Gabo.

Para maiwasan ang marami pang mga katanungan, dumeretso na ang dalawa sa kanilang tambayan.

"Hindi pala sila kasal," malungkot na simula ni Juno. "At walang balak na magpakasal. Pareho raw silang estudyante. At mahigpit daw na pinagbabawal ng mga magulang nila ang makipagrelasyon dahil nga hindi pa sila tapos sa pag-aaral."

"Ang sama-sama nila! Nakita ko ang ginawa nila sa katawang-lupa mo. Tinapon ka nilang parang -," hindi na tinapos ni Gabo ang sasabihin dahil nagtaas ng kamay si Juno na tila sumusuko. Kasabay no'n ang pagtulo ng butil-butil na luha sa kanyang maamong mukha.

Lumapit na lang si Gabo sa kaibigan at inakbayan ito. Pinisil-pisil niya ang balikat nito at pinatahan. Nasa gano'n silang tagpo nang may pumasok sa kanilang lungga. Paglingon nilang dalawa, kapwa sila napatayo nang matuwid at hinarap ang panauhin. Yumuko sila pareho bilang paggalang dito.

"Maupo nga kayong dalawa."

Hindi makatingin nang deretso sa mga mata ng bisita si Juno.

"Kung sa akala mo nakakalusot ang mga kapilyuhang ginagawa mo, diyan ka nagkakamali. Hindi n'yo man ako kasama sa bawat minuto at bawat oras naririnig ko naman ang inyong mga puso at nakikita ko ang inyong mga plano."

"Pagpasensyahan n'yo na po ako, God! Humihingi ho ako ng paumanhin sa inyo," at napaluhod sa harap ni God si Juno habang umiiyak.

"Nakita mo na ang ginawa mong panghihimasok sa buhay ng dalawang iyon? Sa kagustuhan mong mangyari agad-agad ang nais mo, tingnan mo kung ano'ng kinahinatnan ng lahat?"

Umiyak lang nang umiyak si Juno. Hindi nakasagot.

"Ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Huwag kang magmadali."

"Hindi na po ako bababa sa lupa, God. Ang sasama ng mga tao do'n," humihikbing sagot ni Juno. Nagsasanib na ang kanyang luha't sipon.

"Huwag kang magsalita ng tapos. Sigurado ako na bukas makalawa, kapag nakilala mo uli ang posible mong maging mga magulang, baka gumawa ka na naman ng paraan para mangyari ang nais mong mangyari."

Sunud-sunod na iling ang sagot ni Juno.

"Hindi na po mangyayari iyan, God. Ayaw ko na po sa lupa!"

Napangiti lang si God. Nang tumingala rito si Juno, wala na ito.

Matuling lumipas ang mga araw. Naging dalaga't binata ang magkababatang simula't sapol ay binabantayan naman ni Gabo. Nakatapos ang mga ito sa pag-aaral, nagkaroon ng trabaho, at sa ika-dalawampo't apat na taon ng dalaga'y inalok ito ng kasal ng binata. Saksi silang dalawa ni Juno sa engrandeng kasalang naganap.

"Buti ka pa, Gabo. Ilang buwan na lang at makakababa ka na sa lupa."

Inakbayan ni Gabo si Juno at pinisil-pisil ang balikat nito.

"Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan dito," at dinikit pa niya ang ulo sa ulo ng kaibigan. Namilog ang mga mata ng huli.

"Ano?! Huwag ka ngang magsalita ng ganyan! Ang tagal mo nang hinintay ito tapos palalampasin mo pa nang dahil lang sa akin? Okay lang sa akin, oy. Babantayan na lang kita habang nasa lupa ka. Sasabihin ko kay God na ako ang maging guardian angel mo."

Ngumiti lang si Gabo at nagsabi ng, "Mas masaya akong kasama ka."

Napabusangot kunwari ang mukha ni Juno, pero sa kaibuturan ng kanyang puso para siyang dinuduyan. Hindi niya sukat-akalain na ganoon siya kamahal ng kaibigan. Handang magsakripisyo para lang sa kanya.

"Okay lang ba sa iyo na kapag pinalampas mo ito'y baka sa susunod na limampong taon ka pa magkakaroon ng ganitong oportunidad?"

Nangilid ang mga luha ni Gabo. Imbes na sagutin si Juno, pinisil na lamang nito ang kamay ng kaibigan.

Habang pinagmamasdan ng dalawa ang kaguluhan sa ibabaw ng lupa, naramdaman nilang may malakas na hangin na pumasok sa kanilang tambayan. Wala namang pumasok na bisita. Ang ibang anghel ay abala rin sa kung ano'ng ginagawa. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong nakakunot-noo. Pareho ring biglang bumilis ang tibok ng puso.

"Ba't pa kayo nakatunganga rito? Hindi ba't nakatakda kayo ngayong bumaba sa lupa?" ang sabi ng Maykapangyarihang tinig.

"Si God!" kapwa nila naibulalas at sabay silang napatayo at napayuko sa pinanggalingan ng boses.

"Gabo ano pa ang hinihintay mo?" tanong ni God sa mabait na anghel.

"Nangako po ako kay Juno, God, na hindi ko siya iiwan," malumanay na wika ni Gabo. "Maaari po bang ibang anghel na lang ang pababain N'yo sa lupa?"

Naramdaman ni Gabo na may pumisil sa kanyang balikat.

"Kung hindi ka bababa, mag-isa na naman do'n si Juno. Alam mo naman ang kaibigan mo. Masyadong mapusok. Kaya naisipan kong pagsabayin na lang ang pagbaba n'yong dalawa."

"Po?" napamulagat din pati si Juno.

Nawala ang malakas na hangin. Kasabay ng pagkawala ng hangin ay ang paghigop sa kanilang magkaibigan ng kung anong malakas na pwersa. Naramdaman na lang nilang para silang bumagsak. At kapwa na sila nawalan ng ulirat.

Samantala sa isang ospital, nagkakagulo na ang isang grupo na nakaantabay sa labas ng delivery room. Hindi sila mapakali.

"Ang tagal naman! Kanina pa nagle-labor si Trixie, a. Ano na raw ba ang nangyayari? Magtanong ka nga sa nurses' station Roman," ang sabi ng isang ginang sa kanyang asawa.

"Ano ka ba? Tumigil ka nga! Nininerbiyos din ako sa iyo, e," asik sa kanya ng lalaki.

"Nandoon naman si Greg, balae. At least may kasama si Trixie," sabat naman ng isang ale sa dulo ng upuan. Napasulyap dito ang pinagsabihan at bumulung-bulong.

"Siyempre, kampante ka. Hindi mo naman kasi anak ang umiire ngayon."

Siniko ng asawa ang ginang. "Marinig ka ni balae."

No'n naman lumabas si Greg. Hanggang tainga ang ngiti. Sinalubong siya ng mga mga magulang at biyenan.

"Nakapanganak na si Trixie," balita nito agad.

"Ano? Babae ba o lalaki?" halos-sabay-sabay na tanong ng grupo.

"Kambal po. Kambal na lalaki po ang anak namin.

Napahiyaw sa tuwa ang lahat.

WAKAS


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019