Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!Buong buhay ni Sylvana ay nilaan niya upang matalo ang mortal niyang katunggali, si Santino. Itataya ba niya ang sarili niyang pagkatao para sa pinakahuli nilang laban, siya naman ang magwagi?

Mahigit dalawang oras bago may lumapit na doktor say Santino para magbigay ng abiso sa kalagayan ni Sylvana.Wala pang balita kay Don Fabro.


“Mr. Arguello? I am Dr. Lea Salazar.Ligtas na po si misis at ililipat na sa private room as we speak. May makikipag-coordinate sa inyong nurse para sa mga detalye. May gusto lang sana ako itanong sa inyo in private? Can we discuss this in my office?”Napalingon pa ang doktor sa mga kasama ni Santi. Nakahinga naman sila nang maluwag dahil maayos na ang kalagayan ni Sylvana.


“Sige po.Dom, pakiayos naman ang kuwarto ni Syl.Sa suite or sa malaking private room. Doc, saan po ang opisina ninyo?” Tumango lang ang kapatid habang ang doktor naman ay iminuwestra ang kamay para sundan siya ni Santino papunta ng opisina nito.Pagdating sa loob ay agad na pinaupo ng doktor si Santi. Nagtaka pa siya sa nakitang espesyalidad ng doktor mula sa isang plake sa ibabaw ng lamesa nito.


“Nabanggit ng nurse kanina na sinabi mo raw na wala pa kayong anak ni Sylvana?”


“Opo. Though we’ve known each other for a long time, we just got married three months ago.”


“I may not be in a position to tell you this dahil hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit hindi ninyo alam ang totoo. I find it a bit odd that you wouldn’t know. Pamilyar ang pangalan ninyo at kilala ko si Sylvana dahil siya ang una kong pasyente sa lugar na ito. Ipinakuha ko ang records ni misis para matiyak kung siya nga iyon.”


“Doktora, hindi ko po maintindihan.” Sa lakas at bilis ng tibok ng puso ni Santi dahil sa kaba ay naghahabol na rin siya ng hininga. May kung anong malamig na hangin na bumalot sa katawan niya.


“Your wife gave birth to fraternal twins less than five years ago. Sa records ng ospital ay kayo ang nakalagay sa birth certificate na ama ng mga bata. Kaya nagtataka ako nang sinabi ninyo sa nurse na wala kayong anak ni misis.” Marahil kung nakatayo si Santino ay nabuwal na siya sa sobrang gulat. Hindi niya inaasahan ang balitang iyon. Namutla siya at tila natuyuan ang lalamunan.Hindi niya alam kung ano ang unang tatanungin.


“Buhay po ba ang mga... anak namin nang ipinanganak? Ano po ang nangyari?” Napabuntunghininga ang doktora bago muling nagsalita.


“Yes, pero premature sila kaya’t pinababalik ko sila regularly para matingnan ng pedia na inirekomenda ko ang mga bata pero hindi sila bumalik. Hindi na rin bumalik si Sylvana noon para sa mga post natal check-up niya. Naguguluhan din ako kung bakit nagkaganoon. I suggest itanong ninyo kay misis paggising niya. Sa ngayon, kailangan niya munang magpagaling at sa kalagayan niya, makakasama ang stress. Kailangan niya ring mag-ingat. Alam niyo naman ho na almost three months pregnant ang asawa ninyo?”


Sa puntong iyon ay hindi alam ni Santino kung anong unang mararamdaman. Pagkagulat, pagkadismaya, takot o kaligayahan. He felt frustrated na hindi niya alam ang kalagayan ni Sylvana at ang tungkol sa kambal nilang anak. He felt scared and confused on why she would hide the truth from him. Ngunit matimbang pa rin ang kaligayahan na may mga bunga ang pagmamahalan nilang dalawa.


“Naku, Mr. Arguello, pasensiya na ho at ang dami niyo palang hindi alam.Anyway, tungkol naman sa sugat ng pasyente, under obeservation pa siya because of her wound and dahil sa pregnancy. Kailangan ninyong bumalik after two weeks para maalis ko ang tahi. Magbibigay din ako ng reseta para sa mga vitamins ni misis. Kailangan niya rin ng pahinga dahil dinugo rin siya kanina.”


Gustong maiyak ni Santino sa mga impormasyong walang pakundangang ibinabato ng doktor sa kanya.


“Pregnant? Dinugo?” Buffering pa ang isip ni Santi dahil sa mga balita. Information overload kung baga.


“Ligtas naman ang baby ninyo, don’t worry. Kaya kailangan ninyong iwasan ang stress at ang pagkapagod. Kahit noon pa ay maliit magbuntis si Sylvana. Ang alam ko ay anim na buwan na nang malaman niyang buntis siya at bago siya nagpatingin. Considering na kambal pa ang dinadala niya. Lumaki lang ang tiyan niya noon.If I remember it correctly, she was under a lot of stress daw that time at akala niya, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya dinadatnan. She didn’t realize right away that she’s pregnant. Marahil ganoon din ang magiging dahilan niya ngayon.”The doctor looked at Santi reproachingly. Hindi naman masisi ni Santino ang doktor for thinking that it was his fault alone kung bakit stressed si Sylvana. He was partly to blame yes, pero hindi naman mangyayari iyon kung hindi siya iniwanan.


“Salamat, Doc sa mga impormasyon. I’ll take it from here. Now that I know, I’ll make sure my wife will be given the proper care that she deserves.” Doon muna gusto mag-focus ni Santino. Sa pag-aalaga kay Sylvana at sa magiging anak nila. On the sidelines, kikilos siya para malaman kung anong nangyari sa panganay nila.


“Bueno, kapag may kailangan kayo o katanungan pa paglabas ninyo ng ospital, you can reach me on this number.”


Nakipagkamay si Santi sa doktor at magalang nang nagpaalam. He called Dominic on his cell pagkalabas niya ng opisina ng surgeon at OB GYN.


“Dom, anong room ni Syl? Gising na ba siya?”


[“448. Wala pa ring malay. Umuwi muna si Luis, nagpakuha ako ng mga gamit.”]


“Sige, papunta na ‘ko riyan.”


Dumaan siya sa may OR para itanong ang kalagayan ng ama ni Sylvana. Siguradong itatanong ito sa kanya sa sandaling magkamalay ang asawa niya.


“Nurse, may update na ba kay Don Fabro Ramirez?”


“Nasa loob pa rin po sila. Aabisuhan na lang po namin kayo kapag may balita na.”


“Sige, salamat.”


Papanhik na sana si Santino sa fourth floor nang makita niya si Toro na nagmamadaling lumabas ng ospital. May idina-dial itong numero sa cellphone. May kung anong puwersang nag-udyok kay Santi na sundan ito. He kept his distance until they reached the dimly lit parking lot. Sumandal ang lalaki sa isang kotse habang si Santi ay nagtago dalawang kotse mula sa puwesto ni Toro.


“Mukhang alam na ni Santino ang tungkol sa mga bata. Wala akong magagawa kung hindi ang maghintay kung kailan siya magigising. Mawawalan ng bisa kapag nalaman niya. Tiyak na malalagot tayo nito kay Boss. Sa matanda, wala pang balita. Sige, batsi muna ‘ko rito. Babalik ako mamaya.Tatawagan kita ulit kapag may bago.”


Nanlamig si Santino sa mga narinig. Hindi man malinaw ang tinutukoy ni Toro ay sigurado siyang may kinalaman ito sa mga buhay nila ni Sylvana. Sino ang boss na nabanggit at anong bisa ang sinasabi nito? Sa sobrang kalituhan ni Santi ay hindi na nito napansin ang taong papalapit sa pinagtataguan niya.  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

REVENGE OF THE REAL WIFE

Na-comatose si Ashlene dahil naaksidente sila noong katatapos pa lang ng kasal nila ni Jonathan. Subalit paggising niya ay wala na siyang maalala at nasa kandungan na ng iba ang asawa niya!

Image Description
ad_sesa
12 July 2018