Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!Mahilig ka bang matulog sa byahe? Ingat ka. Dahil baka sa susunod na pagmulat ng mga mata mo... Iba na ang daang tinatahak ng sasakyan kinalulunan mo.


"Wala na ba tayong nakalimutan?" tanong ni Joyce sa mga kasama nang mailagay ang lahat ng gamit sa loob ng van.

"Wala na hon, sumakay ka na," ani Kevin.

Tumalima naman si Joyce at sumakay na sa van kasunod ang boyfriend.

"Wait, hindi ba sa may unahan ka uupo Miracle?" takang tanongn ni Sarah nang unahan siya ni Miracle na pumasok sa van.

Kaagad naman sumunod si Bernice umupo sa tabi ni Mriacle na huling bakanteng upuan sa passenger seat ng van. Ngumiti itong humarap sa nakatatandang kapatid. "Ate, tabi muna kayo ni Vic. Gusto ko kasing umupo dito sa may tabi ng bintana."

Iniikot naman ni Sarah ang mga mata bago nilingon si Vic na nakatayo sa may likuran niya.

"Oh, wala akong kinalaman d'yan ah," nakangiting sabi ng binate na nakataas ang dalawang kamay.

"Please, ate?" ani Bernice na pinagsiklop pa ang mga kamay.

Isang buntong hininga ang binatawan niya bago tumango.. "Alright, basta I-lock mo itong door okey?" Hinubad niya ang suot na jacket at isinuot kay Bernice. "Baka lamigin ka."

"Yes!" ani Bernice bago niyakap ng mahigpit si Sarah at kinidatan si Vic. "Oh, ikaw nang bahala sa ate ko," anito bago isinarado ang pinto.

"Let's go?" sabi naman ni Vic na pinagbuksan siya ng pinto sa may tabi ng driver's seat.

Ngumiti siya bago pumasok sa loob. Aayusin na sana niya ang seatbelt ngunit mas maliksi si Vic na kaagad nakaupo sa tabi niya at nahawakan ang seatbelt na para sa kanya upang ayusin. "Thanks Vic."

"You're always welcome," anito bago iniakbay ang kamay sa balikat niya. "Just in case na antukin ka, hindi ka na mahihirapang sumandal sa akin."

Napangiti naman siya sa sinabi nito. Bago pa man manligaw sa kanya ang binata ay naging totoong malapit na niya itong kaibigan kaya komportable na siya sa tabi nito. Komportable siyang kasama ito bilang isang kaibigan.

"Oy Vic, h'wag masyadong mabilis ah. Remember may MTRCB deputy dito sa likuran ninyo ni ate!" kunwa'y saway ni Bernice.

Nagtawanan naman silang lahat bago niya sinagot ang mga tingin ng nakababatang kapatid sa may rearview mirror.

****

Nilalamig na nagising si Sarah mula sa pagkakasandal sa may balikat ni Vic na mahimbing na ring natutulog. Napalingon siya sa may likuran at napangiti nang makitang halos lahat ay nahihimbing ring natutulog pati na ang kapatid niya. "Mas'yado yatang malamig ang aircon," aniya bago hininaan ang aircon na katapat. Ngunit napakunot noo siya nang may mapansin sa labas ng bintana. Napakahamog sa labas na tila ba bumaba ang mga ulap kung saan nahihirapan siyang makita ng maayos ang daan. Napatingin siya sa suot na relo. Alas-una pa lang ng tanghali at mataas ang sikat ng araw nang umalis sila sa resort.

"Mark, hindi ka ba nahihirapang- Mark?" hindi na niya naituloy ang tinatanong nang mapansin ang pagkatulala ng katabing nagda-drive. "Mark, okay ka lang?" bahagya niyang niyugyog ang baklang kaibigan ngunit ni hindi man lang ito kumurap. Muling nabaling ang mga tingin niya sa harapan at nanlaki ang mga mata nang dahan-dahang humawi ang mga ulap sa dinaraanan nila at tumambad sa harapan niya ang isang malaking puno kung saan malapit nang sumalpok ang sinasakyan nilang van. "Mark!!!"


  • (8 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
03 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
28 August 2019