Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!Buong buhay ni Sylvana ay nilaan niya upang matalo ang mortal niyang katunggali, si Santino. Itataya ba niya ang sarili niyang pagkatao para sa pinakahuli nilang laban, siya naman ang magwagi?


Nagulat si Santi sa tapik sa balikat niya at kung hindi nito kaagad namukhaan ang taong lumapit ay baka nabigwasan niya ito ng suntok dahil sa gulat.


“Tol, anong ginagawa mo riyan?” Nagtataka man sa ginagawa ng nakatatandang kapatid ay naupo rin sa gilid si Darius para magtago. Kumapit pa ito sa bumper ng sasakyan.


“Shhh... I’ll explain later.” Muli niyang pinagtuunan ng pansin si Toro na sumakay sa kotseng sinasandalan niya at saka ito mabilis na pinasibad palabas ng parking lot. Nagtaka si Santino dahil wala namang ganoon kagara na kotse ang mga Ramirez, maging sina Mang Tanto.


“Wow. Astig ang auto na ‘yon! Pero parang pamilyar ang lalaki.”


“Si Toro ‘yon, anak ng katiwala nina Syl sa rancho. Alam ko trabahador din siya ng mga Ramirez.” Tumayo na si Santi at sumunod naman si Darius na nag-inat pa bago muling nagsalita.


“Kaya naman pala sila nalulugi, ang laki ng pasahod nila. Hindi pang normal na empleyado o trabahador ang ganoon kagandang kotse. Ikaw nga ang tagal mong pinag-isipan kung bibili ng Jaguar, hindi ka pa rin bumili.”


“Mas importante ang bahay kaysa kotse. Pakiramdam ko, hindi naman simpleng trabahador lang iyang si Toro. Bumalik na tayo at baka magising na si Syl.”Ilang hakbang pa mula sa parking ay huminto muli si Santino at hinarap ang kapatid. Bigla niyang naalala ang pinag-usapan nila ng doktor.


“Darius, posible bang magkaanak ang isang babae nang hindi niya nalalaman o natatandaan?” Sa kanilang magkakapatid ay pinakamatalino si Darius at mahilig magbasa ng libro.Kumunot ang noo niya at umiling.


“Bakit? Sinong nakalimot?”


“Ipapaliwanag ko sa ibang araw. Tara.” Habang naglalakad sila pabalik ng building at patungong elevator ay tahimik lang si Santi. Hindi nakatiis si Darius kaya’t sumagot na rin ito.


“To answer your question, hindi. Puwera na lang kung nagka-amnesia siya. You have to ask a doctor. Kung may nangyari ba dati na nakapagpalimot sa ilang memorya ng pasyente. May mga nabasa akong ganyan dati. Selective amnesia caused by trauma or something that was too painful na ang isip na mismo ang sumuko para alalahanin sila. Pero alam ko temporary lang iyon at ang trigger noon ay bump in the head or any kind of accident.Kung walang aksidente, hindi ako sigurado. Alamin mo muna dahil kung hindi amnesia ang dahilan, may isa pang theory tungkol diyan.” Tumango lang si Santino.May punto ang kapatid niya at kailangan niya lang tanungin ang doktor ni Sylvana kung may nakita itong history ng trauma sa ulo bukod sa resulta ng pag-collapse niya ng gabing iyon.


Pagdating nila sa ikaapat na palapag, papasok na sana sila ng kuwarto nang harangin siya ng isang nurse.


“Mr Arguello? Nailipat na raw po sa ICU si Mr. Fabro Ramirez ngayon lang. Kakausapin daw po kayo ni Doc pagbalik niya galing sa rounds. Siya na lang po ang magpapaliwanag ng sitwasyon sa inyo.”


“Sige.” Sa oras na iyon, walang gustong gawin si Santi kundi ang puntahan na si Sylvana. Maraming katanungan sa isipan niya ngunit ang pinakaimportante ay ang abangan niya magising ang asawa niya at maalagaan sila ng kanilang magiging anak. He wanted to be the first one his wife sees when she wakes up. He wanted to be the one to tell her that they will soon be a family.


“Ma, mukhang inaantok na po kayo. Dom, iuwi mo na muna kaya si Mama? Ako na muna rito.” Nagmano si Darius sa ina nito at nag-fist bump naman sila ni Dominic. Si Santino ay diretso sa upuan sa tabi ni Sylvana. He took her hand and kissed it softly.


“Anak, magigising rin siya. Huwag kang masyadong mag-alala.” Santi looked at his mother and smiled. Hinalikan niyang muli ang kamay ng asawa and his mother smiled at his gesture.


“Ma, my wife is pregnant. We almost lost our baby. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng anak namin. Hindi puwedeng ma-stress at mapagod si Syl.” Iyon ang priority niya ngayon, ang alagaan ang mag-ina niya.


“Congratulations, Bro!” Lumapit si Dom at tinapik sa balikat si Santi.


“Wow! Honeymoon baby ba ‘yan?” Si Darius naman ang bumanat. Ngumisi lang si Santino.


“I’m so happy for you, anak. Masaya kaming lahat para sa inyo ni Van.” Mangiyak-ngiyak pa si Dominika nang lumapit at yumakap kay Santi.


“Masayang-masaya rin po ako, Ma.Kaya kailangan na magising ni Syl.” Dominika enclosed both Santi and Syl’s entwined hands in hers to give them her blessing.


“Magiging maayos na rin ang lahat. It’s time that both of you be finally happy as a family.” Santi felt lighter upon hearing his mother’s words. He promised himself that he will do everything to keep his family safe and he would find their missing children. One step at a time, he will build his family at walang makakapigil kay Santino para bawiin lahat ng nawala sa kanya at buuin lahat ng nasira.


“Tol, uwi muna kami ni Mama. Maaga pa rin ako mamaya. Madaling araw na rin. Magpahinga ka muna habang tulog pa si Van.Itong si Darius sanay naman sa puyatan.” Tumango si Santi.


“Sige. Mag-ingat kayo pag-uwi. Pakisabi na lang kay Luis, kahit mamayang umaga na siya bumalik dala ang gamit.Hindi ko alam kung papauwiin na kami bukas pero kung nasa ICU pa si Don Fabro, baka hindi muna kami mag-discharge dito para madaling mapuntahan ni Syl ang ama niya.”


“Okay.Babalik kami bukas.Congratulations ulit.Tawagan mo kami ha, kapag may balita kang bago.”Tumango lang si Santi.


“Tol, ‘hatid ko lang sina Mama sa ibaba.”


“Sige.” Yumakap si Santi kay Dominika at Dominic bago ito muling naupo sa tabi ni Sylvana.When they were finally alone, he caressed his wife’s cheeks.He couldn’t stop himself from leaning closer and kissing her soft inviting lips.


“Syl, wake up please. I love you. I have good news for you. Magkaka-baby na tayo. I’m so happy na finally wala ka nang kawala sa ’kin at magkakapamilya na tayong dalawa.” He couldn’t stop the tears that fell from his eyes. He closed them to relax himself.A surge of emotion made him more vulnerable than he already is. Naalala ni Santi ang pinakamabigat na tatlong linggo ng buhay niya.


Bukod sa araw-araw na pagpunta ni Santino sa Rancho Ramirez, inayos niya rin noon ang lahat ng alam niyang makakapagpasaya kay Sylvana.


“Ninong, I filed the requirements. When can I expect the adoption to push through?”


“Isa-isa lang Santi.Mabagal ang kalaban.” The town mayor tried to make a joke but Santino was restless and worried.He didn’t even smile.


“Itong batang ito masyadong seryoso. Naayos ko na ang marriage contract ninyo. Maayos na ang lahat, huwag ka na mag-alala sa kasal. Legal and binding iyon. Tungkol naman sa adoption, matagal at mahabang proseso iyon kahit natapos mo na ang pre-adoption requirements.Pinakamabilis na ang isang taon sa tantiya ko.Pero naayos naman ng abogado natin ang hiling mong makasama muna ang mga bata habang inaayos pa ang papeles. Pumayag naman daw ang mga madre dahil kilala ka naman nila.” Sa isang buwan niyang paglalakad ng mga papeles ay ito ang pinakamagandang balitang narinig ni Santino.


“Talaga po? Kailan raw po sila puwedeng lumipat sa bahay?”


“Sa isang buwan lang puwede na.”


Maayos na sana ang lahat nang isang linggo matapos ang pag-uusap nila ay nagpunta ng rancho ang kanilang abugado dala ang isang masamang balita.


“Santi, we have a problem. May lumitaw na mga magulang ang dalawang bata. Nagpakita sila ng mga pruweba na sila ang biological parents nina Dennis at Zarina. Nakapagtataka na bigla silang lumitaw ngayon kung kailan may sigurado nang mag-aampon.”


“Attorney Vicente, anong mga pruweba ang ipinakita nila? Puwede bang ipa-DNA test? Ako na ang sasagot basta masiguro ko lang na sila nga ang mga magulang ni Dennis at Zarina.”


“Birth certificate at mga ilang litrato noong sanggol pa ang mga bata. Sige, sasabihin ko ang plano.”


Pagkaalis ng abugado ay ang ahente naman ng lupa ang tinawagan ni Santi.


[“Boss, nakausap ko na ang bangko at nagbigay na ako ng offer price.Sila na ang bahalang mag-foreclose ng property at makipag-usap sa may-ari.”]


“Salamat. Basta siguruhin mong mapapabilis ang foreclosure.”


[“Sige po, Boss.”]


Alam ni Santi na maling gipitin niya ang mga Ramirez, pero kung iyon lang ang paraan para mapalabas niya sa pagtatago at mapabalik si Sylvana, gagawin niya.


“Kuya, naipagkalat ko na sa plaza na aalis ka. Siguradong kakalat na ang tsismis. Bakit ba sinasabi mong mag-a-abroad ka ulit?” Bungad naman ni Luis nang dumating ito mula sa bayan.


“Paraan ko lang ‘yon para mapabalik ko si Sylvana. Kung ako ang dahilan kung bakit ayaw pa niyang magpakita, papalabasin natin na aalis ako.”


“So, joke time lang?”


“Oo. Pero hindi ako magpapakita sa kahit kanino sa labas. Puwede namang magtago.”


Lahat ng gawin ni Santi ay may kinalaman kay Sylvana. Sa ikatlong buwan ng pagkawala ni Syl, at nang mismong gabing iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa inupahan niyang maghanap sa asawa niya.


[“Boss, nandito sa bayan si Sylvana Ramirez.Kadarating lang niya. Sumakay na siya ng tricycle papunta sa rancho.”]


Dali-daling nagpunta ng Rancho Ramirez si Santino. Ipinarada niya sa ‘di kalayuan ang sasakyan at inabangan si Sylvana. Pagdaan ng tricycle ay naghintay lang siya ng sampung minuto bago niya pinaandar ang kotse at ipinarada sa harapan ng bahay. Narinig niya ang sigaw ng tulong ni Sylvana.


Kung alam ni Santino na ganoon ang kalalabasan, sana ay hinarang na niya si Sylvana noong sakay pa ito ng tricycle.Hindi pa sana nasaktan at hindi nanganib ang buhay ng mag-ina niya.  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

REVENGE OF THE REAL WIFE

Na-comatose si Ashlene dahil naaksidente sila noong katatapos pa lang ng kasal nila ni Jonathan. Subalit paggising niya ay wala na siyang maalala at nasa kandungan na ng iba ang asawa niya!

Image Description
ad_sesa
12 July 2018