Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!He is Leonardo Alexius Rivelio, and he is The Billionaire Baby.

Kabanata 45

Umigting ang panga ni Luke nang makita mula sa kinaroroonan niya ang mga lalaki na nagbabantay kay Eris. Mukhang nakatunog na si Alexius sa nangyayari kaya pinabantayan niya ito sa mga bodyguard. Hindi inaasahan ni Luke na magiging maagap si Alexius. Umigting ang panga niya. Palagi na lang sinisira ng mga Laviano ang lahat, ang plano nila at ang buhay nila. Kanina pa niya sinusundan si Eris, mula umaga hanggang sa eto na't palabas na si Eris sa bangko kung saan ito nagtatrabaho. Humahanap siya ng tiyempo para malapitan ang dalaga. Gusto niya itong makausap dahil matagal din siyang nawala… at para masimulan na niya ang plano.

Nakasunod pa rin siya kay Eris. Maingat ang bawat hakbang at galaw niya. Hindi siya pwedeng mahuli ng mga ito. One mistake and his father will do the job, at 'yon ang ayaw niyang mangyari. His father will show no mercy on Eris, he'll surely ruin Eris' life sa oras na ito na mismo ang kumilos. Kaibigan niya pa rin si Eris' kaya hindi niya hahayaan na sirain ng kanyang ama ang buhay nito kaya nakaisip siya ng plano. Ang plano na kailangan niyang gawin sa madling panahon.

Kailangan niyang sirain si Alexius kay Eris. Kailangan niyang ilayo si Eris kay Alexius nang sa ganun ay hindi na ito madamay pa.

Nanatili ang tingin niya kay Eris na nakangiting naglalakad ngayon. He stopped walking when she entered the cafè. He stood there, watching Eris. Napabuntong hininga siya.

"Ilalayo kita kay Alexius, Eris. Hindi kita idadamay sa gulo ng pamilya namin." Aniya bago tuluyang maglakad palayo.
Eris Mesina

Pagkapasok na pagkapasok pa lang ni Eris sa Cafè ay agad na niyang hinanap si Mina. Nakita niya ito na balisang nakaupo sa hindi kalayuan. Halata rito na hindi ito mapakali. Hindi na siya nag aksaya ng oras at agad na nilapitan si Mina. Mukhang malalim ang iniisip nito, ni hindi nito napansin ang paghinto ni Eris sa gilid ng lamesa.

"Mina." Tawag niya rito dahilan para maibaling sa kanya ni Mina ang tingin. Akmang tatayo sana ito ngunit pinigilan niya. Umupo siya sa kaharap ng upuan nito.

Hindi dapat makikipagkita si Eris ngayon, siya na lang sana ang pupunta sa condo nila Mina at Kiro but she insisted na magkita na lang sila sa labas. Ito rin ang nagsabi na magkita sila sa cafe malapit sa kinaroroonan niya, at 'yon ay ang cafè kung saan nakita niya si Alexius na may kameeting na babae. Napailing siya nang maalala ang nakakahiyang pangyayari. Nagselos siya sa kameeting nito at iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng selos.

Naibalik niya ang atensyon kay Mina na nananatili pa ring tahimik. Tumawag siya ng waitress atsaka umorder ng maiinom at makakain nila ni Mina. Nagpasalamat siya pagkatapos nitong kuhanin ang order. Muli, ibinalik niya ang atensyon kay Mina. Pinagmasdan niya ng maigi ang babae. Bigla siyang binundol ng kaba nang makita ang pamumutla nito.

"Mina, namumutla ka." Nag-aalala niyang sabi rito. "Ayos ka lang ba? Sabi ko naman sa 'yo ako na lang ang pupunta sa iny—"

"Nagsinungaling siya sa 'yo, Eris." Putol ni Mina sa sinasabi niya.

Kumunot ang noo niya. Nagsinungaling sino?

"Si Alexius, may hindi siya sinasabi sa 'yo. He lied, Eris. Ginamit ka niya."

Biglang napako si Eris sa kinauupuan niya nang marinig ang pangalan ni Alexius. Ang kaninang medyo kalmado ngunit naguguluhan niyang postura ay napalitan ng pagkabalisa. Mas lalo siyang naguluhan sa sinabi nito. Anong ibig sabihin nito na nagsinungaling sa kanya si Alexius? Na ginamit siya nito? Hindi siya makapagsalita.

"Hindi na kaya ng konsensya ko na itago ang sikreto niya. I know it's none of my business at dapat hindi ako nangingialam, pero Eris. Ayoko na madamay ka sa gulo ng pamilya nila— ni Alexius. At ito lang ang naisip kong paraan para mailayo ka sa kaniya, at 'yon ay ang sabihin sa 'yo ang totoo." Hindi mapakaling aniya Mina. Bakas sa boses nito ang takot, kaba at guilt. Kung ito lang ang tanging paraan para mailayo niya ang kaibigan sa mga Laviano, gagawin niya, kahit na ang maging resulta nito ay ang pagkamuhi sa kanya ng kababata at ng kasintahan niya.

Alam niya na sa oras na malaman ni Eris ang katotohanan ay kamukuhian na nito si Alexius. Lalayuan na niya ang lalaki. Mina doesn't want to hurt Eris and Alexius, masaya ang dalawa, sobra, but she needs to do this in order to keep Eris away from any danger. Minahal na niya si Eris bilang kaibigan, isa na si Eris sa mga tao na gusto niyang protektahan. Ayaw niyang gawin 'to pero kung hahayaan niya na madamay si Eris sa gulo, hindi lang siya ang masasaktan, pati na si Alexius.

Mariing ipinikit ni Mina ang mata atsaka nagpakawala ng malalim na buntong hininga.

Naguguluhan at nagtataka na si Eris sa inaakto ni Mina. May kakaiba na rin siyang nararamdaman. Na tila ba may hindi magandang mangyayari. Palihim niyang kinurot ang hita.

"Naalala mo ba ang sinabi ko sa 'yo noong una tayong magkita? Tungkol kay Baby Leo."

Saglit na napaisip si Eris. Nang maalala ay agad siyang tumango bilang sagot.

"Eris, walang ibang pinsan sila Alexius. Sila sila lang sila nila ate Leona at Kiro ang magpipinsan. Si Ate Leona ang nakakatandang kapatid ni Alexius, si Kiro at si Alexius. Walang baby Leo." Huminto ito saglit bago ilabas sa pouch ang litrato. Ito ang nakita niyang litrato noon sa mansyon, si baby leo na buhat buhat ng isang magandang babae. "Si Ate Leona 'yan, kapatid ni Alexius. At ang buhat buhat nito ay hindi si baby Leo."

Halos magdugotong na ang kilay ni Eris sa sinabi ni Mina. Kinuha niya mula sa kamay nito ang litrato atsaka pinakatitigan. Napasandal siya sa inuupuan at pilit na neririhistro sa kanyang isip ang mga sinabi ni Mina sa kanya. Si baby Leo na mismo ang nagsabi noong nakita niya ang litrato, sinabi nito sa kanya na ito ang mama niya, kaya papaanong nangyari na hindi si baby Leo ang buhat nito? Isa pa, si baby Leo ang nasa litrato, ang pinagkaiba lang ay nakataas ang buhok nito sa litrato at maputi rin ito.

Parang, iba ang itsura ni baby Leo rito? biglang aniya sa isip.

Saglit na napatigil si Eris. Kapatid ni Alexius ang babae sa litrato— si Leona. Ibig sabihin, pamangkin nila Alexius at Kiro ang bata na nasa litrato? Si baby Leo? Bakit ang sabi nito sa kaniya noon ay pinsan nila ang bata? Ito ba ang sinasabi ni Mina na kasinungalingan?

"Pamangkin nila si baby Leo?"

"Eris, hindi si baby Leo ang bata na 'yan."

"Si Baby Leo na mismo ang nagsabi sa akin noon na siya ang nasa litrato, Mina." Kalmado niyang sabi. Nananakit na ang ulo niya.

"Eris, hindi nga 'yan si baby Leo. Oo, magkamukha sila pero alam kong napansin mo na may kakaiba, na parang iba ang itsura nito sa baby Leo na inalagaan mo." Tila ba desperada na pagpapaliwanag ni Mina sa kanya. May kakaiba nga siyang napansin. Napansin niya ang ibang features nito na hindi niya nakita noon kay baby Leo.

Bumuntong hininga si Eris atsaka pinakatitigan si Mina. Namumutla talaga ito. Hindi rin mapakali ang babae ay panay ang pagsulyap sa paligid na tila ba natatakot ito na may makakita sa kanila, na may hindi dapat makakakita sa kanila. Napagpasyahan na ni Eris, babalik na siya sa trabaho nang makauwi na si Mina at nang makapagpahinga ito. Baka mapano ito at ang bata sa sinapupunan nito.

"Mina, umuwi ka na. Ipagpatuloy na lang natin sa susunod na araw ang pag-uusap. Sa ngayon kailangan mo ng umuwi. Kakausapin ko na lang si Alexius at Kiro tungkol sa pagsisinungaling nila sa akin, tungkol sa katauhan ni baby Leo. Salamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo, na hindi nila pinsan si baby Leo, kundi pamangkin nila."

Mina gasp. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Kumunot ang noo niya. May mali ba sa sinabi niya?

"Eris, hindi mo ko nai tindihan!"

Nanlaki ang mga mata niya sa biglang pagtataas ni Mina ng boses. May mali ba siyang nagawa?

"Eris! si baby Leo at Alexius ay iisa! 'Yon ang gusto kong sabihin sa 'yo."

Hindi na nagawang mag react ni Eris sa sinabi dahil sa isang iglap lang ay nasa gilid na nila si Alexius. Nagulat siya sa sinabi ni Mina, pero kinabahan siya sa biglaang pagsulpot ni Alexius. Parehas nilang naibaling ang tingin kay Alexius. Madilim ngunit namumitla ang mukha nito. Nakikitaan ni Eris ng pinaghalong kaba, takot at galit ang mga mata nito.

Tiningnan nito ng masama si Mina, dahilan para mas lalong mamutla ang babae. Sabay na napasinghap si Mina at Eris nang bigla nitong hampasin ang lamesa. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ni Mina, dahilan para mas lalong mag-alala si Eris.

"What did you just say, Mina?" Nanginginig ang boses nito.

Tumayo si Eris para pakalmahin si Alexius. Iginala niya ang tingin para sana humingi ng tulong, mabuti na lang at kasama ni Alexius si Kiro na ngayon ay humahangos palapit sa kanila. Tila ba binunutan ng tinik si Eris sa lalamunan. Nag-aalalang dinaluhan ni Kiro ang kasintahan.

"Alexius ang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Kiro sa pinsan. Pilit na pinapatahan ni Kiro si Mina dahil makakasama 'to sa pinagbubuntis ni Mina.

"Huwag kang mangialam, Mina. Wala kang karapatang mangialam." Madiin na sabi ni Alexius kay Mina imbes na sagutin ang tanong ng pinsan.

"B-bakit Alexius? Natatakot ka na layuan ka ni Eris? Na malaman niya ang katotohanan? Na ikaw!" Tinuro ni Mina si Alexius. "At si baby Leo ay iisa!"

Sa oras na ito, hindi lang si Alexius ang kinabahan, pati na si Kiro. Iisa lang ang tumatakbo sa isip ni Alexius at Kiro ngayon, at 'yon ay ang kung paano nito nalaman ang tungkol kay Alexius at baby Leo.

Nag-aalalang ibinaling ni Alexius ang tingin kay Eris na ngayon ay naguguluhan na sa nangyayari. Hinawakan nito ang magkabilang braso ni Eris atsaka pinaharap sa kanya.

"Don't listen to her, Eris. She's lying."

Hindi malaman ni Eris kung ano ba ang dapat niyang isagot kay Alexius. Naguguluhan siya.

"Please, Eris. Don't listen to her." Nagsimulang manginig ang kamay ni Alexius. Natatakot siya sa sasabihin ni Eris. Natatakot siya. Ipinangako niya sa sarili na kahit kailan ay hindi niya sasabihin kay Eris ang katotohanan, na siya at si baby Leo ay iisa. Natatakot siya na layuan siya nito.

Mariing kinagat ni Eris ang ibabang labi. Hindi niya alam kung ano ba ang gagawin niya at idadag pa na  naguguluhan siya sa mga narinig mula kay Mina at sa inaakto ni Alexius ngayon. Gusto niyang umalis at iwan ang mga itatlo, ngunit natagpuan niya na lang sarili na nakayapak sa nanginig na Alexius.

She can't leave Alexius right now. She can't even though she wanted to run away.


  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019