Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!Buong buhay ni Sylvana ay nilaan niya upang matalo ang mortal niyang katunggali, si Santino. Itataya ba niya ang sarili niyang pagkatao para sa pinakahuli nilang laban, siya naman ang magwagi?

Tatlong buwan man siyang nawala ay wala pa ring nagbago sa lugar nila bukod sa mas matinding tagtuyot at init sa Cavanah Valley. May irrigation man sa Rancho Ramirez, mukhang hindi sumasapat ito para mabigyan ng tubig ang mga halaman at damo na pinagkukunan ng pagkain ng mga herds of cattles nila. Kapag nagpatuloy ang ganoon, mangangayayat lalo ang mga alaga nila at mahihirapan silang maibenta ito sa tamang presyo.


Pagabi na nang dumating si Sylvana sa Rancho Ramirez sakay ng lumang tricycle na inarkila niya mula sa bayan. Nakita niya si Toro na nagmamadaling lumabas mula sa malaking bahay.Matapos niyang magbayad sa drayber ay binuhat niya ang dalawang malaking bag na puno ng mga kagamitan niya mula sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa.


Papasok na sana siya ng loob ng bahay nang may narinig siyang kalabog mula sa kuwarto ng kanyang ama. Nailapag niya pa sa may swing ang mga gamit niya bago siya dali-daling umakyat ng hagdanan. Bumungad sa kanya si Don Fabro na nakahiga sa sahig at walang malay.


“Aling Tasing! Mang Tanto! Tulooooong! Pa! Papa... Diyos ko po... Papa, please wake up!”Kinapa ni Sylvana ang pulso ng ama, mahina ang pulso nito.


“Tulooong! Tulungan niyo kami!”Maya-maya pa ay dumating na humangahos si Aling Tasing.Napakapit ito sa bibig at napaurong.


“Don’t panic! Tawagan ninyo si Dr. Ruiz. Dadalhin ko sa ospital si Papa. Si Mang Tanto? Kahit sino, kailangan ko sila para mabuhat si Papa. Aling Tasing!”


Saka lang kumilos ang matandang babae nang sigawan siya ni Sylvana. Nagtatakbo ito pababa para sundin ang utos niya. Balisang-balisa at alalang-alala man siya, hindi siya dapat magpatalo sa takot. She needed to have a clear mind kahit na pakiramdan niya ay nanlalamig siya at nanghihina. Kailangan niya kaagad na madala sa ospital si Don Fabro.Sa pakiwari niya, inatake ito sa puso.


“Syl... anong nangyari?” Nagulat si Sylvana sa boses na narinig. Hindi siya makapaniwala sa nasa harapan niya si Santino. Ang alam niya batay sa sinabi ng kanyang ama ay wala ito at nasa ibang bansa.


“Santi? Nandito ka? Anong ginagawa mo rito?” Hindi siya pinansin ng binata, lumuhod ito sa harapan nila ni Don Fabro at kinapa ang pulso ng matanda. Luminga-linga ito at nakakita ng kumot. Inilatag niya ito sa sahig.


“Ilipat natin siya rito. Para mabuhat natin siya pababa. Hindi natin alam kung may nabali sa kanya nang bumagsak siya. We can’t move him too much.” Tumango lang si Sylvana at sumunod sa instructions ni Santi.Nang mailipat nila ang matanda, saka nagdatingan ang dalawang tauhan nila kasama si Mang Tanto.


“Pagbilang ko ng tatlo, buhatin natin siya. Kayong dalawa, sa gilid kayo ng kumot kumapit.Siguruhin na hindi siya mahuhulog. Syl, mauna ka na sa sasakyan. Ikaw na ang magmaneho para mabilis.Isa... dalawa… tatlo.Syl! Move! Nasa baba ang kotse ko.”


Pakiramdan ni Sylvana ay umiikot ang buong paligid niya sa dami nang nangyayari. Nahirapan siyang huminga. Bigla siyang nahilo at bumagsak sa sahig.


“Sylvanaaaa! Shit! Sylvana?” Hindi malaman ni Santino kung sino ang uunahin niya, ang matandang lalaki o ang babaeng mahal niya na nawalan ng malay.


“Toro! Ikaw rito! Dalian mo! Tapos bumaba na kayo!” Lumapit naman kaagad ang binatang kadarating lang. Si Santi naman ay pinangko si Sylvana, napamura siya nang makita na may dugo sa ulo ng dalaga. Nang bumagsak si Sylvana, tumama ang ulo nito sa nakausling bakal na paanan ng tumba-tumba sa silid ni Don Fabro. Walang atubili niyang binuhat at dinala sa sasakyan.Pagdating niya sa kotse ay nakahiga na si Don Fabro sa likuran.Si Sylvana naman ay iniupo ni Santi sa passenger side at ini-recline ang seat.


“Sumunod na lang kayo sa ospital.” Tumango lang ang mga tauhan at pinasibad na ni Santino ang sasakyan.Habang nasa biyahe ay tinawagan niya si Luis.


“Tol, pumunta kayo sa St. Catalina Hospital. On the way kami ngayon. Mukhang inatake sa puso si Don Fabro... si Syl naman... I don’t know what happened pero she collapsed and hit her head.... Sige, isama mo si Mama. Pakitawagan din ang ospital.”


“San... ti...” Nilingon ni Santi si Sylvana ngunit tila wala pa rin itong malay kahit na ibinulong nito ang pangalan niya.


“Syl... nandito ako. Please hang on.” Sa bilis ng pagpapatakbo niya, ilang minuto lang ay nakarating na sila sa ospital na ilang kilometro rin ang layo mula sa rancho.


Naghihintay na ang dalawang stretcher pagdating nila. Diretso sa emergency room ng pinakamalaking ospital sa bayan nila ang mag-ama para roon suriin ang lagay nila.


“She’s bleeding. There’s a deep gash on her head. She lost a lot of blood and her pulse is weak. We need to bring her to the OR.”


“He suffered from stroke and heart attack. We need to check the extent of damages.”


Hindi na alam ni Santino kung kanino siya makikinig sa dalawang doctor na tumitingin sa dalawang pasyente na kasama niya.


Nilukuban siya ng takot nang makita ang nurse na kapit ang ulo ni Sylvana para pahintuin ang pagdurugo.Gusto man niyang sundan ang tulak-tulak nilang stretcher papunta sa operating room, hindi na niya magawang ihakbang ang mga paa niya. Napatalungko siya sa gilid ng ER habang nagsasambit ng panalangin na maging ligtas ang babaeng minamahal niya. May treinta minutos na yata ang nakalipas nang may lumapit na nurse. Agad naman siyang tumindig sa pag-aakalang may balita na kaagad sa mag-ama.


“Sir, kayo po ba ang kasama ng mga pasyente? Kaanu-ano niyo po sila?”Para siyang sinusuri ng matandang nurse na kaharap niya. Sa itsura ni Santi na naka-rugged pants, white t-shirt at leather jacket, aakalain na isa lang siyang lalaking gigimik.


“Ako nga. Asawa ko po iyong babae. Tatay naman niya ang isa.” Masaya sanang banggitin ang salitang asawa kung hindi sa ganitong pagkakataon.


“Paki-fill up na lang po nitong mga forms. Salamat po.”Tanging personal information lamang na alam niya ang nailagay ni Santino sa forms bago niya ito muling isinoli sa nurse.


“Sir, kahit po may record na si misis dito, kailangan natin i-update ang medical history ng misis ninyo, may allergies po ba siya sa pagkain?”


“Wala.” Isinulat naman ito ng nurse habang naalala ni Santino ang sinabi ng kapatid niya na sa kanya raw allergic si Sylvana.


“Sa gamot po, may allergies po ba siya? Alam niyo po ba kung may iniinom siyang gamot as maintenance?”


“Sorry, hindi ko alam.”Parang hindi pa makapaniwala ang nurse sa sagot ni Santi. Paano nga naman niya malalaman kung hindi pa naman sila magkasama ni Sylvana sa bahay.


“Ilang beses na po siyang nagbuntis at nanganak?”


“Wala pa ho. Wala pa kaming anak.”Kung sa gamot ay hindi na siya makapaniwala, mas lalong nag-iba ang itsura ng nurse dahil sa sagot niya.


“Sigurado po kayo?”


“Oo, bakit? May problema ba?” Kinabahan si Santi. Nakahinga lamang siya nang maluwag nang umiling ang nurse at sumagot.


“Wala naman po.Hintayin niyo na lang po ang doktor dito.”


“Sige, salamat.”


Maya-maya pa ay dumating na si Luis at Dominic kasama si Dominika.


“Tol, anong balita?” nag-aalalang tanong ni Dom.


“Wala pa. Hindi pa lumalabas ang doktor.” Agad naman lumapit si Dominika at niyakap ang panganay niyang anak. Kung anu-anong paraan ang ginawa ni Santi para lang mapalabas si Sylvana, nakalulungkot na sa ganitong sitwasyon pa sila muling magkakasama at magkikita.


May mga nurse na nagtakbuhan papasok ng OR na lalong nagpatindi ng kaba at takot ni Santino.Pudpod na ang sapatos niya sa paglakad-lakad sa pasilyo ng ospital ay wala pa ring doktor o nurse man lang na kumakausap sa kanila. Abala ang lahat sa kung anong nagaganap sa operasyon ng mag-ama.


“Santi, anak, magpakatatag ka. Kaya ni Van ‘yan. Magkakasama pa kayo nang matagal na panahon.” Gustuhin man maniwala ni Santino ay hindi niya magawa. Pinanghihinaan na siya ng loob. Gusto na niyang maniwala sa sinabi noon sa kanya ni Don Fabro na si Santino raw ang salot at malas sa buhay ni Sylvana. Dahil sa tuwing tatangkain niyang lumapit dito ay may mga nangyayaring hindi maganda. Baka naman panahon na para sumuko na siya at hayaan na lang si Sylvana? Ngunit paano niya gagawin iyon kung ang babaeng nag-aagaw buhay sa loob lang ang dahilan ng lahat ng pagsisikap niya sa buhay at ang makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan?


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

REVENGE OF THE REAL WIFE

Na-comatose si Ashlene dahil naaksidente sila noong katatapos pa lang ng kasal nila ni Jonathan. Subalit paggising niya ay wala na siyang maalala at nasa kandungan na ng iba ang asawa niya!

Image Description
ad_sesa
12 July 2018