Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!He is Leonardo Alexius Rivelio, and he is The Billionaire Baby.

3rd person's pov


Hindi mapakali si Mina. Nang makita niya ang balita kanina patungkol kay Alexius at Eris ay naging ganito na siya. She's been like this since that day. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Pinaglalaruan ang daliri at kung minsan ay mapapabuntong hininga siya.


Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya kay Eris ang totoo. Ang nakita niya, ang katotohanan na si Baby Leo at Alexius ay iisa. Yes, she saw how Alexius turned back into his true form. Kitang-kita ng mga mata niya kung paano maging Alexius si Baby Leo.Flashback.


Imbis na magpahinga si Mina dahil kakasundo lang nila kay Baby Leo ay nagpresinta pa siya na siya ang maghatid ng inumin sa library kung nasaan sina Kiro, baby Leo, Mama, at ang bisita nila. Hindi pa niya nabubuksan nang tuluyan ang pintuan ng library nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga tao sa loob.


Being a nosy pregnant woman, nakiusyoso siya. Ibinaba niya sa kalapit na coffee table ang tray na naglalaman ng inumin bago bumalik sa nakasiwang na pintuan.


"Pinatawad na kita, Leonardo. Malaya ka na sa sumpa at babalik ka na sa Totoo mong anyo. Tama na ang binigay kong pagkakataon sa 'yo para makasama ang pamangkin ko. I've already gave you enough time to be with her."


Leonardo? Umuwi si Alexius?


"Nandito si Alexius?" Nagtataka niyang sabi sa sarili. Umuwi pala ito? Bakit hindi niya alam at bakit hindi niya ito nakita kanina?


Mas lalong inilapit ni Mina ang sarili sa pintuan para mas marinig ang kaganapan sa loob. Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang may kumalabog galing sa loob.


"Bawiin mo ang sinabi mo! You can't do that to me! I don't deserve forgiveness kaya bawiin mo ang sinabi mo!"


Kumunot ang noo ni Mina. Hindi iyon boses ni Leonardo, hindi rin boses ni Kiro, mama at ng bisita nila. Kundi, boses ni baby Leo. Kinakain na ng pagtataka si Mina kaya  hindi na siya nag aksaya pa ng oras na mas lalo pang lakihan ng siwang ng pinto. Sumilip siya and there, she saw baby Leo, tugging their visitors sleeve.


Naguguluhan man ay nakinig pa rin siya sa pinag-uusapan nv mga ito. Leonardo at baby Leo. Bakit tinatawag nilang Leonardo si baby Leo? Si Alexius lang naman ang nag-iisang Leonardo sa pamilya ng Rivelio. Matagal na talaga siyang nagtataka sa mga nangyayari. Una, sinabi nila Kiro at Alexius na pinsan nila si baby Leo, gayong tatlo lang naman silang magpipinsan at 'yon ay sina, Kiro, Alexius, at ate Leona na nasa ibang bansa kasama ang pamilya nito. Pangalawa, kamukha ni Alexius si baby Leo noong bata pa ito. Hindi lang 'yan, kamukha rin nito ang anak ni ate Leona. Sinong hindi maguguluhan?


"May hihilingin lang ako, huwag mo ng lalapitan ang pamangkin ko. Ayokong madamay siya sa gulo ng buhay mo." Aniya ng bisita bago ito tumayo.


Nagmamadaling nagtago si Mina sa hindi kalayuan. Nakita niya ng mas maayos ang mukha ng bisita, at doon lang niya napagtanto kung sino ito. It's Aron Perez. Kilala niya ito dahil matagal na itong nagtatrabaho sa Rivelio. Sa pagkakaalam din niya ay may pamangkin ito pero hindi niya kilala kung sino ito. Nanatiling nakatayo si Aron, naiiling itong bumuntong hininga. Maya-maya lang ay sunod na lumabas si Mama.


Tinapik nito ang balikat ni Aron. "Salamat dahil pinatawad mo na ang apo ko."


"What I did was nothing, Mrs. Rivelio. Iyon na rin ang kabayaran ko sa utang na loob ko sa inyo— sa pagtulong sa asawa ko." Saglit na huminto sa pagsasalita si Aron. "Kung pwede lang po sana ay huwag niyo na siyang palapitin sa pamangkin ko— kay Eris. Ayokong madamay siya sa gulo ng buhay ng apo niyo."


Nanlaki ang mga mata ni Mina sa narinig. Si Eris ang pamangkin ni Aron?!


Hindi na nakapagsalita si Mama. Tuluyan ng umalis si Aron. Ang mama naman nila ay nagtungo na sa silid nito. Kaagad siyang umalis sa pagkakatago. Si Eris ang dahilan ng pagtatalo kanina. Ano naman ang kinalaman ni baby Leo dito? Bakit ito ang nagalit sa halip na si Alexius? Kinuha na niya ang tray bago bumalik sa pintuan.


"Alexius, kailangan mo ng sabihin kay Eris ang totoo. Hindi mo maitatago ng matagal ang katotohanan, Alexius." Rinig niyang sabi ni Kiro.


"Walang malalaman si Eris kapag walang nag-sabi ng totoo and I will never tell Eris the truth— that I'm cursed, na ako at si baby Leo ay iisa."


Nanlaki ang mata ni Mina sa narinig. Her jaw dropped at kamuntikan na rin niyang mabitawan ang hawak na tray. She just heard Alexius— I mean baby Leo said that he and Alexius are the same person! Mas lalong nagpadagdag pa sa pagtataka ni Mina ang narinig, na isinumpa ito


"What the heck…" Bulong ni Mina.


"Yes, you've already hide ones head but Alexius, you're leaving the tail sticking out!


"Like what've said, I will not tell her the truth. Babaunin ko hanggang sa kamatayan ang katotohanan."


Hindi talaga makapaniwala si Mina sa narinig niya. Binaba niya ulit ang hawak at binuksan na ang pinto para makita ang nangyayari sa loob. Gusto niyang makasiguro. Si baby Leo ang naririnig niyang nagsasalita at hindi si Alexius! Saktong pagbukas ng pinto ay ang pagbabago ng katawan ni baby Leo. Kitang-kita niya kung paano ito lumaki, kung paano ito naging si Alexius.


"Congrats, Cous. You're no longer cursed." Kiro said.


Dahan-dahang napaatrad si Mina hanggang sa aksidente niyang nasanggi flower vase na naging dahilan para lumikha ito ng ingay. Shit! Nagmamadali ngunit maingat siyang bumaba sa unang palapag. Habol hininga siya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig at nakita niya. Ngayon, nasagot na ang mga katanungan sa isip niya. Baby Leo is Alexius and Alexius is baby Leo. Isinumpa ito. Sinampal niya ang sarili, umaasa na panaginip lang ang lahat ng nakita niya.End of flashback.


Bumuntong hininga si Mina bago tuluyang umupo sa kama.


"Should I tell her the truth? It's really bothering me." Humiga siya. "Argh! Pero kailangang malaman ni Eris ang totoo lalo na't sila na ni Leonardo!"


Dahan-dahang bumangon si Mina. This is not good, being with Alexius is a big no. Magulo ang buhay nito— ng pamilya nito. Madadamay lang si Eris at ang malala pa ay baka kung ano lang ang mangyari kapag nalaman ng ama ni Alexius ang tungkol kay Eris. Napasabunot si Mina sa sarili. Eris is her friend, her only true friend. She'll do everything to protect her. Ayaw niyang mangyari ulit ang nangyari dati. Ang may madamay pa.


Kapag sinabi niya kay Eris ang katotohanan ay paniguradong lalayuan na nito si Alexius. That's means she's safe.


Kinuha niya ang cellphone atsaka pinadalhan ng mensahe si Eris.


"I'm sorry, Leonardo. I'm only doing this to protect Eris from danger."

Sa kabilang dako.


Naalimpungatan si Alexius nang marinig ang magkakasunod na pagtunog ng doorbell ng penthouse niya. Inis niyang tinakpan ang mukha gamit ang unan. Sinong lapastangan ang bumubulabog sa tulog niya? He just fell asleep half an hour ago tapos gigisingin siya ng kung sinong pontio pilato na 'to?


Ang ganda na nga ng mood niya. He even celebrated this day becuase finally, Eris gave him a chance. Iyan talaga ang dahilan ung bakit kakatulog niya lang.


"I'll kill you whoever you are!" Inis niyang sabi bago tuluyang bumangon. Alas tres ng madaling araw, sinong gunggong ang nambubulabog sa ganitong oras?


Hindi na nag-abala si Alexius na tingnan sa peephole kung sino ang bwisita niya, basta niya na lang binuksan ang pinto. Mas lalong nainis si Alexius nang makita kung sino ang mga ito— oo, mga.


Akmang isasarado na ni Alexius ang pinto nang maunahan siya ng tatlo. Nag-unahan na itong pumasok, tinulak pa nga siya. Sinamaan niya ng tingin ang tatlo. Kung nakakamatay lang ang tingin niya ngayon, sa malamang wala ng buhay ang tatlong ugok.


"What are you doing here at this hour?!" Itinuro niya ang pintuan. "Get out. Bago ko pa kayo kaladkarin palabas."


Sa halip na matakot ay tinawanan lang siya ng mga ito bago umupo sa sofa. Ipinatong pa ni Ian ang paa niya sa center table. Padabog niyang isinara ang pinto atsaka lumapit sa tatlo.


"Alam niyo ba kung anong oras na?!" Alas tres na ng madaling araw. He was supposed to be sleeping in his bed, preparing for his meeting and date for tomorrow.


"It's 3:24 am, duh." Turan ni Angelo. Umirap pa ang loko.


Inis na sinuklay ni Alexius ang buhok gamit ang daliri. He needs to calm down, baka masira lang lalo ang mood niya. May date pa naman siya mamayang tanghali. He can't ruin this day at mas lalong hindi siya pwedeng gumawa ng pagkakamali. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon na binigay sa kanya ni Eris. Alam ni Alexius, isang mali lang niya ay magbabago na agad ang isip ni Eris. He won't let that happend!


"Get out, nagpapahinga ak— "


"Kayo na ni Eris?" Putol ng pinsan— ni Kiro sa sinasabi niya. Biglang nawala ang inis na nararamdaman niya at napalitan ito ng saya at kilig. Damn! It sounds gay, but yeah, kinikilig ang bilyonaryo natin.


Hindi namalayan ni Alexius na nakangiti na pala siya. Lakas talaga ng tama niya kay Eris, biruin mo 'yon. Marinig lang ang pangalan nito ay kinikilig na siya.


"Nakangiti siya oh! Parang kanina lang magdudugtong na ang kilay mo at puputok na ang litid mo sa leeg sa sobrang inis sa amin, tapos ngayon nakangiti ka. 'Yong totoo, Alexius? Baliw ka na ano?" Natatawang sabi ni Ian.


"Baliw kamo kay Eris." Natatawa ring sabi ni Angelo bago makipag-apir kay Ian. Si Kiro naman ay nakikitawa lang.


Tumikhim siya. "Umalis na kayo bago ko pa kayo kaladkarin palabas. And you, Kiro." Binalingan niya ng tingin ang pinsan. "What are you doing here at this hour? Hindi mo dapat iniiwan ang mag-ina mo."


"She's sleeping. Uuwi rin naman ako kaagad maya-maya." Pinagsiklop nito ang kamay atsaka siya nginitian. "Kayo na nga ni Eris?" Nagtaas baba pa ang kilay nito na ginaya rin ng dalawa.


"Aalis na kami kapag sinagot mo ang tanong namin."


Bumuntong hininga siya bago siya sumagot. "Yes, we're dating— officially."


Nabalot ng hiyaw ang penthouse niya. Si Kiro na nakangiti sa kanya at binigyan siya ng thumbs up. Si Ian na pumapalakpak pa habang tumatawa, at si Angelo na kala mo si Tarzan kung humiyaw. Tumayo si Angelo atsaka siya inakap.


"So proud of you man! Natunaw na ang yelong bumabalot sa puso niya! Finally!"


Tinulak niya ito bago ituro ang pinto. "Now, get out. All of you." Hindi pinansin ng tatlo ang sinabi niya.


"Gumana ang plano natin. Dapat magpasalamat ka sa amin, Alexius. Dahil kami ang dahilan kung bakit napunta ka sa piling ni Eris." Aniya Kiro.


Kumunot ang noo niya at binigyan sila ng 'what-do-you-mean?' look.


"Ganito kasi iyan. Ang plano talaga dapat ay pupuntahan muna natin ang tito ni Eris which is si Aron pero dahil bigo tayong harapin siya ay tinuloy na namin ang ikalawang plano. At iyon ay ang true love."


Napamura si Alexius sa sinabi ni Ian. True love?!


"Baka kasi true love lang ang magpaalis sa sumpa. Alam mo na, kapag na in love ka, lalambot ang puso mo. You'll be tamed. Saktong si kay Eris ka napunta na pamangkin ni Aron. Hindi rin naman kami nagkamali. Look at you, masaya ka na. At si Eris ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan." Sabi ni Kiro.


Natahimik si Alexius. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Itong tatlong ugok na gumambala sa tulog niya, ang palagi niyang kinaiinisan. Itong tatlo pala ang dahilan kung bakit nakilala niya si Eris.


"Ayieee, na touch 'yan." panunukso ni Angelo.


"Iiyak na 'yan!" Pakikisali naman ni Ian. Tumawa pa ang loko.


Naiiling siyang tumawa. Nagulat ang tatlo sa nasaksihan nila.


"Thank you." Nakangiti niyang sabi na mas lalong nagpagulat sa tatlo.


"He said thank you and he's freakin' smiling!"


Natawa siya. Hindi niya masisisi ang mga kaibigan. Sa loob ba naman ng ilang taon ay ngayon na lang ulit ito nagpasalamat sa kanila, at nakangiti pa.


"Bilang pasasalamat. I'll give the three of you a mon—" Hindi na natuloy ni Alexius ang sinasabi niya nang batuhin siya ng unan. Sino pa ba edi 'yong tatlo.


"Money? Gago, hindi kami mukhang pera." natatawang sabi ni Ian.


Tinuro ng tatlo ang single couch na kalapit lang ng inuupuan nila.


"Hayaan mo lang kami na tulungan ka sa love life mo. Wala kang karanasan sa ganitong bagay. You treated girls like a trash back then. Ni hindi ka nga nakipag date. Kaya tuturuan ka namin kung anong dapat at di dapat gawin."


Tumango si Alexius bago umupo sa sofa. Tama sila. He really do need their help.


"Uhm, Eris and I will have a date tomorrow. Uhm, can you help me?"


Nakangiting tumango ang tatlo.

Leonardo Alexius Rivelio.


Pinigilan ko ang sarili ko na huwag tumayo. Pabalik-balik din ang tingin ko sa suot na relo. I should've just canceled this meeting.


"Sa ngayon ay naghahanap pa kami ng model para sa project na ito."


Isinarado ko ang folder na ibinigay sa akin. I can see his hands, trembling and I don't know why he's acting like that. Pinagsiklop ko ang aking kamay. I'll end this, as soon as possible. Ayokong mapurnada ang lunch date namin ni Eris.


"Make sure you'll choose the right one. I don't care if she's famous or not. Pumili kayo ng maayos. Undertand?" I said. Sabay-sabay silang sumagot.


Kaagad na akong tumayo dahil may importante pa akong lakad. I'll leave the rest to my secretary, she knows what to do anyway. Nagpaalam sila sa akin bago ako tuluyang makalabas sa meeting room. Pagka-apak ng paa ko sa labas ay kaagad na akong kumaripas ng takbo. Fvck! I'm late! Eris' waiting for me!


I went back to my office. Kinuha ko ang dapat kong kuhanin. I even checked myself in the mirror. My hair's kinda messy even my suit. Running was a bad idea. I fixed myself before leaving. Ginawa ko na ang lahat para mapabilis ang byahe, but I got stuck in a traffic.


Nasa kalagitnaan ako ng byahe nang makatanggap ako ng mensahe galing kay Kiro. He said that the flower's are ready, even the reservation. Fvck! Wrong timing ang traffic! Halos makipagkarerahan ako sa ibang sasakyan para lang mapabilis ang byahe. Saktong paghinto ng sasakyan ko sa apartment namin— I mean, apartment ni Eris ay siya ring paglabas niya. Thanks god!


Inayos ko muna ang sarili ko bago ako bumaba.


"H-hey." Damn! Did I just stuttered?


Everthing went on slowmotion when she looked at me. Alam kong pinamumulahan na ang mukha ko. It may sound gay but, yes, I'm blushing. She's gorgeous.


She gave me a smile and damn it! I almost died!


"Ang sabi sa akin ni Kiro may meeting ka pa."


"Yeah, pero tinapos ko kaagad. You wanna know why?"


She nodded her head as an aswer. Lumapit ako sa kanya at yumuko para mapantayan siya. " 'cause I can't wait to see my Eris."


I chuckled. She's blushing. Now were even. Kanina siya ang nagpakilig sa akin, now it's my turn.


"Dapat nagpahinga ka muna. Tingnan mo nga 'yang sarili mo. Halatang pagod ka."


She's worried. Damn, it feels good to know someone's worrying. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kaagad siyang niyakap. Ah, I missed this. Dati noong sinumpa pa ako, nayayakap ko siya. When I throw tuntrums, she'll hugged me and she'll even do enything just to calm me.


"I'm not tired anymore." I smiled.


Mas lalong gumaan ang pakiramdam ko nang tumawa siya. Niyakap niya ako pabalik.


"Ngayon lang ito Alexius. Binigyan kita ng pagkakataon na maging tayo pero hindi ito kasali doon. Tyansing ka lang."


Hindi ako humiwalay. Sa halip ay pinulupot ko ang kamay ko sa bewang niya. Sinubsob ko rin ang ulo ko sa kanyang leeg, like what I always do back then when I was baby Leo.


"What? I'm not allowed to hug my woman?" I whispered. I'll make sure she'll take back what she said. Gagamitin ko ang kamandag ng isang Rivelio.


"Hmm, am I not allowed?"


"J-joke lang! Pwede na! Pwede mo akong yakapin! Pero sa n-ngayon lumayo ka muna sa akin k-kasi hindi na ako makahinga." Sinunod ko siya.


Napangisi ako nang makita ang itsura niya. No one can resist a Rivelio's charm. She looked like a cute tomato.


"Huwag mo lang akong bibiglain, magpaalam ka muna para handa ako. Maliwanag ba, Alexius?" Tumango ako.


"Can I hug you again?"


Bumuntong hininga siya bago tumango. "Sinasabi ko na nga ba. Nananantsing ka lang." She pouted. I almost kissed her, mabuti na lang at nakapagpigil.


Niyakap ko ulit siya. Nang makuntento ay humiwalay na ako. Nilahad ko ang kamay ko. "Shall we?"


Nakangiti niyang inabot ang aking kamay. Damn, I really love this woman.


I know and I can feel it, that sooner or later, she'll fall for me. Napangisi ako sa akin naisip. And soon, she'll carry not just my surname but also my child. Advance ako mag-isip.


  • (2 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019