Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
CAROLINE: A Criminal Artist

Image Description pencoloredman   |   12 November 2018


Iguguhit niya lahat ng makikita niya. Email: [email protected]

October 31, 2010

"Caroline, pakikuha naman na ng pintura tapos ilagay mo na rin sa likuran ng sasakyan," utos kay Caroline ng kaniyang Tito Rex.

Pupunta ngayon ang dalawa sa puntod ng mga magukang ni Caroline. Hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ng dalaga ang kaniyang sarili sa pagkamatay ng kaniyang mga magulang noong kaparehong araw— ika-31 ng Oktubre.

"Caroline, anak. Pupunta muna kami sa puntod ng iyong lolo Ric para bukas. Magpapakabait ka kay Tito mo Rex," bilin ng kaniyang ina.

"Anong mayroon bukas, mama?" tanong ni Caroline sa kaniyang ina.

Sinagot ito ng ina niya. "Undas na bukas anak."

Hinalikan si Caroline sa noo nito. Labing pitong taon na ito pero gusto pa rin nito ang nilalambing ng kaniyang mga magulang.

Lumisan ang kaniyang ina at narinig ang tunog ng sasakyan ng kaniyang ama. Ang ingay ay unti-unting humihina.

Nang tuluyan ng makaalis ang mag-asawa, si Caroline ay humawak ng lapis at kumuha ng isang piraso ng papel.

Naguguluhan siya. Hawak-hawak ng kaniyang kanang kamay ang lapis at ang kaliwa nama'y nasa kaniyang uluhan at sinasabunutan ang sarili.

Gumuhit ito. Isang nagliliyab na sasakyan. May tao. Isang lalaking nagmamaneho at isang babae. Hindi nito alam ang gagawin. Naiiyak ito. Halos tanggalin na nito ang kaniyang mga buhok dahil sa gulo ng pag-iisip nito. "Pasensya na mama— papa."

Makalipas lamang ang isang oras ay may tumawag sa telepono ng bahay at sumakto ang dating ng kaniyang Tito Rex kaya ito na ang sumagot.

"Hello," tinig mula sa kabilang linya.

"Sino po sila?" kunot-noong tanong nito.

"Police Inspector Maverick Terencio po ng District IV. Ayon po sa kanilang ID, ito po ba ang Gonzalia Family?" sagot ng nasa kabilang linya.

"Opo, ito nga po. Bakit po? May maitutulong po ba kami?" agad na tanong ng Tito ni Caroline.

"Si Mrs. Frel at Mr. Drei Gonzalia po kasi ay naaksidente. Nagliyab ang kanilang sasakyan at hindi po sila parehong nakalabas ng sasakyan dahil nagloko po ang kanilang seatbelt," mahabang litanya ng pulis.

Hindi nakaimik ang Tito ni Caroline ng mga ilang minuto saka tinanong kung saan sila natagpuan atkung nasaan ngayon ito. "Nasa District III Hospital po kami ngayon at nakita po namin sila sa District IV Boundary. Maaari lamang po na puntahan niyo na ito."

Namatay ang mga magulang ni Caroline dahil sa kaniya. Lagi nitong sinasabi na kung hindi sana niya nakita ang isang sasakyan na nagliliyab, e 'di sana masaya sila kinabukasan dahil kumpleto silang lahat pero nauwi sa trahedya. 

"Ayos ka lang ba Caroline?" takang tanong ng Tito Rex niya.

"Opo. Medyo nawala lang ako sa sarili," depensang sagot nito.

"Sigurado ka ba? Nasaan na nga pala ang mga pintura?" tanong muli nito.

Gusto ni Caroline na maging normal na batang may edad labing walo. Gusto niyang maging normal ang pamumuhay. Walang iniisip at tanging pagkain lamang ang hanap nito. Simpleng buhay ang hinahanap ni Caroline. 

"Kung gusto mo ng karamay, nandito lang ako Caroline. Ipinangako ko sa magulang mo na hindi kita iiwanan," sambit ng kaniyang Tito Rex.

Naupo muli si Caroline sa kaniyang drawing table at kumuha ng papel at lapis. Agad na makikita sa kaniyang gawa na may madadapang bata. Ilang oras lamang ang nakalilipas ay nadapa ang pinsan nitong si Amber. 

Nakabigti. Babaeng nakabigti.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE