Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
Sol at Luna

Image Description inked_papers   |   16 May 2020


Ang librong ito na pinamagatang Sol at Luna ay orihinal na akda ng Inked Papers. Layunin nitong makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kahit na sino mang babasa sa nilalaman nito.

Paano kung ang dalawang taong pinagtagpo ng bilyon-bilyong mga bituin sa kalangitan ay pilit paglalayuin ng araw at buwan? Magagawa kaya ng duyog na pigilan ang matagal nang nakasulat sa malawak at kumplikadong kalawakan?

Ang librong ito na pinamagatang “Sol at Luna” ay orihinal na akda ng Inked Papers.

Layunin nitong makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kahit na sino mang babasa ng nilalaman nito.

Ang ilan sa mga makasaysayang lugar, pangyayari, at tagpong nakapaloob sa librong ito ay base sa mga kaganapang umusbong noong panahong ang Pilipinas ay sinakop ng mga dayuhang Espanyol.

Pagtatatuwa:

Ang istoryang ito ay pawang kathang-isip lamang. Ang mga pangalan, tauhan, lugar, at pangyayari ay bahagi lamang ng imahinasyon ng may-akda. Ang ilan sa mga makasaysayang lugar at pangyayaring nabanggit ay isa lamang paraan upang makapagbalik tanaw sa mga impormasyong naging bahagi ng ating kasaysayan. Muli, ang ilan sa mga kaganapan, pangyayari, o trahedya sa istoryang ito ay walang katotohanan, at hindi nasusulat sa kasaysayan ng Pilipinas o sa kahit na anong librong lubos na makatotohanan.

All rights reserved.

Ang librong ito o anumang bahagi nito ay hindi maaaring buuin o gamitin sa kahit na anong paraan nang walang nakasulat o nakapahayag na permiso mula sa may-akda at tagapaglathala. Ang panunulad ay isang krimen, at maaaring parusahan sa pamamagitan ng batas.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019