Walang pagdadalawang isip na umuwi sa Pilipinas si Joanna para isakatuparan ang kahilingan ng pinakamatalik na kaibigan na may malubhang sakit. Iyon ay ang ipaghiganti ito. Magtagumpay kaya siya?

MULING nagbaling ng tingin sa dagat si Nash nang makitang umupo sa katabing wooden lounge ang kapatid na si Nathan.

 

"Don't tell me sa daming nagse-sexy-an na chicks dito sa beach ay wala ka pa ring pinapansin, Nash?" kantiyaw pa ni Nathan sa kanya. Nginitian pa nito ang isang babae na dumaan sa may harapan nila na halos lumuwa na ang dibdib sa suot na two piece. "Babae na ang nagpapa-cute sa iyo pero wala ka pa ring pakialam. Bakit ba ako nagkaroon ng kapatid na kasing tuod mo? Tsk. Dapat ko ba 'yang isisi sa pagpasok mo noon sa seminaryo?"

 

"Just don't mind me," aniya sa nakatatandang kapatid bago isinuot sa mata ang dark shade. Bahagya niyang iginala ang tingin sa paligid. Hindi naman as in crowded na crowded sa VF Beach and Resort sa bayan ng San Andres. Isa sa pagmamay-ari ng pamilya nila ang malaparaisong lugar na iyon.

 

Madalang lang kung pumunta siya roon dahil mas gusto niyang maglagi sa hacienda nila. Kung hindi pa siya pipilitin ng nakatatandang kapatid na samahan ito sa resort ay tiyak na wala siya roon. Mas gusto pa niyang asikasuhin ang hacienda kaysa ang magpakasaya sa outside world katulad ni Nathan. Happy-go-lucky.

 

"Alam mo, Kuya Nash, paminsan-minsan magsaya ka naman. Hindi 'yung palagi kang seryoso sa buhay. Hindi ka pabata tandaan mo. Kaya matuto kang mag-enjoy."

 

Kapag nang-aasar ito ay tinatawag siya nitong ‘Kuya’, mas nagmumukha raw kasi siyang mas matured kaysa rito. Twenty-nine lang siya at si Nathan naman ay thirty-one na. Palibhasa ay hindi ito nagseseryoso sa buhay kaya hanggang ngayon ay walang maipakilalang seryosong girlfriend sa mga magulang nila. On his case naman, kabaligtaran ng kapatid niya. Palibhasa ay ilang taon siyang nanilbihan sa simbahan kaya pakiramdam niya pati pakikipagrelasyon ay sagrado. Nawalan na lang siya ng ganang ituloy ang pagseseminaryo noong mamatay ang abuelo niya, mula noong umuwi siya sa kanila ay hindi na siya bumalik sa pagseseminaryo.

 

Naputol ang pagmumuni-muni niya nang mapansin ang babaeng agad nag-iwas ang tingin nang magbaling siya sa kinaroroonan nito. Dahil nakasuot siya ng shade ay malaya niya itong napagmasdan. Hindi niya maitatanggi na sobrang lakas ng dating nito, kaya naman maski ang alaga niya ay nag-react. Kahit paano ay marunong siyang um-appreciate ng biyaya ng Diyos. At hindi niya alam kung bakit parang ayaw niyang alisin ang tingin sa maganda nitong mukha kung hindi lang umeksena ang epal niyang Kuya Nathan.

 

"Kita mo 'yung ubod ng sexy at gandang babae na naka-red na two piece? Damn, ganyang babae ang pinupormahan. You'll see, maii-date ko rin iyan. Or mamaya lang ako na ang kasama niya." May ngiti pang sumilay sa labi nito habang hindi inaalis ang tingin sa babaeng tumayo na at pumunta sa dagat upang maligo. Ang babaeng tinitingnan niya bago umeksena si Nathan.

 

Naiiling na inihilamos niya ang palad sa mukha ng kapatid na halos hindi kumukurap sa babaeng papalayo. Parang gusto niyang takpan ang katawan ng babae dahil pati Kuya Nathan niya ay halos tumulo ang laway rito.

 

At ikaw ba ay hindi, Nash? kutya pa ng isang bahagi ng isip niya.

 

"Minsan nga 'wag puro pambabae ang atupagin mo," sita pa niya rito bago ito tinantanan. Pinili na lang niya ang humiga. Pero ang mga mata niya ay nanatiling nakamasid sa babaeng hindi na layuan ng kanyang paningin. Ano ba ang meron dito at maging ang sarili niya ay hindi mapigilan ang titigan ito?

 

Kinuha niya ang dalang tuwalya at inilagay sa tapat ng pagkalalaki niya na patuloy pa rin sa paninigas. Damn, what's with him? Bakit ganoon ang reaksiyon ng katawan niya sa babaeng iyon?


  • (5 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE