Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!
The Guy Called Forever

Image Description Makoy_Avelino   |   30 April 2020


Naniwala si Isabel na talagang walang forever nang hiniwalayan siya ng kaniyang nobyo Subalit nang dumating sa buhay niya si Miguel, ang 148 years old na lalaking hindi namamatay, nagbago ang lahat

PROLOGUE
The First Death

1896

TINIIS ni Miguel ang pananakit ng kaniyang sikmura. Umeepekto na ang ininom niyang pamatay-insekto. Ilang sandali pa ay lalong tumindi ang pananakit ng kaniyang tiyan. Naramdaman na rin niya ang tila nagliliyab sa init na pagdaloy niyon sa kaniyang mga ugat. Humiga siya nang dahan-dahan sa kaniyang malambot na kama. Unti-unti niyang ipinikit ang kaniyang mga mata. Hanggang sa nanigas ang kaniyang buong katawan.
Nakita niya ang kaniyang sarili nang bumangon siya bilang isang kaluluwa pagkatapos niyang mabawian ng buhay. Tumayo siya at pinanood ang kaniyang bangkay na bumubula ang bibig.
“Patay na ako,” nakangiting pahayag niya. “Makikita ko na ang aking pamilya. Makakapiling ko nang muli ang aking pinakamamahal. Magkakasama na kaming muli.”
Pauwi sila sa Maynila mula sa pagbabakasyon sa lalawigan nang lumubog ang sinasakyan nilang barko dahil sa biglaang pagpasok ng isang napakalakas na bagyo. Isa siya sa mga himalang nabuhay mula sa trahedyang iyon.
Sa kasamaang palad, kasama sa mga bangkay na hindi natagpuan ang mga labí ng kaniyang mga magulang, ng dalawa niyang nakababatang kapatid, at ni Cecilia, ang babaeng pinakamamahal niya. Nakatakda na sana ang kanilang pag-iisang-dibdib. Lalo siyang nasaktan at sobrang nalungkot dahil hindi man lang niya naihatid ang mga ito sa huling hantungan.
Halos apat na linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa dagat. Bakit kasi hindi na lang siya napabilang sa mga namatay? Sana ay hindi na siya nahirapang lumisan sa mundo sa pamamagitan ng pagwakas ng sariling buhay.
Matinding kalungkutan ang nadarama niya. Siya na lang mag-isa. Pakiramdam niya ay wala nang silbi ang buhay niya sa daigdig. Wala nang silbi ang mabuhay pa. Wala na ang mga mahal niya sa buhay—ang pamilya niya at si Cecilia, ang babaeng nais niyang makasama sa pagbuo ng sariling pamilya.
Mayamaya, may itim na usok na biglang pumasok sa kaniyang silid. Ilang segundo lang ay may lumitaw na lalaking nakaitim. “Halika na. Ika’y sumama na sa akin,” anyaya nito.
“Bakit ako sasama sa iyo? Sino ka ba?”
“Hindi ba’t winakasan mo iyong sariling buhay? Siguro nama’y alam mo kung sino ang sumusundo sa mga nagpapakamatay?”
“K-Kamatayan?”
“Ako nga.” Mahigpit na hinawakan nito ang palapulsuhan niya at pinilit siyang sumama rito.
“Bitawan mo ako. Ako’y hindi sasama sa iyo!” Huli na niya napagtanto: Hindi niya makakasama ang pamilya niya at ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi siya makaaakyat sa langit dahil ang sariling buhay ay kaniyang kinitil. Subalit hindi tumitigil sa pamimilit sa kaniya ang lalaking nakaitim.
Dagling may lumiwanag na mapusyaw na bughaw na ilaw, unti-unting nawala ang liwanag, at isang lalaking nakaasul ang lumitaw. “Bitawan mo siya at umalis ka rito!” anito kay Kamatayan.
“Aalis ako kung ako’y matatalo mo sa ating laban!” ang hamon.
Nagtuos ang dalawa. Naglabasan ng kani-kanilang kapangyarihan. Sa huli ay nanaig ang kabutihan sa kasamaan. Naglaho si Kamatayan. Kapagkuwan ay nagpasalamat siya sa lalaking nakabughaw.
“S-Sino ka? Ikaw ba’y isang a-anghel? Ngunit hindi ka naman nakaputi. Wala kang mga pakpak. A-Ano ka?” usisa niya rito.
“Hindi mo hinayaang ang Diyos ang kumuha ng iyong hiram na buhay. Sa tingin mo ba, ika’y makaaakyat sa langit dahil sa iyong ginawa?” tanong nito.
“Sa impiyerno ba ako mapupunta?”
“Oo,” tiyak na tugon nito.
“Iyon pala’y talagang totoo?”
“Batid kong alam mo iyon. Ang hindi ko alam ay kung bakit mo winakasan ang sarili mong buhay.”
“Sapagkat malungkot ang maiwan. Malungkot ang mag-isa. Nais kong makasama ang aking pamilya, lalo na ang aking pinakamamahal.”
“Naintindihan kita. Subalit hindi mo dapat iyon ginawa.”
“Malungkot ang mag-isa ngunit mas malungkot kung ako’y sa impiyerno mapupunta.” Huli na niya naisip iyon.
Sumang-ayon ito. “Ako si Gabriel,” pagpapakilala nito. “Ako’y isang infinito, tagapagligtas ng mga kaluluwang hindi pa dapat humiwalay sa kanilang katawang lupa. Ako ang sinugo upang ikaw ay iligtas at maging iyong tagabantay. Hindi pa oras ng iyong kamatayan. Ipinadala ako rito upang sabihin sa iyo na muling babalik ang iyong kaluluwa sa iyong katawan.”
“T-Talaga?” hindi makapaniwala ngunit masayang wika niya. Nagkaroon siya ng pag-asang makaakyat sa langit at makasama ang kaniyang pamilya.
“Oo.”
Napayakap siya rito sa sobrang tuwa. “Maraming salamat,” aniya nang kumalas. “Pangako, ako’y hindi na magpapakamatay. Hihintayin ko na lamang ang oras ng aking kamatayan kaysa ako’y magtiis sa nagbabagang apoy ng impiyerno.”
“Ngunit ang lahat ng kasalanan ay may karampatang parusa.”
“Anong parusa?” tanong niya.
“Hihinto ang iyong oras.”
Nagsalubong ang mga kilay niya. “Hihinto? Paanong hihinto?”
“Mababalot ng mahiwagang kristal ang orasan ng iyong buhay.”
“Mahiwagang kristal? Orasan ng buhay?” magkasunod na tanong niya.
“Maliban sa iyong nararamdaman, walang magbabago sa iyo. Hindi ka tatanda. Ika’y mananatili ka sa iyong gulang ngayon.”
“Mananatili akong dalawampu’t apat?”
Tumango ito. “Ika’y wala ring kamatayan. Kung sakali mang mamatay ka, muli kang mabubuhay pagkalipas ng walong oras.”
“Kailan ako mamamatay? Paano?”
“Sa pagdaloy ng luha ng pag-ibig na tunay at wagas, ang kristal ay mababasag, ang orasan ng buhay ay magliliwanag at magpapatuloy sa pagpatak.”
Magsasalita pa sana siya nang muling lumiwanag ang nakasisilaw na bughaw na ilaw. Kasabay ng paglaho niyon ang pagkawala ng lalaki na parang bula.
Pagkalipas ng walong oras mula nang siya ay mamatay, bumalik ang kaniyang kaluluwa sa kaniyang katawan. Muli siyang nabuhay na tila walang nangyari.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019