Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
Kalye Crisostomo

Image Description @capitisbairon   |   12 May 2020


Kung kaya mong mabuhay nang paulit-ulit sa ibat ibang henerasyon, kaya mo ring tutukan ang sikretong nakatago sa mahabang panahonKalye Crisostomo


"Kung kasalanang maituturing ang pagtatago ng hinanaing, isa na akong makasalanang nilalang. Kung walang lugar sa langit ang pagsalungat sa karamihan, handa akong pagbayarin ang lahat sa kabilang buhay."
Disclaimer: This is a work of fiction. Names, characters, businesses, songs, places, events and incidents are either product of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.


Plagiarism is a crime punishable by the law.


All rights reserved 2020.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019