Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!He is Leonardo Alexius Rivelio, and he is The Billionaire Baby.

Kabanata 40

Leonardo Alexius Rivelio

Dalawang linggo ang lumipas. Naging abala si Alexius sa pag aasikaso sa kompanya ngunit kahit kailan ay hindi niya kinalimutan ang babaeng nagpaamo sa matapang at masama niyang puso. He always uses his vacant time to see Eris, he brings her to a date. Minsan, halos sa apartment na siya ni Eris matulog, doon kasi siya dumideretso pagkatapos niya sa kompanya niya. Doon din naman siya nakatira dati noong siya pa si baby Leo; noong sinumpa pa siya.

Tatlong buwan na lang ang natitira sa palugit na ibinigay sa kanya ni Eris. Sinusuyo niya talaga ito para hindi na ito makawala pa sa kanya. He's doing everything to make Eris fall for him like how he fell for her.

Kasakukuyang nakaupo si Alexius sa swivel chair nito. Kaharap ang laptop at ang mga papeles na naglalaman ng mahahalagang project at impormasyon patungkol sa kompanya. Abala siya sa pagbabasa ng proposal ng isa sa mga nagbabalak na maging business partner siya. Huminto siya sa ginagawa nang may kumatok sa salaming pinto. He let her in; his secretary. Sandali lang ay iniluwa na nito ang may edad na sekretarya.

"Sir, ito na po 'yong report para sa site na napili niyo sa bagong branch na itatayo." Inlapag nito ang folder sa harapan ni Alexius.

Kinuha niya ang folder. Binuklat ito at kaagad na bumungad sa kanya ang litrato ng malawak na lupain. Pinasadahan pa niya ng tingin ang mga impormasyong nasa papel bago ito ibaba. Isinantabi niya muna 'yon.

"Nakausap niyo na ba ang may-ari ng lupa?" He asked. Nakapatong sa lamesa ang magkabila niyang siko, pinagsiklop din niya ang kamay.

Tumango ang sekretarya. "Yes sir."

"Good. Mabuti naman at hindi ko na kakailanganin pa na makipagkita sa may-ari." Masyado na siyang maraming inaasikaso kaya't nakahinga siya ng mabuti kahit papaano.

Ang kalmadong mukha ni Alexius ay napalitan ng inis nang marinig ang sunod na sinabi ng sekretarya.

"Kaso ang sabi niya ay ikaw ho mismo ang gustong makausap."

Nagsalubong ang kilay niya. Hindi nagustuhan ni Alexius ang narinig. Mukhang napansin din ng sekretarya niya ang pagbabago ng mood niya.  Yumuko ito at nababahiran na ng kaba ang mukha. Mariin na ipinikit ni Alexius ang mata. Napahilot din ito sa sentido.

Damn it, I don't have any choice. Kailangan na naming simulan ang pagpapatayo ng bagong branch at kailangan namin ang lupa na 'yon para masimulan na. Hindi ko na pwedeng iisantabi ang trabahong ito. Masyado na akong maraming naiwang trabaho noong isinumpa ako ni Mama. Isa pa, ayokong mapingot ulit ni mama.

He let out a heavy sigh. Wala na siyang magagawa. Kung ipagpapaliban pa niya ang lupa baka siya naman ang maibaon sa lupa ng Mama. Matagal din siyang nawala sa kompanya noon.

"Check my schedule then."

"Kanselado na po ang meeting niyo with the board members kaya after lunch ay vacant ka na." Agarang sagot nito.

Tumango siya. Nasira na ang plano niya. He was suppossed to use his vacant hours with Eris. Nagpakawala ulit siya ng malalim na hininga. Mukhang hindi niya makakasama at makikita si Eris ngayong araw. Sinenyasan niya ang sekretarya na lumabas. Pagkalabas na pagkalabas naman nito ay kaagad siyang napapadyak sa inis. He's acting like a child, bata na inagawan ng kendi at hindi pinayagan ng lola na maglaro sa labas. Napatayo pa siya at inis na hinubad ang coat. Pabalik balik ng paglalakad habang nakabusangot ang mukha. Napapadyak ulit siya bago bumalik sa pagkakaupo. Nakabusangot ang mukha niya nang pumangalumbaba siya. Naiinis talaga siya.

Kinuha niya ang cellphone para padalhan ng mensahe si Eris. Nawala bigla ang inis na nararamdaman niya nang makita ang wallpaper niya. Its him and Eris, noong nakatulog silang dalawa sa sofa ng opisina niya. It was his secretary who captured this picture.

To: My Eris

Hey, how's your day? I Can't make it today, may urgent meeting. Babawi ako bukas, promise. Take care, papakasalan pa kita.

Bagsak ang balikat niya. Pinagpatuloy na rin niya ang ginagawa nang matapos na. He kept on signing papers, rejecting proposals, reading the reports about the company and dealing with his employees errors. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa telepono with someone who's planning to make a deal with him. Bumukas ang pinto, iniluwa ulit nito ang sekretarya. Alexius ended the call. Wala rin namang silbi ang proposal nito. Atsaka naalala ni Alexius ang meeting niya sa may-ari ng lupang bibilhin niya. He looked at the clock, it's already 12 noon. Kinuha niya ang coat na nakasabit sa sandalan ng swivel chair niya. Sinuot 'yon bago kuhanin ang mga gamit, pati na ang folder na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa lupa. Nang makarating sa pintuan ay kaagad na kinuha ng sekretarya niya ang suit case na dala.

Alexius started walking. Ang sekretarya niya ang pumindo sa down button ng private elevator niya. Sandali lang ay nasa loob na sila ng elevator. Wala kang ibang maririnig kundi ang mahinang musika na galing sa speaker na nasa loob ng elevator. Nang makarating sa ground floor ay kaagad siyang lumabas. Malalaking hakbang ang ginawa niya. Ang sekretarya naman niya na nakasunod sa kanya ay hindi magkandaugaga sa paghakbang. Lakad takbo na nga ang ginawa nito. Maya maya lang ay sumulpot na ang dalawang bodyguard na nakasunod sa kanya palagi sa tuwing lalabas siya o may meeting sa labas.

lahat ng nakakasalubong ni Alexius sa lobby ng building ay binabati siya. Ang iba ay umiiwas dahil sa takot nila kay Alexius. The knew him as a tyrant boss. One mistake then you're out; fired. Pero ang hindi nila alam ay hindi na ito ganun kasama. He was tamed by the woman named Eris.

Nasa labas na mismo ng building ang sasakyan niya kaya nakasakay din kaagad siya. Sumakay na siya sa drivers seat habang ang sekretarya naman ay nasa shotgun seat. Ang mga bodyguard naman niya ay nakasakay sa ibang sasakyan. Pinaandar na niya ang sasakyan. Hindi masyadong malayo at malapit ang meeting place, kumbaga sakto lang kaya nakarating din sila kaagad sa loob ng isang oras. idagdag pa na hindi traffic, kung traffic baka abutin pa sila ng isa't kalahating oras.

Sa sikat na cafè ang meeting place. It has a fresh and a garden look style. Pagkapark ng sasakyan niya ay bumaba rin kaagad siya. All the girls looked at him. Kumikinang ang mga mata nila at kulang na lang ay malaglag ang panga sa makinang na sahig. Partida, nasa labas pa lang siya niyan, paano pa kaya kapag nasa loob na siya ng cafè?

Hindi pinansin ni Alexius ang mga matang nakatingin sa kanya. He already belongs to Eris kaya hanggang tingin na lang sila.

Tumunog ang chimes na nakasabit sa bandang itaas ng pintuan. The crews welcomed him. Tumango lang siya.

"Siya 'yong sikat na bilyonaryo hindi ba?"

"Yup! Leonardo Alexius Rivelio. He's my dad's boss."

"Ang gwapo niya." Someone said.

Iginala niya ang tingin pero atsaka lang niya naaalala na hindi pala niya kilala ang may-ari ng lupang bibilhin.

"Sir, dito po." Iginaya siya ng sekretarya papunta sa lamesa na katabi lang ng malaking salamin na siyang tumatayong pader ng cafè.

May nakaupong babae doon na sa tingin niya ay iyon ang kakausapin niya. Nginitian siya nito. He didn't return the smile. Hindi niya ito nginitian o binigyan ng kahit na anong reaksyon sa mukha. He remained calm and cold.

Tumayo ito. "Leonardo Alexius Rivelio. The man who wants to buy my lolo's land." Nakangiti nitong aniya bago ilahad ang kamay. Tiningnan niya muna ito bago tanggapin ang nakalahad na kamay.

"I'm Britney." She said using a sweet voice, but despite how sweet and calm her voice, Alexius knew that she's flirting with him and he doesn't like that.

"I'm taken." He said using a cold and emotionless tone. Marahas na binitawan ni Alexius ang kamay ni Britney na naging dahilan para mapanganga ito pero kaagad din naman itong ngumiti, pekeng ngiti.

Meron na siyang Eris.

Umupo na si Alexius pati ang sekretarya nito. Sumunod din ang babae. Nakangiti pa rin ito sa kanya.

"I'm a busy person, Ms. Spears."

Ang maamong mukha ng babae ay napalitan ng pagtataka at inis.

"Excuse me?"

"Your surname's Spears, right? Britney Spears?" Seryosong aniya Alexius. Ang sekretarya naman nito ay pinipigilang huwag tumawa.

Hindi makapaniwalang iniwas ni Britney ang tingin. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Alexius.

"I'm Britney Mondrana. Apo ng may-ari ng lupang gusto mong bilhin." Nagpipigil sa inis na aniya ng babae.

That's the que. Tumayo si Alexius, even his secretary na nagpipigil pa rin ng tawa. Nakasunod ang tingin ni Britney sa kanya, nagtataka sa pagtayo niya.

"Anong ginagawa mo?" Tumayo rin ito.

Alexius gave her a cold gaze, mas malamig pa sa kanina. Apo lang pala ito ng may-ari ng lupa na bibilhin niya, she's not the owner kaya hindi niya ito kailangang kausapin. Sinira nito ang araw niya, he was supposed to meet Eris pero nang dahil sa babae ay nasira ang plano niya. Hahakbang na sana siya palayo rito nang sa hindi inaasahan ay bigla nitong hawakan ang kamay niya. They're making a scene right now.

"Where are you going? We have a meeti—"

"Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa lupa. You're not the real owner, ang kakausapin ko lang ay ang may-ari nito." Binawi ni Alexius ang kamay.

"Apo ako ng may-ari ng lupa!"

"Apo ka lang but you're not the owner." Nginisian siya ni Alexius. "I'm a busy person, Ms. Mondrana."

Hindi na siya nag aksaya ng oras na lisanin ang cafè. Nilingon niya ang babae; si Britney. Nakatingin ito sa kanya at nababahiran ng inis ang mukha nito. He didn't bother waving at her, tahimik niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Pasakay na sana sila nang mapatingin siya sa kabilang daan, sa pamilyar na bulto ng babae na nakatayo doon. Hindi niya nakikita ang mukha nito dahil sa kulay asul na payong pero pamilyar ito sa kanya.

"Sir, may meeting ka pa ho with the board members."

Napabalik si Alexius sa sarili. Iniwas niya ang tingin at kaagad na sumakay sa sasakyan.Sa kabilang dako.

Inayos ni Eris ang pagkakahawak ng payong. Sinundan ni Eris ng tingin ang papalayong sasakyan ni Alexius. Magkasalubong ang kilay niya. Nakaramdam din siya ng inis.

"Meeting pala ah." Aniya nang tuluyang mawala sa paningin niya ang sasakyan. Ibinalik ni Eris ang tingin sa café na nasa kabilang gilid ng kalsada.

Ang sabi nito meeting pero date lang pala ang pinuntahan nito. Wala sa sariling umirap si Eris. Hindi niya alam pero naiiinis siya. Paanong hindi siya maiinis, nakita niya na may kahawak na kamay si Alexius. At kasintahan niya si Alexius sa loob ng apat— no tatlong buwan. Hindi naman niya inaasahan na magtatagpo ang landas nila ni Alexius dito.

Kanina nang matapos siya sa final job interview sa malapit na banko ay napagdesisyunan niyang kumain at magpahinga sa Cafè pero nagulat na lang siya sa nakita niya. Nakita niya na magkahawak ng kamay si Alexius at ang babae. Hindi na niya nakita ang sunod na nangyari dahil malalaking hakbang na ang ginawa niya patawid sa kabilang kalsada.

Naibaling ni Eris ang tingin sa babaeng kakalabas lang sa Cafè. Bagsak ang balikat niya at mas lalong bumusangot ang mukha. Maganda ito, matangkad at perkpekto ang kurba ng katawan nito. Hindi katulad niya na simple at hindi katangkaran.

Napabalik siya sa sarili nang tumunog ang cellphone niya. Rumehistro doon ang pangalan ni Alexius. Tumatawag ito. Naalala niya ang nakita at 'yon din naging dahilan para hindi niya sagutin ang tawag. Tumawag ulit ito pero ganun ulit ang ginawa niya.

"Bahala ka sa buhay mo! Meeting ka pang nalalaman ah!" Aniya bago pumaro ng jeep.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019