Buong buhay ni Sylvana ay nilaan niya upang matalo ang mortal niyang katunggali, si Santino. Itataya ba niya ang sarili niyang pagkatao para sa pinakahuli nilang laban, siya naman ang magwagi?

The Rugged Hershire


“Kung inaakala ng Santino Arguello na iyan na matatakot ako sa kaniya, puwes nagkakamali siya!” Sa galit ni Sylvana ay kinuha niya ang article sa diyaryo na kalakip ng liham na natanggap niya at inilagay ito sa dartboard.Sapul sa mata, ilong at bibig ang kawawang larawan ni Santi. 


Sa dami ng lupa sa Cavanah Valley, ang sa kanila pa ng kaniyang ama ang napili ni Santi para bilhin.


“Dahil ba nalulugi na ang Rancho Ramirez kaya gusto niyang akuin para kapag naiayos niya muli ang takbo nito, sa kaniya na naman ang credits! I’m doing everything I can Papa, pero sadyang minamalas lang.” 


“I’m sorry hija, pero sa tingin ko, kailangan na natin itong ibenta.” 


Matanda na ang ama ni Sylvana at matagal na rin nitong gusto na magretiro sa pag-rancho pero dito na lumaki at nagkaisip si Sylvana.Hindi niya magawang talikuran ang buhay na kinagisnan niya kahit na siya na lamang ang matira. 


“No! Hangga't may naiisip po akong paraan, hindi ako susuko.Makikita ng Santi na 'yan, I will be the victor this time." 


Sa buong buhay ni Sylvana Ramirez, tatlong bagay lang ang kaniyang inaasam, ang alagaan ang ama niya na kumupkop sa kaniya bilang tunay na anak, ang mapanatiling maayos at maganda ang takbo ng rancho, at ang matalo si Santi Arguello sa lahat ng bagay.


Isusugal na ba ni Sylvana ang sarili niya para sa pinakamatindi nilang laban?

  • (10 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE