Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
Pretty Man Series 1 Clayd Erl Villaraza

Image Description Maikitamahome   |   08 January 2020


A whirlwind romance that would boost your eagerness to read for more!

Kabanata 1
Halos maiwan na ni Julie ang kanyang
kaluluwa sa katatakbo makarating lamang sa Sta.
Rosa Forbes, Laguna. Inutusan kasi siya ng
kanyang among doktora na maghatid ng pagkain
sa anak nitong binata. Hindi raw kasi ito kumakain
kapag lutong bahay lamang ang nakahanda sa
hapag. Sumatutal ay mapili at maselan ito sa
pagkaing kinakain.
"Ma'am Julie! Good morning po!" bati sa
kanya ng guwardya sa subdivision. Napaupo siya
sa sementong upuan at huminga ng malalim.
Hapong-hapo ang kanyang nararamdaman at hindi
na muna pinagtuunan ng pansin ang guwardyang
bumati sa kanya. Huminga pa siya ng ilang beses
hanggang sa medyo kumalma na ang kanyang
paghinga.
"Nako chief! Masama ang umaga ko. Na-
flat po iyong taxi na sinakyan ko papunta rito. Ang
layo nang itinakbo ko makarating lang dito," anang
dalaga habang hinahabol pa ang kanyang hininga.

"Nako ma'am Julie, dapat po nagpasundo
kayo sa driver ng mga Villaraza." Agad siyang
umiling nang marinig niya iyon.
"Abala lang iyon, chief!"
Napatayo siya at pinagpagan ang kanyang
puwetan para maalis ang alikabok na dumikit sa
kanyang palda.
"Sige po chief," paalam niya pa sa
guwardya. Tumango lang din naman ang matanda.
Mahigit limang buwan na rin niyang kilala ang
mga guwardyang nagsasalitan sa subdivision para
magbantay. Sino ba naman ang hindi makakikilala
sa kanya gayong halos araw-araw ay pumaparoon
siya sa bahay ng kanyang amo para maghatid ng
kung ano-anong mga bagay.
Tinungo na ni Julie ang mansyon ng mga
Villaraza. Nang tumapat naman siya sa malaking
bahay ay agad din naman siyang pinapasok ng
family guard ng kanyang amo.
"Kuya Ivan! Si sir Clayd ba nariyan?" ani
Julie nang makita niya ang butler ng kanyang amo.
"Good morning ma'am Julie. Actually, sir
Clayd is waiting for you at the pool area and..."
Bahagya pa itong napatigil dahilan para biglang
makaramdam ng kaba ang dalaga.

"He's not really on his mood right now." Sa
sinabi nito ay agad na napalunok si Julie. Kung
wala ito sa mood, malamang ay baka siya ang
pagbuntunan nito ng galit.
"Go Julie, just don't make any wrong
move," cheer pa nito sa kanya.
Agad nalukot ang kanyang noo at kabadong
napalakad papunta sa pool area. Ito ang
pangalawang beses na naghatid siya ng pagkain
para rito. Hindi naman talaga siya ang nakatoka
para sa trabahong ito pero wala siyang choice. May
sakit si Rhea kaya kailangang palitan niya ito
pansamantala. Ito pa naman ang unang beses na
makikita niya ang anak ng kanyang amo. Noong
nakaraan kasing paghatid niya ay nasa shower
room ito at pinaiwan na lang ang kanyang dalang
pagkain sa mga katulong. Nang tumuntong ang
mga paa ni Julie sa pool area ay agad niyang nakita
ang binata. Katatapos lang nito mag-shower at
parang halos sumayad na ang kanyang panga sa
semento. Hindi niya lubos na inakala na kasing
guwapo nito ang lalaking amo niya, si sir Caldwill.
Parang pinagbiyak na bunga pero mas fresh at mas
mainit pa ito. Pandesal lang!? Lumakad pa ito
palapit sa kanya nang makita siya. Ang kaninang
bibig niyang nakanganga ay agad niyang naitikom.

Napalitan ito ng paglunok nang dumapo ang
kanyang mga mata sa tiyan nito pababa sa pusod.
"Why are you looking at me like that?"
Agad na natauhan si Julie dahil sa kanyang narinig.
"Po?" Naningkit naman ang mga mata nito.
Sa loob-loob ng dalaga ay gusto na niyang mapatili
dahil sa katimangang nagawa ngayong araw.
"Ano!? Iyong pagkain niyo sir," halos
pabulong na anas ng dalaga.
"Late ka ng three minutes but you're still
fast and better than Rhea. I already told mom to
replace Rhea and requested that you're going to
take her place. She'll be assign somewhere."
"Po?" gulat na reaksyon ni Julie.
"Is there a problem with that?" Tinaasan pa
siya ng kilay ng binata.
"Wala po," sagot din naman agad ng
dalaga.
"Serve it. Now!" Awtomatikong nabuhay
ang dugo ni Julie dahil sa narinig na pagtaas ng
boses ng binata. She immediately move and set the
food at the table. When she's done, she stepped
back.
"Okay na po sir," anang dalaga sa binata.
Tumango lang ito ngunit hindi naman
nakatingin sa kanya. Busy ito sa pagkalikot ng cellphone. Nang mag-angat ito ng tingin ay agad
siyang napaiwas dito. She can't be caught staring
at his abs. She will be foul if he noticed it.
“Excuse po sir, kung wala na po kayong
kailangan ay aalis na po ako," ani Julie. Hindi siya
pinansin ng binata kaya nilagpasan na niya ito pero
bigla nitong hinawakan ang kanyang braso dahilan
para mapaurong siya.
"Mom wants you to go back now," anito.
"Sige po," sagot din naman niya. Bumitiw
din naman ang binata at pumuwesto na sa mesa.
Halos pigilan ni Julie ang kanyang paghinga. May
kakaiba siyang naramdaman kanina nang lumapat
ang kamay nito sa kanyang braso. Iyon ba 'yong
tinatawag nilang spark? Ewan! Pinilig niya ang
kanyang ulo at humakbang na papuntang labasan.
"Galit ba?" salubong ni Ivan.
"Hindi naman po kuya. Aalis na po ako,"
ani Julie at nagpaalam na.
Nang makalabas siya ng mansyon ay
tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Hindi
siya makapaniwalang siya ang papalit kay Rhea
gayong mas matagal na ito sa pagsisilbi kay sir
Clayd. Mukhang tama nga ang kanyang mga co-
nurses, masiyado itong mapili sa mga magsisilbi
para rito. Mariin siyang napapikit. Kung ganoon ay

araw-araw na niyang makikita ang guwapong
mukha ng binata. Hindi lang ito basta magandang
lalaki dahil maganda rin ang pangangatawan nito.
Mukhang mapapasubo siya nito. Inasar pa naman
siya ni Nurjan kanina na baka raw ay chance niya
na ito sa binata. Napangiwi siya nang maalala niya
iyon. Wala naman siyang gusto sa binata porke't
guwapo ito.
Tumunog naman ang kanyang cell phone at
nang makita niya agad ang caller ay automatic niya
itong sinagot.
"Ma'am Marinel, hello po," bati ng dalaga
sa kausap sa kabilang linya.
"Sinabi ba ng anak ko ang tungkol sa
pagpalit mo kay Rhea?"
"Opo ma'am," sagot naman ng dalaga.
"Pagpasensiyahan mo sana kung hindi
magiging maganda ang pakikitungo ng panganay
ko. Mana sa ama, may topak!"
Narinig naman niya ang malutong na
pagtawa ng kanyang amo. Maging siya ay
napatawa na rin.
"Ayos lang po ma'am, pagtitiisan ko na lang
po."
"Nako Julie, hayaan mo't magiging mabait
din iyan sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ipapasokkita sa private hospital ng anak ko as soon as you
get your license. Okay!?"
Sa sobrang tuwa ng dalaga ay halos mapatalon siya
sa sobrang galak. Hindi niya inakalang ito pa ang
gagawa ng paraan para makapagtrabaho siya sa
magandang ospital.
"Salamat po talaga ma'am Marinel!" Halos
maluha-luha na niyang sambit.
"It's just nothing Julie. You deserved my
help. I need to go."
"Sige po ma'am," sang-ayon din naman
niya agad. Nang matapos ang tawag ay hindi na
niya mapalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Worth
it naman pala ang pagtitiis niya kung sakali mang
hindi magiging maganda ang pakikitungo sa kanya
ng anak ng kanyang amo. Itinago na niya ang
kanyang cell phone at lumakad na. She's skipping
steps while heading at the exit of the subdivision.
"Aalis na po kayo ma'am Julie?" tanong pa
ni Mang Noel, ang guwardyang kausap niya
kanina nang pumasok siya.
"Ay oo chief, sige po. Bukas po ulit chief."
Sumaludo pa siya sa matanda bago tuluyang
lumakad at huminto sa paradahan ng mga taxi.
Bigla namang may bumusina ng malakas dahilan
para magulat siya ng todo. Mumurahin niya nasana iyong driver ng kotse pero agad na umurong
ang kanyang dila. Ang binatang amo ang kanyang
nakita habang nakasakay sa magarang
Lamborghini Aventador na kotse. Nakababa ang
dalawang bintana ng kotse nito at nang magtama
ang kanilang mga mata ay bahagya pa siya
inismiran nito. Napangiwi si Julie at napairap sa
kawalan. Suplado! Pumara na siya ng taxi at agad
din naman siyang nakahanap ng masasakyan.
"Manong, sa Villaraza Medical Hospital
po," aniya sa tsuper. Tumango lang din naman ang
driver ng taxi na kanyang sinakyan. Habang nasa
biyahe ay hindi maiwasan ng dalaga na mapaisip.
Kung makukuha niya ang license ng maaga bilang
isang certified registered nurse ay paniguradong
gaganda ang buhay niya at makapagpapadala na
siya ng malaking pera sa probinsya.
Nang makarating si Julie sa ospital ay
agad niyang nakasalubong si Jezen, ang kanyang
matalik na kaibigan.
"Jezen!" tawag niya at agad na yumakap sa
kaibigan.
"Ang tagal mo naman Julie! Kanina pa ako
rito e!" Napanguso siya sa kaibigan."Inutusan ako e. Bakit ka naparito? Wala ka
bang klase ngayon?" tanong ni Julie sa kaibigan.
Hindi kasi ito naka-uniform.
"Mamaya pa ang klase ko, exam ngayon ng
mga bata. Dinalaw lang kita at saka para naman
maibigay ko ito sa iyo."
Ipinakita naman ni Jezen ang kanyang
dalang paper bag kay Julie.
"Ano naman ito?" anang Julie sa kaibigan.
"Night gown!" pilya pang sagot ng kanyang
kaibigan. Agad na namilog ang kanyang mga mata
at nakutusan ito.
"Baliw! Ano nga!?" Napakamot naman sa
leeg ang kanyang kaibigan at mukhang hindi yata
maganda ang kutob niya rito.
"Ano kasi..."
"Kasi ano?" aniya.
"Kainis naman kasi! Naalala mo? Si
Jarsey? Iyong pinsan ko? Iyon! May project sa
school. Kailangan mag-interview ng doktor."
Napaismid siya.
"Sinusuhulan mo na naman ako, 'no?"
panghuhuli niya sa kaibigan. Agad na umiling ang
kanyang kaibigan.

"Very slight! Pagkain ang laman nito at
saka questionnaire." Agad na natampal ni Julie ang
kanyang noo.
"Sige na naman Julie. Konting mga tanong
lang naman ang nandito e." Kinuha pa nito ang
maliit na kuwarderno at ipinabasa sa kanya.
"Ngek! Ito talaga? Eh parang slumbook
question ito e!" maktol niya nang mabasa ang mga
tanong sa notebook. Para kasing ninja moves lang
ito ng isang teenager na may crush sa isang doktor.
Dinaig pa ang resume nito.
"'Di ba ang sisiw lang ang mga tanong,"
wika pa nito sa kanya. Napangiwi siya.
"Sige na nga. Oh siya, late na ako sa shift
ko, ingat ka," aniya sa kaibigan. Mahigpit niya pa
itong niyakap at humalik sa pisngi.
"Ingat ka rin!" pahabol pa nito. Kumaway
lang siya sa kaibigan. Nang masagi bigla sa isip
niya kung anong klaseng doktor ba ang dapat
niyang tanungin. Tumakbo siya
ulit palabas at nang makitang hindi pa nakalalayo
ang kaibigang si Jezen ay agad niya itong tinawag.
"Jezen! Bruha ka! Anong doktor ba 'to!"
Nilingon naman siya nito. "Isang heart surgeon!"
sagot nito sa kanya. Napatango rin naman siya.
Doktor pala sa mga puso ang dapat niyangtanungin tungkol dito. Ang tanga! Hindi siya
malapit sa mga doktor dito sa ospital.
"Julie! Late ka na!" sigaw ni Nurjan sa
kanya. Head ito ng utility service ng ospital at
naging matalik niya rin itong kaibigan. Agad
siyang napakilos at nag-time in sa kanyang shift.
"Hulog ka ng langit Nurjan!"
"No problem!" anito.
Nang papunta na siya sa emergency room
ay nakasalubong pa niya ang binatang amo.
Tiningnan lang siya nito at nilagpasan na.
Mukhang dapat na nga siyang masanay na ganito
ang ugali nito. Pinilig na lamang niya ang kanyang
ulo at nagsimula nang magtrabaho.


  • (1 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
06 September 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
20 August 2019