Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!Buong buhay ni Sylvana ay nilaan niya upang matalo ang mortal niyang katunggali, si Santino. Itataya ba niya ang sarili niyang pagkatao para sa pinakahuli nilang laban, siya naman ang magwagi?

Madilim na nang matapos sila magkwentuhan ni Dominic kaya’t imbis na ihatid siya ni Sylvana, nagpasundo na lang ito sa kapatid na si Darius. Kitang-kita sa patio kung saan sila nakatambay ang pagdating ng pulang pick-up truck ng mga Arguello. Pagkaparada nito ay agad na bumaba ang pangatlo sa magkakapatid. 


“Van! Long time no see. Ang ganda mo pa din. Parang tumangkad ka at sumexy pa.” Bati nito paglapit sa pahabang swing kung saan sila nakaupo.


“Sira ulo ka talaga, yari ka kay Santi isusumbong kita.” Babatukan sana ni Dominic ang kapatid kaso ay nakailag ito.


“Huy...joke lang naman, baka sapakin ako nun. Bye Van! See you around!” Gusto mang mainis ni Sylvana, ay napangiti na lang din siya dahil sa kakulitan nilang dalawa.


“Salamat sa pa-dayap.Sa uulitin.” Sumunod na si Dom kay Darius pasakay ng auto.Lumapit din si Sylvana para magpaalam. 


“Thank you din sa pagtulong. Sigurado ka bang hindi ka magpapabayad? Ang dami mong ininspeksiyon kanina.” Umiling naman ang kausap.Nag-isip sandali bago nagsalita.


“Para ka namang others. Ayos na ‘yon. Palitan mo na lang ng pabor sa susunod.May hihilingin ako sa’yo tapos quits na tayo.” Kumindat pa ito kaya’t napatango na lang siya. 


“Sige. Basta kaya ko.”


“Oo naman. Kayang-kaya mo ‘yon. O siya, salamat. Dar, tara na. Sino bang sinisipat mo diyan?” Lilinga-linga si Darius sa paligid na parang may hinahanap.


“Ha? Para kasing may nakamasid sa’tin. Ang creepy.” 


“Praning ka lang. Tara na.” 


Kumaway si Sylvana sa paalis na sasakyan bago siya muling naupo sa swing.Her mind is a mess. Something was nagging on her mind but she could not pinpoint what it was. Ipinikit niya ang mga mata at pinilit balikan ang parte ng nakaraan niya na hindi niya maalala. May kulang. Hindi niya maunawaan hanggang ngayon kung ano iyon, basta pakiramdam niya may nawawala sa kaniya. Hindi na niya pinansin ang naiisip.


“Anak, may problema ka ba?” Sa lalim ng pag-iisip, hindi niya namalayan na lumabas pala ng bahay ang kaniyang ama.


“Wala naman po, Pa. Gutom na po ba kayo? Sandali po at maghahain ako.”Kahit may kasambahay sila ay si Sylvana pa din ang nag-aasikaso sa pangangailangan ng ama niya. Utang niya ang lahat dito at mas gusto niya na siya palagi ang magsilbi kay Don Fabro. 


“Kumain na ako sa kwarto kanina. Masama ang pakiramdam ko nitong tanghali kaya nagpadala ako kay Tasing ng sopas. Sino ang bisita mo? Narinig kong may sasakyang umalis.”


“Maayos na po ba ang pakiramdam ninyo?” Nang tumango ang Don ay saka lang ulit siya nagsalita. 


“Si Dom at Darius po, Pa.Nagpatulong po kasi ako kay Dominic sa pag-checkup ng mga livestock. Sinundo lang siya ngayon ni Darius.” 


“Babalik ka na ba sa kanila, hija?” 


“Po?” Nakayuko si Don Fabro kaya’t hindi niya nakita ang kalungkutan sa mga mata nito. 


“Wala naman. O siya, kumain ka na din. Magpapahinga na ako. Huwag ka magpagabi sa labas.” 


“Sige po. Goodnight.”


“Goodnight anak.” 


Bago pumasok sa loob ay nilingon pa nito muli si Sylvana.Napansin niya na noong mga nakaraang araw ay laging tahimik at nagkukulong sa kwarto ang ama niya.Siguro dahil sa sobrang init ay nagkakasakit na rin ito. Kailangan niya pagbutihin ang pagpapatakbo ng rancho para magkaroon siya ng extrang kita at maipa-checkup niya sa doctor si Don Fabro. 


Sa mga bakang mayroon sila ngayon, kapag naibenta nila ito, kalahati ng kikitain ay pambayad nila sa utang sa bangko.Ang kalahati naman ay papaikutin niya muli para sa panggastos sa rancho at pasahod sa iilan na lang nilang tauhan.Karamihan sa gawain ay inaako na rin ni Sylvana.Nagpapasalamat din siya na si Aling Tasing at Mang Tanto ay hindi na nagpapabayad sa kaniya dahil binigyan sila ng lupa at maliit na bahay sa rancho ni Don Fabro. Kahit papaano ay may makakatuwang siya sa pag-aalaga sa ama at pagpapalakad ng lugar. 


She checked the mailbox before deciding to go back inside the house. May nakuha siyang sobre. Umakyat siya sa silid niya at doon niya ito binuksan.May article doon tungkol sa pagkalugi ng Rancho Ramirez at pagkabaon sa utang.May litrato ni Santino ang article dahil siya raw ang makakapagsalba ng Rancho kung ibebenta lang ito sa kaniya. Marahil wala na naman magawang ibalita ang locak nilang diyaryo kaya’t pati ang ganito ay isinasama na. Nakasulat naman sa isang pirasong papel ang opisyal na offer ni Santino Arguello para bilhin ito. May isa pang dokumento, appraised value ng Rancho at kung ikukumpara sa offer price ni Santino, ay kikita pa si Sylvana ng 2% kung ibebenta niya na lang ito. 


Syl, I’m doing this to help you. – Santi


Imbis na matuwa o ma-touch siya sa kalakip na maliit na papel na sinulatan ni Santi, lalo pang nag-init ang ulo ni Sylvana. 


“Kung inaakala ng Santino Arguello na iyan na matatakot ako sa kaniya, puwes nagkakamali siya!” Sa galit ni Sylvana ay kinuha niya ang article at inilagay ito sa dartboard.Sapul sa mata, ilong at bibig ang kawawang larawan ni Santi. 


Hindi maintindihan ni Sylvana kung bakit sa dami ng lupa sa Cavanah Valley, ang sa kanila pa ng kaniyang ama ang pinagpipilitan ni Santi para bilhin.


Kumatok si Don Fabro nang marinig ang malakas na sigaw niya. Nang pagbuksan niya ito ng pinto, ikinwento ni Sylvana ang dahilan kung bakit siya nanggigigil sa galit. 


“Dahil ba nalulugi na ang Rancho Ramirez kaya gusto niyang akuin para kapag naiayos niya muli ang takbo nito, sa kaniya na naman ang credits! I’m doing everything I can Papa, pero sadyang minamalas lang.” 


Napabuntung-hininga ang matanda bago muling nagsalita.


“I’m sorry hija, pero sa tingin ko, kailangan na natin itong ibenta.” Aminado si Don Fabro na nalulugi na ang Rancho.Wala na ang yaman na naipundar niya noong kabataan niya at nakikita niya kung gaano na nahihirapan si Sylvana na patakbuhin ang rancho.Mas marami pa silang gastos kaysa kita.


Matanda na ang ama ni Sylvana at matagal na rin nitong gusto na magretiro sa pag-rancho pero dito na lumaki at nagkaisip si Sylvana.Hindi niya magawang talikuran ang buhay na kinagisnan niya kahit na siya na lamang ang matira. 


“No! Hangga't may naiisip po akong paraan, hindi ako susuko.Makikita ng Santi na 'yan, I will be the victor this time!" 


Pero handa na ba si Sylvana sa laban na papasukin niya?   • (2 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

REVENGE OF THE REAL WIFE

Na-comatose si Ashlene dahil naaksidente sila noong katatapos pa lang ng kasal nila ni Jonathan. Subalit paggising niya ay wala na siyang maalala at nasa kandungan na ng iba ang asawa niya!

Image Description
ad_sesa
12 July 2018