Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!"Go home to your wife and leave me alone, Mr. Mijares. Hindi ko pinangarap na maging kabit mo..." -Allenda Aragon

PROLOGUE


Umiwas ako ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang kanyang titig. Nakakatunaw. Nakakapangilabot. Nakakapanghina ng tuhod.

"I'm sorry...I'm sorry..." Nataranta ako at mabilis na pinulot ang mug na nabasag sa sahig. Hindi ko sinasadyang mabitawan ito.

"Clean it up, Miss Aragon."

Sinunod ko ang kanyang utos. Kahit nanginginig ang buo kong katawan ay nagawa ko pa ring ipunin ang mga malalaking bubog.

"Kukuha lang po ako ng mop," nakayukong sabi ko at akma na sanang lalabas nang bigla siyang nagsalita.

"Where do you think you're going?"

"Kukuha lang po ng mop--"

"Stop!" Napakislot ako sa kanyang boses. Para siyang leon na kakainin ako nang buhay.

"I want you to clean it using your dress! Got it?" 

Napaawang ang aking bibig at hindi ko nagawang gumalaw. Tama ba ang pagkakarinig ko?

"What are you waiting for? Clean that mess, Miss Aragon!" Dumagundong ang kanyang boses kaya bigla akong napatalon.

"Pero---"

"Mahirap bang intindihin ang sinabi ko? Linisin mo 'yan gamit ang damit mo!" 

Pikit-mata akong lumuhod sa sahig. Gusto kong magprotesta. Gusto ko siyang sigawan pero hindi ko magawa.

"Faster!"

Huminga ako nang malalim at dahan-dahang dinampi ang laylayan ng aking damit sa sahig. He's heartless. Gustong-gusto niya talagang nahihirapan ako.

"Stop crying in front of me, Miss Aragon. Pinapaalala ko lang sa'yo kung saan ka nababagay. You're a trash! And forever will be."

Sumikdo ang sakit sa aking dibdib. Pang-ilang beses na ba niyang ipinamukha sa aking basura ako? I don't know. I lost count.

Sa bawat pagpahid na ginagawa ko sa sahig ay katumbas ng sampung butil ng luha mula sa aking mga mata...

©GREATFAIRY


  • (5 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

REVENGE OF THE REAL WIFE

Na-comatose si Ashlene dahil naaksidente sila noong katatapos pa lang ng kasal nila ni Jonathan. Subalit paggising niya ay wala na siyang maalala at nasa kandungan na ng iba ang asawa niya!

Image Description
ad_sesa
12 July 2018