Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
I Do (DaraGon FanFic)

Image Description Alora Sasam   |   23 August 2018


Ang tangi ko lang nagawa ay tingnan ang guwapong mukha ni Jiyong habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang pisngi ko. Then, I felt it... The gentle touch of his lips on mine.

Princess of the Apple Kingdom


DARA:

“Nakakatamad!” naghihikab na sabi ni Princess Dara.

“Gusto niyo pong kunin ko ang mga laruan n’yo, your highness?” tanong ni Josie, ang chambermaid na nag-aasikaso sa prinsesa.

Tumango at patuloy lang sa paghihikab si Princess Dara.

Pinatunog ni Josie ang bell at pagkatapos niyon, may pumasok na limang sundalo.

“Sumayaw kayo!” bored na utos ni Princess Dara.

Sumunod naman ang mga sundalo at sumayaw maliban sa isang lalaki na kulay-gold ang buhok.

“Stop!” sigaw ni Princess Dara at itinuro ang isang lalaki. “You Tall Soldier…”

“Top, my Princess,” sabi ng matangkad na soldier at saka nag-bow para magbigay respect sa prinsesa.

“Hmm… nice name.” Tumangu-tango si Princess Dara at itinuro ang isa uling lalaki. “You big-muscled soldier…”

“Tae Yang, my Princess,” mabilis na sagot ng soldier na may big-muscles at yumuko rin.

“Hmmm…it suits you,” bale-walang sabi ni Princess Dara. “You small-eyed soldier…”

“Dae Sung, my Princess,” magalang na sagot ng lalaking singkit ang mga mata at nag-bow rin.

“Hmm…okay” Tumango uli si Princess Dara at saka tiningnan ang isa pang lalaki. “You thin soldier…”

Tumayo nang tuwid ang payat na soldier. “Seung Ri, my Princess.” Nag-bow rin ito.

Biglang nagsalita ang lalaking may golden hair. “Ji Yong, you’re Highness.” Nag-kneel ito na parang isang knight.

“Hindi kita tinatanong! Gusto mong mamatay?!” nakataas-kilay na sabi ni Princess Dara

Makikita sa mukha ni Ji Yong na kinabahan ito sa sinabi ng prinsesa.

“Kumanta kayong lahat habang sumasayaw ang isang `yan!” utos ni Princess Dara habang itinuro si Ji Yong na sumayaw.

“Hindi po ako marunong sumayaw your highness…” kinakabahang sagot ni Ji Yong.

Humarap si Princess Dara sa chambermaid. “Josie kunin mo ang mga daga!

Nagkatinginan ang apat na sundalo at sabay-sabay na itinulak si Ji Yong para mag-umpisa ng sumayaw. Sabay-sabay na kumanta ang apat na sundalo.

“In or Out, am I in or out… In or Out am I in or out…” pagkanta ng apat na sundalo.

Nagsimulang igalaw ni Ji Yong ang kanyang katawan. Mula sa kanyang mga paa hanggang sa dibdib niya.

“`Yan lang ang kaya mong gawin! Hindi ako natutuwa sa sayaw mo!” nakasimangot na sabi ni Princess Dara.

“Ginalit mo ang prinsesa,” sabi ni Josie. Kinuha nito ang bell at pinatunog. “Dalhin ang mga daga!”

Pumasok ang dalawa pang chambermaid na may dalang isang malaking basket na may lamang mga daga!

Bakas sa mga mukha ng mga sundalo ang kaba. Hindi malaman kung anong gagawin kapag pinakawalan na ang mga daga. Dahil dito tuwang-tuwa naman si Princess Dara. Mas nag-e-enjoy siya ngayon kompara kahapon.Hindi niya magilan ang sarili na tumawa nang tumawa dahil sa reaksiyon ng mga sundalo.

“Your Highness, bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon,” pakiusap ni Ji Yong.

“Anong karapatan mong humingi ng isa pang pagkakataon! Hindi ka ba natatakot sa akin?!” galit na sagot ni Princess Dara.

“Pangako pasisiyahin namin kayo, your Highness…” ani TOP.

“Paano?!” tanong ni Princess Dara.

“Kukuwentuhan namin kayo, your Highness,” sabi ni Tae Yang.

“Ano naman ang ikukuwento n’yo?” nakakunot-noong tanong ni Princess Dara.

Nagsimula ng umarte ang mga sundalo.

Natatawa si Princess Dara kay Ji Yong dahil parang babae ito kung umarte.

“Ikaw Soldier Ji Yong ang galling mong umarte na parang babae! Ngayon naiintindihan ko na! You are gay!” tatawa-tawang sabi ni Princess Dara.

“Hindi po, your Highness…” naiinis na sagot ni Ji Yong.

“Sinasabi mo bang sinungaling ang prinsesa!” sabi ni Josie at humarap sa mga kawal na nagbabantay kay Princess Dara. “Mga kawal, sunugin ang isang `yan!”

“Magandang idea `yan! Sunugin nang buhay `yan!” sang-ayon ni Princess Dara.

“Masusunod po, your Highness,” sagot ni Josie.

Kasabay niyon ang pagdating ng hari. Yumukod ang lahat ng mga sundalo at chambermaids na naroon. Nagpasalamat si Ji Yong sa pagdating ng hari.

Nadidismaya man na naudlot ang paglilibang niya, tumayo kaagad si Prinsesa Dara para magbigay galang sa hari.

“Welcome back, King YG,” magalang na salubong ni Princess Dara.

“Nakita ko na ang mapapangasawa mo,” sabi ni King YG.

Natahimik si Princess Dara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at sasabihin ng mga sandaling iyon.

Pumasok ang isang lalaki na may suot na maskara at lumapit sa kanya.

“Napakaganda mo, my Princess,” sabi ng mask prince sabay halik sa kanyang kanang kamay.

Bumuntong-hininga si Princess Dara.

“Marry me, my Princess,” sabi ng mask prince.

“Pakakasalan lang kita kung tatanggalin mo `yang maskara mo,” curious na sagot ni Princess Dara.

“Kung papayag kang mahalikan kita, my Princess,” anang prince.

Ipinikit niPrincess Dara ang mga mata. Hinihintay niya ang paglapat ng mga labi niya sa mga labi ng prinsipe.Pero imbes na sa mga labi, mga maliliit na bato ang tumama sa kanyang mukha. Dumilat siya at nakitang binabato siya ni Ji Yong.

“Anong ginagawa mo! Wala kang respeto sa akin!” galit na sabi ni Princess Dara at tumingin sa mga kawal. Inutusan niya ang mga ito na patayin si Ji Yong. Pero imbes na sumunod, tinawanan lang siya ng mga ito at ganoon din ang hari.

“Bakit niyo ako pinagtatawanan!” naiinis niyang tanong. Pero ang mas nakakainis pa sa lahat, patuloy pa rin siyang binabato ni Ji Yong at wala ni isa man sa mga ito ang pumigil dito.

“Gising na!” malakas na sabi ni Yi Jong.

Natakot si Princess Dara ng makita ang malaking bato na hawak ni Ji Yong at ibinato sa kanya. Napapikit siya.

DREAMLAND VANISHES…


Nagmulat ng mga mata si Dara. Nakita niya ang liwanag na nanggagaling sa bintana. Panaginip lang pala ang lahat! Hahalikan na sana siya ng prince charming niya. Hanggang sa panaginip, iniinis pa rin siya ni Ji Yong! Grrr…!!!

Pagbaling ko, nakita ko si Ji Yong. Kumurap ako ng ilang beses para siguruhin na hindi na ako nananaginip pa. Pero nanatiling nakatayo sa harap ng kama ko si Ji Yong. Nakatingin lang siya sa akin. Na para bang isa akong alien na napunta sa Earth.

Napakaguwapo ni Ji Yong sa suot na white t-shirt at baggy pants. Hindi ko maiwasang kiligin. Sana nga lang `wag niyang mapansin ang pagba-blush ng mukha ko.

“Punasan mo `yang mukha mo!”

Sabay bato ng unan sa mukha ko. Nasa realidad na talaga ako. Panaginip lang talaga ang lahat.

Kaharap ko pa rin si Ji Yong, hindi na nga lang `yong sundalo na matigas ang ulo kundi si Ji Yong na kilala ng lahat bilang G-Dragon!

Kaharap ko si G-Dragon sa kuwarto ko at kagigising ko lang. Suot ko ang pantulog ko at buti na lang may suot akong bra!

Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig ng makita ang suot kong nighties! Tiningnan ko ang suot ko. Suot ko ang paborito kong nighties. At ng muli akong tumingin kay Ji Yong, nakatingin siya sa…

Sumigaw ako nang malakas at hinatak ang bedsheet para ipantakip ko sa katawan ko.

First time na makita ako ni Ji Yong na naka-nighties lang!

“Anong ginagawa mo dito, Monster?! Naputol tuloy ang panaginip ko. Hahalikan na ako ng prince charming ko!”

“Monster? So, Monster pala ang tawag mo sa akin?!”

“Sagutin mo ang tanong ko? Anong ginagawa mo dito sa kuwarto ko?!”

“Nandito ako para sunduin ka, Queen of Vampires!”

“Anong tawag mo sa akin ‘Queen of Vampires’?! At saka bakit mo akong susunduin? Anong meron?”

“Pupunta tayo sa apartment ko.”

Nagtataka na napatingin ako kay Ji Yong at muling nagtanong. “Bakit may event ba sa apartment mo? Bakit sobrang aga naman?”

“Walang event sa bahay ko.”

“Eh, anong meron sa apartment mo? Bakit mo ako susunduin?”

“Dahil starting today doon ka na titira sa apartment ko.”

“Bakit ako titira sa apartment mo?”

“Because… cause…”

Hindi natapos ni Ji Yong ang sasabihin. For the first time si Kwon Ji Yong ng Bigbang, hindi makapagpaliwanag nang maayos.

Sinampal ko ang sarili ko para magising ako sa katotohanan. Hindi ko malaman bakit nangyayari ang mga ito sa akin.


ALORA’S POV


Magkaharap sina Ji Yong at Dara. Aakapin na sana ni Ji Yong si Dara pero…

“Anong gagawin mo, Ji Yong?”nagtatakang tanong ni Dara.

“Ahhh kasi…” hindi malaman ni Ji Yong ang sasabihin.

Sandaling katahimikan ang dumaan.

Pumasok bigla si Seung Ri sa kuwarto.

“Noona, anong nangyari sa `yo?!” nag-aalalang tanong ni Seung Ri.

Hindi kaagad nakasagot si Dara.

“Ji Yong, anong ginawa mo kay Noona?!” galit na baling ni Seung Ri kay Ji Yong.

Naalala bigla ni Ji Yong na naka-nighties lang si Dara at iyon ang dahilan kaya aakapin na sana niya si Dara.

Hindi malaman ni Dara ang gagawin dahil akala yata ni Seung Ri may ginagawang masama sa kanya si Ji Yong.

“Noona, `wag kang mag-alala ililigtas kita kay Ji Yong!”

Kaagad na sinuntok ni Seung Ri si Ji Yong at hindi na nakailag pa ito. Natamaan si Ji Yong at natumba.

“Seung Ri, walang ginagawang masama sa akin si Ji Yong!”

Nagtatakang nakatingin lang si Seung Ri kay Dara. Nasasaktan man ang kanyang kamay sa pagsuntok kay Ji Yong, hindi niya ipapakita iyon kay Noona. “Sigurado ka bang walang ginagawang masama sa `yo si Ji Yong?” Nakaposisyon pa rin ito na susuntukin si Ji Yong.

“Wala talagang ginagawang masama sa akin si Ji Yong!”

Nang ma-realize ni Seung Ri na nagkamali siya, hindi nito malaman ang sasabihin, patakbo itong lumabas ng kuwarto. At nagsabi na papakain pa nito ang alagang ibon.

Nang makalabas na ng kuwarto, sinabi ni Dara na wala naman talagang alagang ibon si Seung Ri.

Natawa sina Dara at Ji Yong sa nangyari.

“Ji Yong, ano nga pala `yong sasabihin mo kanina?”

“I think kailangan mo ng magbihis,” sabi ni Ji Yong

“`Yon ba talaga ang sasabihin mo?”

“Oo `yon lang talaga.” Pero sa totoo lang ang gusto lang talaga ni Ji Yong ng mga sandaling iyon ay ang yakapin nang mahigpit na mahigpit si Dara.

“Okay sige lumabas ka na muna.”

“Huh? Bakit ako lalabas?”

“Paano ako magbibihis kung nandito ka sa kuwarto ko.” Nag-blush bigla si Dara.

“Ah, ganoon ba? Sige hintayin na lang kita sa labas.”


JI YONG:

“Papunta na siya.”

“Itinabi mo na ba `yong mga papeles? `Wag mong ipapakita sa kanya,” sagot ni YG.

“Anong papeles? At sino `yong ‘paparating na’?” tanong ni Seung Ri habang kinakagat ang kuko.

“`Wag kang magsasalita kapag may ibang nag-uusap,” sabi ni YG.

Bumaling ako kay Seung Ri. Gusto kong matawa dahil bakas sa mukha nito ang takot ng mapagsabihan ni YG. Pero pinigilan ko dahil mukhang mainit ang ulo ni YG.

“Seung Ri, dalhin mo na lang ang mga bags ni Dara sa sasakyan.”

“Sure, right away.”

Mayamaya, narinig ko ang boses ni Dara.

“Nasaan na ang mga damit ko?”

Nakita kong palabas na ng kuwarto si Dara. Nakasuot siya ng pink shirt at jeans. Lumapit si Dara sa akin. At itinanong kung nasaan na ang mga gamit niya. “Dinala na ni Seung Ri sa kotse.”

Bigla ko na namang naalala ang nangyari kanina habang nasa loob ako ng kuwarto niya. Nakasuot lang siya ng nighties. Behave Ji Yong!

Nakabalik na si Seung Ri mula sa paglalagay ng mga gamit ni Dara sa sasakyan.

“Noona, habang tulog ka pinaayos na ni Ji Yong ang mga gamit mo.” Sabay turo kay Ji Yong.

Nagtatakang napatingin si Dara kina Ji Yong at Seung Ri.

“Come to think of it, magandang practice ito para sa inyong dalawa kapag nagpakasal na kayo,”sagot ni Seung Ri sa tingin ni Dara.

Practice?

Anong ipa-practice?

“At soon magkakaroon na rin kayo ng babies…little Ji Yong and little Dara,” patuloy na pagsasalita ni Seung Ri.

Nai-imagine ko na

Little Ji Yong playing with his dad

…that would be me.

Little Dara reading a story with her mom

…that would be her.

Napabaling ako ng tingin kina Dara at Seung Ri. Masaya silang dalawa na magkausap. Hindi ko malaman ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Kaya tinawag ko si Seung Ri.

“Noona, kailangan ko ng ilagay sa sasakyan ang iba mo pang mga gamit,” natatarantang sagot ni Seung Ri.

“Bitawan mo `yang mga gamit ko,” utos ni Dara.

“Hayaan mo siyang dalhin ang mga gamit mo,” sabi ni Ji Yong.

“Hindi ikaw ang kinakausap ko,” ani Dara.

Hindi napigilan ni YG na tumawa sa eksenang iyon.

“Dara, we need to talk,” seryosong sabi ni Ji Yong.

“Makikinig lang kami kung si Mr. President ang magsasalita,” sabat ni Seung Ri habang papunta sa sofa para umupo.

“Subukan mong umupo Seung Ri, malalagot ka sa akin,” pagbabanta ko kay Seung Ri.

Napahinto si Seung Ri sa pag-upo sa sofa at dumeretso palabas ng pinto.

“Lalabas muna ako sandali. Kapag kailangan niyo ako nandoon lang ako sa kotse. Makikinig muna ako sa radio baka i-announce na number ngayon ang 2NE1.”

Halos matawa kami dahil halatang kinakabahan si Seung Ri sa banta ko sa kanya.

Umupo si Dara sa sofa at tumingin sa amin. Bakas sa mukha ni Dara na may sasabihin kaming importante sa kanya.

Tumabi si YG kay Dara at huminga muna nang malalim bago nagsalita.

“Gusto kong magalit sa `yo, Dara sa paglilihim sa akin,” seryosong sabi ni YG.

Kinakabahan na nagtataka si Dara kung ano ang hindi niya sinabi kay YG.

Nagpatuloy sa pagsasalita si YG. “But I guess you are just too innocent. At wala lang sa `yo ang mga nangyayari.”

“Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, YG.” Habang iniisip ni Dara kung ano ang nangyari sa nagdaang linggo. Para bang wala itong maalala na may ginawa itong mali. Mukhang nagtataka talaga ito sa sinasabi ni YG.

“Kung hindi pa sinabi ni Ji Yong, hindi ko pa malalaman,” sabi ni YG.

“Wala namang masamang nangyari sa akin last week,” sagot ni Dara.

“Walang masamang nangyari? Are you out of your mind Dara or hindi mo lang naaalala?” sabi ni Ji Yong.

“Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi mo ba nakikita, kinakausap ko pa si YG? Saka hindi ka naman involve dito?!” naiinis na sagot ni Dara kay Ji Yong.

“Hindi INVOLVED? Talaga lang?”

Huminga nang malalim si Dara. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Dara. Kakaiba talaga itong mag-isip. Kung alam lang ni Dara kung gaano siya nag-aalala para dito.


DARA


UNLCUKY EVENTS THAT HAPPENED TO DARA IN CHRONOLOGICAL ORDER

MONDAY: Pagkatapos nilang matanggap ang panlimang award as a group, naglalakad si Dara sa backstage pabalik sa dressing room. May parte ng backstage na walang ilaw, habang naglalakad siya, may bumuhos sa kanyang pulang pintura. Hindi niya agad napansin `yon dahil sa sobrang saya at pakiramdam niya nasa cloud9 pa rin siya.


TUESDAY: During a photo session, nagpabili ng ramen si Dara kay Josie. Kakainin na niya `yon nang tawagin siya ng photographer dahil kukunan na uli siya, After twenty minutes pagkatapos ng photoshoot binalikan niya ang malamig na ramen. Dahil gutom siya, kinain kaagad niya `yon pero bago pa niya maubos ang ramen sumakit ang tiyan at nagsuka siya.


WEDNESDAY: During practice break nagpunta sa second floor si Dara para mag-CR. Nang palabas na siya sa isa sa mga cubicle ng CR, hindi na `yon mabuksan. Kahit na magsisigaw siya, walang makakatulong sa kanya dahil nasa third floor ang mga kasama niya. Pinilit niyang buksan at itulak ang pinto ng cubicle pero ayaw mabuksan. Wala na siyang choice, inakyat niya ang pinto ng cubicle at saka siya tumalon. Pero hindi maganda ang bagsak niya dahil na-sprain ang paa niya.


THURSDAY: Ugali na talaga ni Dara na natutulog ng late at gigising ng maaga. Pagdating niya sa salon, in-assist siya sa washing room. Pinahiga kaagad siya pagdating doon para i-shampoo ang buhok pero may nakalimutan ang staff na cream na gagamitin sa kanya. Iniwan muna siya ng staff para kunin ang cream. Dahil sa inaantok, madaling nakatulog si Dara. Pagdating staff, nagulat ito sa nangyari sa buhok ni Dara. Ginising ng staff si Dara at parang binuhusan ng malamig na tubig si Dara nang makita ang kanyang buhok! May nag-spray sa buhok ni Dara at daig pa niya ang dinaanan ng bagyo dahil sobrang gulo-gulo ng buhok niya at sobrang tigas! Hindi malaman ng staff kung sino ang gumawa no’n kay Dara.


FRIDAY: Late na para sa jogging session si Dara. Sa pagmamadali, nabangga siya ng bike. Nagkaroon siya ng ilang sugat at pasa dahil doon.


SATURDAY: Habang nagpa-practice sina Dara, may naghagis ng bato sa loob ng dance studio. Nakabalot ang bato ng papel na may nakasulat ng pagbabanta kay Dara! Hindi napansin nila Dara ang paghagis ng bato dahil sa lakas ng tugtog nila. Nakita na lang nina Josie at Mina na basag ang isa sa mga bintana at nakita doon ang bato.


Next Chapter: Cute Snoring Monster


Read more of my stories:


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
31 December 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
28 August 2019