Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!He is Leonardo Alexius Rivelio, and he is The Billionaire Baby.

LEONARDO ALEXIUS RIVELIO

Hindi mapakali si Alexius habang hinahatak ang ate niya paakyat sa taas. Nilingon niya si Eris na ngayon ay hinihilot ang sentido. Sigurado siya na naguluhan na ito. Hindi pwedeng malaman ni eris ang tungkol sa sumpa at ang totoong katauhan ni baby Leo. Hindi pa siya handa na sabihin dito ang katotohanan.

Isang malaking wrong timing ang pag uwi ng ate niya kasama ang pamilya nito. Hindi niya naman inaasahan na uuwi ito at saktong sa araw pa kung kailan niya dadalhin si Eris sa mansyon. Ang akala niya makakaligtas na siya lalo na't narito ang pamangkin niya. He thought he can use Lerick to pretend as baby Leo pero hindi. Ngayon iniisip naniya kung paano ipapaliwanag sa kapatid ang tungkol sa sumpa. Nagdadalawang isip pa nga siya kung sasabihin niya ba rito o hindi.

Kaagad na isinarado ni Alexius ang pinto ng makapasok sila sa library ng mansyon. Soundproof ang buong silid kaya walang makakarinig sa kanila.

"Please let go of my hand." Aniya ni Leona sa kapatid.

Binitawan ni Alexius ang kapatid. Inayos ni Leona ang pagkakabuhat sa anak. Mabuti na lang at hindi ito nalaglag kanina nang bigla siyang hatakin ni Alexius. Hinarap niya ang kapatid at tinapunan ng nagtatakang tingin. Alexius let out a heavy sight. Looks like he needs to explain.

"Anong pinagsasabi mo kanina Alexius? Are you crazy?" Ibinaba ni Leona sa couch ang anak.

"Ate, listen to me—"

"I'm listening Alexius. What's with my son's real name? Are you hiding something?"

Napalunok si Alexius sa sinabi nito. Sasagot na sana siya nang biglang bumukas ang silid at iniluwa nito ang Mama nila. Lumapit ito sa kanilang dalawa atsaka tinapik ang balikat ni Alexius.

"Apo, ipinahatid ko na si Eris nang makapagpahinga na siya."

Si Eris. Bumagsak ang balikat niya. She's mad at him.

"Mama, ano ba ang pinagsasabi ni Alexius kanina? May itinatago ba kayo?" Hinarap ulit nito si Alexius na nanlulumo at problemado na ngayon. "Alexius, ano 'yon? Ate mo ako kaya sabihin mo sa akin kung ano ang itinatago niyo."

"Tell her, Alexius." Mama said. Lumapit ito sa apong si Lerick na nakahiga na at pumipikit pikit ang mata dahil sa antok. Tinapik nito ng marahan ang hita para patulugin.

Nagsalubong ang tingin nila ng nakakatanda niyang kapatid. Kitang kita ni Leona sa mga mata ng kapatid ang kaba. Ano ang kailangan nitong sabihin? Nagtataka na siya sa inaakto ng kapatid. Napahilot si Leona sa sentido. Umuwi sila sa Pilipinas at sa mansyon para makapagrelax, pero sakit pala ng ulo ang bubungad sa kanila. Umayos siya ng tayo.

"Lalabas na lang kami kung hindi mo lang din pala sasagutin ang mga tanong k—"

"I'm cursed ate!" Putol ni alexius sa sinasabi ni Leona.

Naningkit lalo ang singkit na mata ni Leona sa sinabi ng kapatid. Ang perpektong kilay nito ay nagdugtong. Namewang ito atsaka binigyan ng nanunurinh tingin si Alexius. Wala siyang oras para makipaglokohan sa kapatid. She and her family neess to rest dahil kakarating lang nila. Kaya kung kalokohan lang din ang pinaggagawa at sinasabi ng kapatid ay mas mabuti pang matulog na lang siya kesa sa hampasin ito at sermunan.

"You're what?"

Bumuntong hininga si Alexius. "Mama cursed me. Pinarusahan niya ako dahil sa mga kasamaang ginawa ko. Isinumpa niya ako na bumalik sa pagkabata at babalik lang ako sa totoo kong anyo kapag wala akong ginagawang masama." Pagpapaliwag niya.

Hindi magawang tingnan ni Alexius ang kapatid. Alam niyang iniisip nito na nahihibang na siya, na pinagloloko lang niya ang nakakatandang kapatid. Iyon naman talaga ang sasabihin ng mga tao kung sakiling malaman ng mga ito ang tungkol sa sumpa. Nahihibang. Napasabunot si Alexius. He's waiting for her sister to laugh at him. Hindi siya paniniwalaan nito dahil hindi naman talaga kapanipaniwala ang sinasabi niya.

Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Ang maririnig mo lamang ay ang tunog ng orasan na nakasabit sa dingding at ang mahihinang ingay mula sa labas ng silid. Alexius can even heard his own gulp.

Hindi nagtagal ay umalingawngaw ang pagtawa ni Leona. Tama si Alexius, hindi maniniwala sa kanya si Leona.

Inangat ni alexius ang kanyang tingin. Tumatawa ang kapatid niya. Sabi na eh, hindi ito maniniwala sa kanya.

"Isinumpa ka ni Mama? Baliw ka na ba?" Ibinaling ni Leona ang tingin sa Mama nila. "Mama! Ano ba naman itong apo mo, nahihibang na. Epekto ata yan ng pagiging workaholic at ruthless CEO mo."

Inis na naibaling ni Alexius ang tingin sa iba.  Inaasahan niya na ang ganitong reaksyon ng kapatid niya pero nasaktan pa rin siya dahil hindi ito naniwala sa kanya.

"Leona, apo. Totoo ang sinasabi ng kapatid mo. Isinumpa ko siya."  

Huminto sa pagtawa si Leona. "Kakuntsaba ka ba ni Alexius, mama? Tell me, is this a prank or something? " Inilibot ni Leona ang tingin sa buong silid na tila ba hinahanap nito ang mga camera.

Hindi na napigilan ni Alexius ang sarili. Nilapitan niya si Leona atsaka hinawakan ang magkabila nitong balikat. They're now facing each other. Alexius was hurt, hindi ito naniwala sa kanya.

"Ate! Maniwala ka sa akin! Isinumpa ako ni Mama. Naging bata ako and  Eris became my babysitter. Hindi ka ba nagtataka na kilala niya si Lerick?"

Saglit na natahimik si Leona. "You told her about my son, iyan ang sinabi mo sa akin."

"No! Kamukha ko si Lerick noong bata ako. You know that ate. Ang akala niya ay si lerick ang batang inaalagaan niya noon which is me. Tinawag niyang baby leo si Lerick dahil iyon ang tawag niya sa akin. Ang alam niya ay si baby Leo at Lerick ay iisa."

Lumayo si Leona kay Alexius. Napasabunot ito sa sarili at hindi makapaniwalang umiling.

"Oh my god. I need to call a doctor malakas na ang sapak mo sa ul..o."

Nalaglag ang panga ni Leona ng makitang wala na ang kapatid niya sa kanyang harapan. Narinig niya ang pagsinghap ni Mama. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Muntik na siyang matumba sa kinatatayuan niya ng makita niya ang isang bata na kamukhang kamukha ng anak niya. Bagsak lamang ang buhok nito at itim ang kulay ng mata at hindi gaano ang kaputian. Kilalang kilala niya ang itsura ng bata.

Wala sa sarili niyang tiningnan ang sofa kung saan niya inilapag si Lerick. Mahimbing na ang tulog nito.  Ibinalik niya naman ang tingin sa batang naka upo sa sahig at walang saplot.

"W-who is he?"

"Ate, it's me. Alexius. You're little brother." A small voice said.

Nanlaki ang mga mata ni Leona. Tinakpan din nito ang bibig bago pa tuluyang kumawala ang sigaw mula rito. His sister's jaw dropped while looking at him. Shock was written in her face. Nagulat ito sa nalaman at nasaksihan. Ang biglaang pagbabago ng anyo ng kapatid— ni Alexius.

"You're ki-kidding me." Tumalikod ito atsaka kinurot ang sarili, umaasa na sana ay panagip lang ang lahat ng ito. Nang maramdaman ang sakit ay agad niya ulit na hinarap si Alexius.

"Mama cursed you?" Hindi makapaniwalang nagpabalikbalik ang tingin niya sa kapatid na ngayon ay nasa anyong bata at sa Mama nila.

Sabay na tumango sila Alexius at ang mama nila, bilang sagot. Naghari ang katahimikan, even Mama.  She's Silently sitting beside Lerick. Tinatapiktapik pa rin nito ang hita ng apo.

"Mama, how did you and why did you curse Alexius?" Gulat na tanong nito sa Mama.

"Leona, your brother did something back then, dahilan para isumpa ko siya. What he did makes me mad at kapag galit ako ay nangyayari ang sinasasabi ko. I told him na sana ay bumalik na lang siya sa pagiging bata na walang muwang at hindi kayang manakit ng tao, and it happened." Tinuro nito si Alexius na nakasalampak pa rin sa sahig.

Yumuko si Leona para pantayan si Alexius.

"Ano ng gagawin mo? Kailan mawawala ang sumpa?" She asked. Nag-aalala ito, nawala na rin ang gulat sa mukha ni Leona.

"Eris' uncle, already forgive me. Wala na ang sumpa ate, but with a blink of an eye, it came back at hindi ko alam kung ano ang rason ng pagbalik ng sumpa."

Kumunot ang noo ni Leona sa narinig. "Teka, tito ng girlfriend mong si Eris? Ano naman ang kinalaman niya sa pagsumpa sa 'yo ni Mama?"

Napakamot sa batok si Alexius. Nakangusk rin ito. Kamuntik na ngang kurutin ni Leona ang pisngi ng kapatid. Alexius knows that she'll be mad at him sa oras na malaman nito kung ano ang totoong dahilan kung bakit siya isinump ng kanilang Mama. She'll surely beat the hell out of Alexius.

"Don't tell me sinaktan mo si Eris? I can't believe it, my innocent and kind brother turned into a monster and…" Huminto ito. "A playboy." Dagdag ni Leona.

"No ate! I didn't hurt her and I will never hurt her."

Umayos ng tayo si Leona at tiningnan si Alexius ng masama. Kailangan ng sabihin ni Alexius ang totoo ang totoo kung ayaw nitong makatikim ng sermon sa nakakatandang kapatid. Leona's a kind and loveable sister pero sa oras na may ginawang hindi maganda si Alexius o maski ang pinsan nilang si Kiro ay humanda ka ng makakita ng dragon.

"I fired her uncle at ng dahil sa ginawa ko ay muntik ng mawala ang asawa niya. He's mad at me, pati si mama. That's the reason why Mama cursed me. Ngayon ay pinatawad na ako ng tito ni Eris."

Napasinghap si Leona. Naramdaman na lang ni Alexius ang pag-angat ng maliit niyang katawan sa ere. Dinala siya ni Leona sa may upuan atsaka padapang ibinaba katulad ng ginagawa nito sanoong bata pa siya, sa tuwing may hindi siya ginagawang maganda. Napalunok si Alexius habang nakatingin sa kapatid. Madilim ang mukha nito. Napalunok ulit si Alexius. He pouted and even show her a beautiful eyes, umaasa na hindi nito gagawin ang naiisip ni Alexius, but to his dismay, it didn't work.

"A-ate, don't—"

Itinupi ni Leona ang sleeves niya hanggang sa siko. "You did what?" may galit na tanong nito sa kanya. Sino ba naman ang hindi magagalit sa ginawa ni Alexius? Buhay ang muntik ng mawala nang dahil sa ginawa niya.

Hindi na nagawang sumagot ni Alexius nang hampasin na ni Leona ang pang-upo niya. He's not wearing anythiv dahil bigla nga siyang naging bata ulit kaya ramdam na ramdam niya ang pagtama ng palad ng ate niya sa balat niya.

"Pinatawad ka ng tito ni eris?! After what you've done? He's kind huh? I'll ask mama na gawing panghabang buhay ang sumpa."

Tumigil sa paghampas si Leona atsaka napahilamos sa sarili. Kasabay ng paglayo nito sa kanya ay ang pagbabalik ni Alexius sa tunay nitong anyo. He quickly grab his clothes atsaka ito sinuot. Nanatiling tahimik si Leona, ang mga kamay nito ay nakatakip sa mukha. Binalingan ng tingin ni Alexius ang Mama nila, asking for help.

"Leona, calm down ija. Pag-usapan niyo ito ng kapatid mo ng masinsinan." Mama said bago tumayo.

Tila ba may tumarak sa puso ni Alexius nang makita ang luha sa mata ng kapatid. She's crying and it's his fault. Hindi maatim ni Alexius na makitang umiiyak ang kapatid, ang Mama nila at si Eris. 'Yon ang pinakamasakit na mararamdaman niya, ang makita itong umiiyak. Yes, he's a ruthless person back then pero sa tuwing nakikitang umiiyak ang mga taong mahalaga sa kanya ay nagiging malambot ang puso niya.

"Alexius, you turned into a monster like our dad."

Palihim na naiyukom ni Alexius ang kamay. She's right, naging katulad siya ng ama nila pero nagbago na siya. Hindi na siya ang dating Alexius na nababalot ng sama at galit ang puso. Not anymore because of Eris.

"I should'nt left you here alone. Isinakripisyo ko na lang sana ang kalayaan ko at pinili na maging tagapagmana ni dad, dahil kung ginawa ko siguro 'yon. Ikaw pa rin ang kapatid ko na hindi maatim na manakit ng tao, ang kapatid ko na mapagmahal at palangiti." Leona said between her sobs.

"Ate." Lumapit si Alexius. "I'm still the old Alexius. Maybe I've change but that's in the past. I'm not a monster anymore. Leaving me was the best decision you've made and sacrificing myself to become an heir was also the best decision i've ever made, because you found your happiness and build your own family. Malaya mo ng nagagawa ang gusto mo. Masaya na rin ako ate, kung hindi ko pinili ang kompanya baka hindi ko nakilala si Eris."

"But you're not free."

"Malaya ako ate. Remember, dad's not here. Nawala ng parang bula, kaya malaya ako ate."

Their dad went missing for almost five years at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung nasaan ito. Noong nandito pa ang ama nila ay halos ilunod na ni Alexius ang sarili sa pag aasikaso sa kompanya. At the young age, he become the successor instead of his elder sister. Their father controls him and he doesn't have a freedom back then. Para siyang ibong nakakulong sa hawla. Bukas ang pinto ngunit mas pinili niyang manatili sa loob kaysa sa lumipad ng malaya, because he want's his sister to taste freedom. Dati ang ate niya ang kinokontrol ng ama, wala itong kalayaan at hindi ito masaya then Alexius decided that he'll sacrifice hiself in order to free his sister. At ginawa niya.

Leona wiped the tears in her eyes. Mariin din siyang pumikit at bumuntong hininga habang si Alexius naman ay nanatiling nakatayo sa harap niya.

"You really do love her. Napansin ko kanina na parang malungkot ka nung sinabi mong pinatawad ka na ng tito niya. She's mad at you kaya hindi ganun kadali na lapitan siya sa totoo mong anyo at hindi mo pa sinasabi kay Eris ang tungkol sa sumpa. Because I saw how scared and nervous you are noong nandito siya kanina."

"How did yo—"

Hinawakan ni Leona ang magkabilang balikat ni Alexius. "I'm your sister, Alexius. Kilalang kilala kita at alam ko rin ang binabalak mo. You..." Itinuro niya si Alexius. "You're planning to use my son para hindi ka niya mahuli. Para hindi niya malaman na si Alexius at si baby Leo ay iisa."

Tinapik ni Leona ang balikat niya atsaka ginulo ang buhok. "Papayag ako Alexius, because I want you to be happy. Ikaw naman ang dapat sumaya and Eris is your happiness— your life."  • (0 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019