Satisfy your entertainment cravings whenever, wherever!"I might wanna fly like a paper plane but in the end, I'd still choose falling for you..."

Let's finish Ejercito! For more feels, listen to "Later by Fra Lippo Lippi" when you reached THAT part!


xxx


Kabanata 18

Is it too late?

Of course, it probably is, Leona. It probably is.

"Hey, eat." Nabaling ang atensyon ko kay Floyd at napakurap.

"Hmm?"

"Eat your food, kanina ka pa wala sa sarili." He whispered, I managed to stare at my untouch food and then forced a smile to him.

"Ayos lang, Floyd. Wala kasi akong gana." I said.

I saw him sighed and put my hair behind my ear.

"Is it because of him?" He asked and I looked away.

"Sino?" I pretended and played with my fork.

"Ejercito," He said. I froze, nag-angat ako ng tingin sa kanya at natawa.

"No, bakit mo naman naisip 'yan?" I asked and cleared my throat.

"Stop lying, Lena. I know your eyes." He said.

Lumunok ako at iginalaw ang pagkain ko at tahimik na kumain.

"Lena," I heard Cess' voice kaya nilingon ko s'ya. She sat beside me, nakita kong kasama ang date n'ya.

"Cess," I called and smiled. "Kumusta?"

"I'm fine," I chuckled. "Stop worrying about me, ayos lang ako."

Nakita kong nagtinginan si Floyd at Cess kaya umiling ako sa kanila. I slowly crossed my arms on my chest looked at them.

"I'm fine, really. Ilang taon na ang nakalipas... He isn't affected anymore kaya ako rin." Kumbinse ko pero mukhang kilalang-kilala ako ng mga kaibigan ko at tahimik akong pinagmasdan.

"What? It's a party, we should be happy!" I cheered.

"Stop faking your smile," Kinurot ni Floyd ang pisngi ko kaya ngumiwi ako at tinampal s'ya.

"It's sincere!" I smiled even bigger at natawa na sa akin si Floyd at ginulo ang buhok ko.

"Come on, Lena. We're your friends and we understand you." Ani Cess roon.

I sighed, sumandal sa upuan ko at sumisim ng juice.

"Do...I still look affected?" I asked quietly, taking a glance at Ejercito on the other side of the place.

Nasa tabi n'ya sa Emily at mukhang nag-uusap. I saw her said something and Ejercito smiled and laughed a bit.

"Seeing you right now? Yes." Ani Cess kaya napalunok ako.

"And he still looks affected to me too," Sabay kaming napatingin kay Floyd nang magsalita ito.

"What do you mean?" I asked.

"I felt like I'm digging my own grave, Lena." Aniya at natawa. "Damn that Sandejas, mamamatay ata ako sa tingin n'ya."

Naguguluhang tumingin lang ako rito at nag-antay ng paliwanag.

"Pero ano n'ya si Emily? Friend?" Sabat sa amin ni Cess kaya nabaling ang atensyon ko rito.

"He's probably moved on," I said, stopping the both of them. "He probably let go of me, ako lang naman ang na-stuck dito kasi ako ang nang-iwan, diba?"

"Paano kung hindi?" Ani Cess.

"Should I kiss you infront of him, Lena? To know?" Seryosong sabi ni Floyd kaya binatukan ko s'ya ng malakas.

He groaned, natawa naman si Cess at sumimangot ako nang humalakhak si Floyd at pinisil ang ilong ko.

"Para malaman na natin ang sagot, oh? You like? Ayos lang masapak sa mukha." Floyd joked.

"Kunwari ka pa, Floyd!" Cess snorted. "Let me remind you na crush na crush mo si Leona at siguradong gustong-gusto mo rin halikan 'yan!"

"Ano ngayon?" Ngiwi ni Floyd. "Atleast, double purpose, na-kiss ko na ang crush ko, nalaman pa kung kay gusto pa si Sandejas sa kanya!"

Sinakal ko si Floyd sa irita at tawa naman ng tawa ang loko at tinanggal ang kamay ko sa leeg n'ya.

"Lena! Sweetheart!" He exclaimed at napasinghap ako nang makitang napabaling sa amin ang iba.

I heard their tease kaya nanlaki ang mata ko at mabilis na napabitaw sa leeg ni Floyd. He coughed and laughed, napatawa rin si Cecille sa tabi ko at tumikhim ako.

"Sorry..." I murmured and looked down.

"He just walked out, one point." Ani Floyd kaya napasulyap ako sa kabilang table at nakitang wala na roon si Jer.

"Baka nagbanyo," I commented but my heart keeps on beating rapidly inside my chest.

"Kausapin ko nga mamaya," Ani Cecille kaya nanlaki ang mata ko.

"No! Don't you dare." I exclaimed.

"What? Why?" Tawa ni Cess sa akin.

"As if papansinin pa tayo n'yan?" I told her, "Well, uhm, maybe pero how sure are we? Baka aloof na sa atin 'yung tao, it's been years."

"Hindi magiging aloof 'yang si Sandejas," Komento ni Cess. "He nodded when I smiled to him earlier."

"Atsaka, ang sama naman siguro kung hindi ako papansinin, diba?" Ani Cess. "Parang wala tayong pinagsamahan dati, ah?"

"Hindi natin alam...maraming nagbago sa nakalipas na taon." I murmured.

"Feelings don't change that easily when you truly love someone," Ani Floyd na inilagay ang braso sa likuran ng upuan ko at sumimsim ng wine.

"But it will change if you got hurt, if you found that someone better than the person who hurt you." I said, nang makita ko ang wine na hawak ng waiter ay iniangat ko ang kamay ko at kumuha.

I sighed, sumimsim ng wine at wala sa sariling bumaling sa kabilang parte ng lugar.

I saw Jer walking on his dominant pace with his hand on his pocket, kita ko ang hangang tingin na ibinigay ng mga ka-batchmates ko at ng mga professor sa tahimik n'yang pagdaan pabalik sa table.

Then I saw Emily, I saw her put her hand on his arms and I smiled a bit.

"Bagay naman sila," I said.

"That sounded bitter to me," Cess murmured and sipped on her drink.

Nalibang lang ako nang matapos ang kainan at may mini program na naganap at pagkatapos ay muli akong na-corner ng faculty members at pinaulanan nanaman ng tanong at papuri.

"Thank you, Ma'am, Sir." I chuckled. "I really did my best to win, though, I have doubts since ang gagaling ng mga kalaban ko."

"You really did great, hija! Hanga ang buong university sa'yo! And you know, we took a day off in the university when you won?"

Nanlaki ang mata ko at napuno ang puso sa tuwa.

"R-Really, that's too much po." I chuckled.

"Hindi naman, we really wanted to support you so we did that. Sa next pageants mo, aabangan ulit namin!" They cheered.

"Thank you," I said sincerely.

"Oh, the black sheep is here!" Narinig ko ang asaran ng faculty and when I heard a husky laugh behind me, I froze.

"You all are so mean to me," Ejercito's hoarse voice filled my ear and my heart almost burst.

"Masyado mong ginalingan, e!" Atty. Recez commented, nakita kong umalis sa harapan ko at pinuntahan si Jer.

"Akalain mo, noon, natutulog ka lang sa klase ko!" Nagsitawanan sila roon at halos manghina ang tuhod ko nang maramdaman ang presensya ni Ejercito sa tabi ko.

"Ang batang ito! You even topped the bar exam!" Mrs. Flores even commented.

"That's luck, Ma'am." Jer laughed.

"Oh, well, ang swerte ng luck na 'yan! Ilan ang mali mo sa exam, tatlo?" She joked and they laughed again.

"Akalain mo ang mga batang ito, this batch is probably one of the most successful one. We got here, Miss Abelló, tahi-tahimik dati pero halimaw talaga sa pageants. Beauty and brain!"

Tipid lang akong nangiti at pinapakiramdaman si Jer sa tabi ko.

Hindi ako lilingon sa kanya! Hindi!

"And Mr. Sandejas, ilan ba ang record mo sa dean's office, hijo?" She teased Jer that he just laughed and spoke.

"I lost count, Ma'am." He answered.

"I'm so proud, nakakatuwa naman talaga kayong tignang dalawa." She murmured kaya umangat ang tingin ko sa kanya. "Parang dati, Ejercito, buntot ka palagi nitong si Lena, ah?"

Shit...

"Sinabi mo pa, hindi kompleto ang tandem nitong dalawa kapag hindi magkasama!" Mr. Recez commented and they laughed again.

This is freaking awkward!

I laughed awkwardly, naramdaman ko ang marahang pagbangga ng katawan ko kay Jer kaya napasinghap ako.

"Himala ata at hindi kayo nagkukulitan ngayon, ah?" Our former professor asked, looking at the both of us.

"Uh..." Sa sobrang paghaharumentado na nararamdaman ko ay naapakan ko ang gown ko at bahagyang nawalan ng balanse.

My eyes widen, napakapit sa katabi ko pero hindi ako natumba nang may brasong mabilis na sumalo sa baywang ko.

Napasinghap ako, nagkatinginan kami ni Ejercito at parang lilipad na patungong kung saan ang puso ko sa sobrang pagkabog nito.

His starled, deep blue eyes stared at me. His mouth slightly parted. Nanlalaki rin ang mata ko at kung hindi lang n'ya ako inalalayan patayo ay wala na ako sa sarili.

"Careful," His manly voice said when he assisted me.

"S-Sorry..." I murmured.

Mabilis akong napabitaw sa braso ni Ejercito nang makatayo at naramdaman ko ang marahang pagkalas ni Jer ng braso n'ya sa baywang ko at tumikhim.

"Uh, excuse me po, restroom lang." I said and before I could even get their answers, marahan akong umalis roon sa pwesto nila at halos takbuhin na ang banyo.

I remained composed, ngumingiti sa bawat taong nakasalubong pero nang makarating ako sa cubicle at maisara iyon ay walang pakundangang nagsibagsakan ang luha ko.

I felt like the heavy weight inside my chest becomes heavier, tila sinasakal ako at pinapatay. I touched my chest and cried silently, shaking my head with the feelings I've been hiding inside me.

Hindi ka pwedeng umiyak, Leona! Hindi!

I keep on chanting myself but I can't control it, naupo ako sa sahig ng cubicle habang sapo ang bibig ko at hindi lumakas ang mga hikbi.

Kasalan ko naman! Kasalan ko kaya wala akong karapatang umiyak!

Sorry...I'm so sorry, Jer. Mahal na mahal kita kaya ko nagawa 'yun, I'm so sorry.

Hindi ko na alam kunh gaano ako katagal sa banyo, nang mahimasmasan ako at kumalma ay nanghihina akong naglakad palabas ng cubicle at tumitig sa sarili sa salamin.

You're so stupid, Abelló! Iiyak ka pero ikaw ang nang-iwas. How stupid are you?

I decided to just fixed myself, I freshened up, trying to cover up the tears I had pero habang nakatingin ako sa sarili ko ay napapailing ako.

My eyes are puffy and swollen! I should just probably go home!

Binitbit ko ang pouch ko at naglakad palabas. I almost jumped when I saw Ejercito leaning on the wall just infront of the bathroom.

Nang magtagpo ang mata namin ay nakita ko ang pag-igting ng panga n'ya at ang pag-iwas n'ya ng tingin.

I opened my mouth to speak but he suddenly walked towards the men's restroom without any words.

Ipinikit ko ang mata at kumuyom ang kamay.

Stop assuming he came and still cares for you, Leona!

Umiling ako at nagmamadaling naglakad palabas sa hallway na iyon pabalik sa main hall nang makasalubong ko si Emily.

I almost gasped when we our gaze met pero mabuti nalang ay hindi ko nagawa.

"Hi, Lena!" She cheered when she saw me.

"Uhm, hi." Tipid kong sabi.

"Nice meeting you again, you're beautiful, as always." She gave me a sweet smile.

"Thank you," Tipid kong sabi.

She nodded at me and smiled again before looking somewhere else.

"Anyway, Lena, have you seen my boyfriend?" What she said stopped me, nakita kong ngumuso s'ya nang hindi ako nakapagsalita at ngumiti.

"Oh, sorry, I mean si Jer." Napatakip s'ya sa bibig n'ya. "That was supposed to be a secret for now but nasabi ko."

Nanuyo ang lalamunan ko pero napatango ako at nanatiling nakatingin sa kanya.

"Pero alam mo na..." She pouted and raised her finger over her lips. "Kaya secret muna nating tatlo, huh? Ejercito's quite shy kaya kami palang ang nakakaalam. Sasabihin rin namin sa parents n'ya soon."

Parang sinaksak ang puso ko roon pero tumango lang ako ulit at tipid na ngumiti.

"Napansin mo ba s'ya? I can't get a hold of him kasi, umalis daw kanina papuntang banyo at baka hinahanap ako." She said.

"Hindi ko napansin," I lied. "But maybe you can check."

"Oh, ganun ba?" She pouted then smiled at me. "Sige, puntahan ko lang s'ya."

I nodded, started walking steadily and composed but when she was gone, the smile I am faking faded, naglandas ang luha sa mata ko kaya mabilis ko iyong pinalis at mabilis na naglakad paalis.

Kaagad akong sinalubong nina Floyd na natatawa pa habang kausap si Cess.

"Saan ka ba nanggaling?" Ani Cess at hinawakan ang braso ko.

"Dyan lang," I said and drinked a half glass of wine from the waiter.

"Oh, dahan-dahan!" Ani Floyd nang makita ako at marahang inabot mula sa akin ang wine glass.

"Ayos lang ako," I said, trying my best not to look at them. "Medyo gusto ko lang maglasing para makatulog ng mahimbing."

"Maybe you two should talk," Cess commented.

"There's no need for that," I chuckled blankly. "Ayoko nang manggulo, naka-move on na 'yung tao." I drinked the half left.

"Paano nga kung hindi?"

"He moved on," I said. "Tama na, please."

Doon na natahimik ang dalawa, nakita kong pinagmasdan ako ni Cess pero tipid lang akong ngumiti sa kanya.

She sighed and stood, may sinabi sa boyfriend n'ya at pumunta sila sa gitna.

I remained sitting there, for almost half an hour. Nasa tabi ko lang si Floyd at tahimik lang rin.

"Why don't you dance, Floyd?" I asked him.

"For what?" He asked, his forehead creased. "They're having fun, look, nasa gitna sila at nagsasayaw. I think you should dance with girls too."

"Nah," He chuckled. "Dadamayan lang kita dito."

"Hindi ka naman brokenhearted ah?" Biro ko pa sa kanya.

"Brokenhearted ako," He chuckled and stared at me. "Kasi 'yung gusto ko nasasaktan sa taong mahal n'ya."

I froze and I saw how his lip twitched then laughed and pinched my cheek.

"Sounds weird but I'll be good if you will be genuinely happy again." He said.

I smiled at him, pabirong tinampal ang mukha n'ya at marahang sumandal sa kanya.

"Thank you, Floyd, and I'm sorry."

"No worries, hindi mo naman ako pinapaasa. You clearly told me that friendship is all you can give so I accept it, it's my choice to still be close with you." Aniya.

Mas bumigat ang puso ko sa sinabi n'ya at napabuntong-hininga.

"Don't sigh that heavy again, Lena, dadalhin mo 'yan hanggang pagtanda." Panakot pa n'ya kaya napailing ako sa kanya at ngumiti.

Tahimik kami ng ilang sandali pero nang tumayo si Floyd at hilahin ako papuntang gitna ng hall para magsayaw ay hindi na ako umalma.

"Why suddenly dance me?" I asked him but he just chuckled and winked.

"Wala lang, basta." He said mysteriously.

I just pouted, marahan kaming nagsayaw sa gitna hanggang sa makita kong halos malapit lang sa amin na nagsasayaw si Ejercito at...Cecille?

What?

My forehead creased.

I saw Cecille said something and Jer said something too at maya-maya pa ay nagtawanan ang dalawa roon. My lip parted when Cecille smacked Ejercito's nape with her hand.

I swear, Cecille, if you ever told Jer about my feelings then, yari ka sa akin!

Bigla akong iniikot ni Floyd kaya nawala ang atensyon ko sa dalawa at pinagpalit ang pwesto naming dalawa.

Now my back is in the two of them kaya hindi ko na makita!

I attempted to look behind me pero ang abnormal na Floyd ay ayaw akong pakawalan.

Halos matipalok ako nang may tumama sa likod ko at mas nagwala ang puso ko nang makaamoy ng pamilyar na pabango.

"Ay, Ejercito, nagbago ka na. Ayoko na sa'yOK. Hindi ka na marunong sumayaw, maghahanap na ako ng ibang partner." Cecille, my freaking friend exclaimed and my eyes widen.

"Ay, Floyd, nandyan ka pala!" Cecilled called.

Ramdam ko pa rin ang lalaking nakasandal rin sa likod ko kaya nanlalaki ang mata ko.

"Tara, ikaw nalang ang partner ko!" Nang bitawan ako ni Floyd ay parang mabubuwal ako.

"Pero hmm, mabait naman ako, Jer. Dahil hindi na kita gusto kasayaw, bigyan nalang kitang bagong partner." Naramdaman ko ang pagpihit ni Cecille kay Ejercito sa likuran ko at nanatili pa rin akong nakatalikod at nanlalaki ang mata.

Damn! Damn you, Cecille!

Cecille's eyes and mine met, pinanlakihan ko s'ya ng mata but the woman pretended to be shock when she saw me.

"Hala, si Lena pala ito!" Napatakip pa s'ya ng bibig at simaan ko s'ya ng tingin at umiling ng pasimple pero hindi ako pinansin at pasimpleng inabot ako at marahang hinila paharap kay Ejercito na nakatitig na sa akin.

"What a coincidence!" Cecille exclaimed and I silently cursed her inside my head!

Shit, Cecille! What have you done?!

Parang tanga kaming nagtitigan ni Ejercito.

"Galaw-galaw, brothers and sisters!" Cecille exclaimed, pulled me towards Ejercito and I gasped in shock when I slammed on his chest like a paper!

"Shit!" Sa gulat ko at bilis ng pangyayari ay mabilis na inalalayan ni Ejercito angbaywang ko at inayos ako ng tayo.

"Cess, careful, baka nasaktan." I heard Ejercito quietly talked to my friend but she just laughed.

"Hindi 'yan nasaktan, Lena pa ba, strong 'yan!" Cecille chuckled. "Sige, maiwan ko na kayo. Enjoy!"

Mabilis akong humiwalay kay Ejercito nang makaalis ang kaibigan ko at tumikhim habang inaayos ang sarili ko.

"S-Sorry..." I murmured, shy and embarassed.

Hindi s'ya nagsalita kaya marahan akong nag-angat ng tingin at nang magtagpong muli ang mata namin ay nagharumentado nanaman ang sistema ko.

How could you come with me
when you knew all along that you had to go
How could you watch me sleep so close to you
pretending not to know

I heard a familiar song in the background, may taong umatras sa likuran ko at natamaan ako kaya napalapit ako kay Ejercito ng bahagya.

How could you memorize my name
and forget who I am
How could you think you're still the same
believing I can

My eyes widen, napalingon ako sa paligid at nakita ang lahat na nagsasayaw at muling napatingin kay Ejercito na binasa ang kanyang labi at tumikhim at inilahad ang kamay n'ya.

"Can...I have this dance?" He whispered.


  • (1 reader review/s)

Comments

YOU MAY ALSO LIKE

Best Buddies

Kuwento ito ng dalawang magkaibigang anghel na sina Juno at Gabo Kung may pagka-mainipin at makulit si Juno, kabaliktaran naman ito ni Gabo isang araw

Image Description
GretSanDiego
28 November 2019
One Night Ride

A ride to remember or a ride to be forgotten. Sexy, bold, daring story of passion, love, anger and betrayal. A ride that will take you to the past full of vengeance.

Image Description
Mar_Mojica
17 October 2019
Bleeding Love

A nerve-wracking marriage of two old lovers who broke up once few years ago If there will be a reverse button, would they choose to click it

Image Description
mariaIea
01 August 2019