Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!She loves him Yet, he kept her sedated for nothing The reason Simply because, hes nonexistent at all Well he exist---but only in her mind and in 1804 And his name is--- Thomas Clemente Cordova,

“ANYARE Cath?” tawang-tawang sambit ni Flora nang matagpuan ang kaibigan na si Catherine na pinagpi-piyestahan ng mg turista sa labasan ng Casa de Hotel. Natagpuan niya lang naman kasing itong nakasuot ng baro’t saya at pinagkakaguluhan ng kunan ng lirtato ng mga turista.


“Hoy Teka!” Habang pinagkakaguluhan ng mga turista sa harap ng Casa de Hotel ay mabilis na hinila ni Catherine si Flor papunta sa gilid ng Casa.


Nang makarating sila roon at tumapat si Catherine sa isa sa mga brick wall at nang matansiya ang sekretong pintuan ay mabilis niya utong itinulak sabay hila kay Flor papasok sa hati.


“WHOA!” Narinig ni Catherine ang pagkamanghang kaibigan habang sinisirado ang brick wall. Ngayon ay nasa loob ng Casa, sa may gazebo.


“Flor, makinig ka sa sasabihin ko.” Hinawakan ni Catherine ang balikat ng kaibigan, seryosong tinitigan at. . .


“TARA!” ani Cath. Hinga na hingam.


“Ha? Anong tara? Kakapasok pa lang natin tapos lalabas na tayo agad?” tanong ni Flora sa kaibigan.


“Tara, ‘yan ‘yong salitang sinabi sa akin ni Meztisong Oppa bago niya ako hilain palabas sa brick wall para pasakayin sa kalepara itanan! Aah!” Napaitili bigla si Catherine.


Weirdo namang napatingin si Flora sa kaniya. “Huh? Sinong mestizong oppa?” tanong niya’t napakamot pa sa kulay bronze nitong buhok. Ngunit nang maalala kung sino ang Mestizong Oppa ang tinutukoy ng kaibigan ay napatili na rin siya.


“Nagkita kayo?”


“Oo!” At kinuwento nga ni Catherine ng walang mintis ang lahat ng detalyeng nangyari sa kanya nang mabalik siya sa nakaraan.

*   *   *

Habang kinakain ang halo-halo sa isang Dessert House malapit sa Casa ay napatanong si Flora sa kaibigan. “May sumampal ba sa ‘yo Cath?”


“Bumakat ba?”


“Oo e.”


“Kasalanan ‘to ni Donya Cecilia. Sinampal niya ako ng sumagot ako sa kanya.”


“Hala! Ibig sabihin---”


“Ano?” tanong ni Catherine kay Flora na hindi itinuloy ang sinabi.


“Kapag nabaril ka sa nakaraan ay malaki ang chance na madala mo rin iyong bala kapag nakabalik ka sa present time?”


“Bala agad? Alam mo Flora, napaka-imaginative mo e. Dala ‘yan ng pagbabasa mo ng stories ni JoeyJMakathangIsip sa wattpad eh,” ani Cath na binalewala lang ang sinabi ni Flora kahit pa malaki ang posibiliad na maaring tama ang sabi nito. Isang oras na ang nakakakalipas bago siya mabalik sa kasalukuyang panahon pero mahapdi pa rin ang sampal sa kanya ni Donya Cecilia.


“Ang imaginative kaya ni JoeyJ! Sana nga lang bawas-bawasan niya ‘‘yong typographical errors niya,” kinikilig na sabi ni Flora at mayamaya pa ay tinapos na nila ang brunch nila: Breakfast at Lunch.


10:30 na ng umaga at masakit na rin sa balat ang sinag araw nang mapagdesisyunan ni Cath na isama si Flora sa paglalakad-lakad sa Pueblo Maharlika.


Mayamaya pa ay nakarating sila sa subdisions ng mga bahay ng alipin noong unang panahon.


“Masuwerte iyong mga alipin sa Pueblo Maharlika kasi pinapatayuan sila ng mga bahay ng mga amo nila. Kadalasan kasi sa mga alipin dito sa Pueblo Maharlika ay guwapo at magaganda at ayaw ng mga maharlika lalo na ng mga mag-asawa na nakikirira sa bahay nila iyong mga alipin nila. Unang rason, iyong asawang lalaki ay maaring maakit sa ganda ng alipin. Pangalawang rason, iyong mga asawang babae ay baka magkagusto sa mga guwapo at makikisig na lalaki,” ani Flor at biglang naalala ni Catherine ang mga anak ni Manang Isme na si Samuel at Esmael na sa kung panahong ito sila nabuhay ay paniguradong nag-artista na ang dalawang iyon.


“Tama ka sa sinabi mo Flor, sa pagbalik ko nakaraan, kadalasan ng mga nakita kong alipin ay may itsura. Guwapo at magaganda!”


“Ahh! May oppang alipin? Charet!” tili ni Flora. “Ang cute naman sana kagaya mo Cath, mapadpad din ako roon para makahanap ako ng sariling oppa ko roon!”


“Uy Flora, be careful what you wish for. Sa naranasan kong pagbalik sa nakaraan, iba’t ibang tao ang nakilala ko. Hindi lahat ng tao roon ay mabubuti. Bilang bestfriend mo, hindi kita hahayaang mapunta roon. Masyadong delikado.”


“Eh pa’no kung mapunta ako?”


“Itatali kita sa paanan ng kabayong humihila sa kalesa para kaladkarin ka.”


“Ang sama mo talaga, minsan iniisip ko kung bestfriend ba talaga kita eh!” Pagsisimangot ni Flora at pumasok na sila sa isa mga bahay ng aliping nanirahan dito dati. Habang sinusuyod ng tingin ang maliit na espasyo ng bahay kung saan ay kusina sala at sobrang liit lang na banyo ang naroon, Cath wondered kung kaninong bahay ito. Its familiar pero hindi niya matandaan.


“Flor hindi ko lang maintidihan,” umupo si Cath at Flora sa upuang nasa sala, “Eh ‘di ba napadpad ako bigla sa nakaraan? Sa tingin mo, ano kayang nagti-trigger para makabalik ako roon at kapag nandoon naman ako eh ano rin ang nagti-trigger para makabalik ako sa present time?” tanong ni Cath kay Flora.


“Cath, marmi akong alam sa history pero wala akong alam sa paranormal,” sarkastikong ani Flor. Napanguso na lang si Cath sa sinabi ng kaibigan. She felt hopeless. Natatakot kasi si Cath na kapag napunta na naman siya sa nakaraan ay baka dumating ang oras na hindi na siya makabalik sa present time. Paano na lang kung nagkaroon ng barilan? Eh ‘di patay siya!?


“Isipin mong maigi Flor, wala ba talaga?” pagpupumilit ng kaibigan ay nginusuan lang siya nito. Mayamaya pa ay nakamdam si Catherine ng pagkaihi kaya mabilis siyang pumasok sa kubeta ng bahay.


Doon ay inilabas niya ang lahat. Marami-rami rin kasi silang naimum na ice tea sa ‘brunch’ nila ni Catherine


“Maria?” Nang itinaas niya ang faded jeans ay narinig niya ang baritonong boses sa labas ng kubeta na nagpatulala sa kanya.


She was dragged back in the past. Napatingin siya sa maliit na bintana at nadatnan niyang umaga pa rin naman.


“Papa?” iyon nabanggit niya.


“Anak, isang oras ka nang nariyan sa kubeta. Kami ng mama mo ay labis na nagaalala.”


“Lalabas na po.” Nang lumabas siya ay nakita niya ang kaniyang Mama at Papang alalang-alala sa kanya. Nang yakapin siya nito’y nadatnan niyang nasa Casa na siya.


“Anong nangyari? Nag-time skip ba ako? Eh ‘di ba ang huling tagpo noong napunta ako rito ay isinakay ako ni Mestizong Oppa sa kalsesa?” naitanong niya sa kaniyang isipan.


“Handa na ang ating agahan, halika’t kumain na tayo hija.” Pagliko ay nasa kusina na sila.


“Tiago, balita kong nagbawas ng tropa ang mga kastila sa Pueblo Maharlika. Ano raw ang dahilan ni Heneral Miguel at inilipat niya ang ibang sundalo sa kabilang bayan?” Habang kumakain ay nag-usap ang Mama at Papa ni Catherine. Kinakabahan siya sa kanilang pinag-uusapan lalo pa’t pagtungkol ito sa pagbabawas ng mga sundalo sa Pueblo.


Umiikot sa isipan niya baka may nangyaring masama kagabi kina Mestizong Oppa at hindi natuloy ang kanilang pagtatanan. Naghurumentado ang kanyang puso sa dahil sa naisip.


“Lumakas ang hukbo ng kabilang bayan laban sa mga Kastila kaya ganoon ang naging desisyon ni Heneral Miguel,” sagot ng Papa niya.


“Kung ganoon, hindi ba nakakabahala para sa ating mga maharlika rito sa ating Pueblo ang pagbawas ng puwersa? May mga hukbo rin dito sa Pueblong nagtatago at handang salakayin ang kuwartel ng mga kastila,” nangangambang tugon ni Donya Cecila.


“Oo, may mga hukbo nga rito sa Pueblo pero ayon sa kanilang bilang at sa mga armas na kanilang taglay ay hindi nila matitinag ang kuwartel ng kastila. Ang tanging armas mga bato at itak.”


“Kung gano’n Tiago, ano ang dapat nating gawin?”


“Hahanapin natin ang mga traydor sa hukbo at ating papaslangin.” Naibagsak bigla ni Catherine ang kutsarang hawak-hawak matapos huling marinig ang payahag ng ama. Namutla siya. Hindi niya lubos maisip na napakadali lang nitong sabihin na pumatay ng mga tao.


Nang matapos kumain ay hindi mapakaling palakad-lakad is Catherine sa gazebo. Naduling na lang ang mga insektong nakakita sa kanya at hindi pa rin siya matigil sa paglakad.


“Senyorita, nabasa mo ba ang sulat na ibinigay ko?” Natigil si Catherine sa paglakad nang palihim lumapit sa kanya si Manang Isme.


“A-anong pong sulat?”


“Iyong sulat na sinabi kong inipit ko ilalim ng anidoro. Galing iyon kay Thomas at kailangan mong mabasa iyon sa madaling panahon, iyon ang bilin niya sa akin nang makabalik ka rito sa Casa kagabi.” Kamuntikan ng maduwal si Catherine nang banggitin ni Manang Isme ang anidoro, kakakain niya lang kasi ng menudong dliaw kaya’t iba ang sumagi sa isipan niya.


Nang umalis sa harapan si Manang Isme ay mabilis siyang nagtungo sa kubeta sa ikawang palapag. Kinagat niya ang isa sa mga daliri nang makarating siya roon. She felt nervous. Parang may ginagawa siyang hindi dapat gawin ng isang normal na senyorita.


Hinanap niya ang tinutukoy na sulat ni Manang Isme. At nang kahit anong paghahanap niya ay wala ni isang sulat siyang mahanap ay nagsilabasan ang mga butik ng pawi sa kanyang noo.


“Diyos ko, saan na ‘yun?” naiiyak niyang tanong sa sarili habang nakayuko’t may hinahanap ang naturang sulat. Sa paghahanap, another question bothered her mind.


Kung nagawang siyang yayain ni Mestizong Oppa na makipagtanan sa kaniya kagabi, ibig sabihin ay matagal na silang magkakila ni Senyorita Maria sa tagpong ito? At paanong nagawang abutan ni Meztisong Oppa si Manang Isme ng sulat? Matagal na rin ba silang magkakilala?


“Ito ba ang hinahanap mo Maria?” Sa puwestong patuwad dala na paghahanap ng sulat ay biglang nanlaki ang mga mata ni Catherine nang marinig boses na iyon sa likuran niya.


Paglingon niya’y nanginig ang kanyang gilagid ng madtanan ang kanyang ina sa labas ng banyo na nakangisi at hawak-hawak ang isang kapirasong papel.

*  *  *


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019